Jak je to s ePoukazy?

> informace o vystavování ePoukazů – k 1. srpnu 2022 V současnosti ePoukazy oftalmologové vystavovat mohou, Aktualizováno >> Začlenění oční optiky (výdejny ZP) do systému ePoukaz