O nás

[slideshow id=3]

==Vítejte na stránkách
**Společenstva českých optiků a optometristů**

SČOO je odborný spolek sdružující oční optiky a optometristy. Byl založen v roce 1990, ale jeho historie sahá až do šedesátých let minulého století. V současnosti sdružuje již přes 950 optiků a optometristů, tedy přes 50% těchto odborníků působících na území České republiky.

SČOO je členem Evopské rady optiky a optometrie “ECOO”:http://www.ecoo.info/ a spolupracuje se Světovou radou optometrie “WCO”:http://worldoptometry.org/.

**Úkoly a cíle Společenstva**

-hájit zájmy svých členů při jednání se státními a jinými orgány, pojišťovnami a třetími osobami
-podporovat řádné podnikání a výkon povolání v oboru oční optiky a v činnosti optometristy
-vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány v příslušné oblasti, podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy státním orgánům návrhy, informace a stanoviska týkající se cílů Společenstva
-jednat se zdravotními a jinými pojišťovnami o přípravě smluv, uzavíraných s podnikateli v oboru oční optiky a/nebo optometrie a spolupracovat s nimi při přípravě těchto smluv
-podílet se na informační, vzdělávací a osvětové činnosti v oboru oční optiky a/nebo optometrie