ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA pro instituci, vzdělávající v oboru oční optika, optometrie

 roční příspěvek 0 Kč

Sídlo
Korespondenční adresa (pro zasílání časopisu ČOO, OPTA karty a jiných tištěných dokumentů)
Kontaktní osoba

Přihlášku projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání a rozhodne o Vašem členství (čl.5, odst. 5.3 stanov).

Po přijetí vaší členské přihlášky představenstvem obdržíte o tomto informaci.


Odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas, aby SČOO zpracovávalo mnou poskytnutá data pro účely a v rozsahu potřebném pro evidenci mého členství ve Společenstvu. SČOO prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jmenovitě s § 11, použije osobní údaje, obsažené v přihlášce pouze ke stanovenému účelu a nebude je předávat třetím osobám.