Kontakty

SÍDLO A KANCELÁŘ

Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s
Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, CZ

scoo@scoo.cz

(IČ: 45773092; DIČ: CZ45773092; Česká spořitelna: 281055349/0800)

Sekretářka: Blanka Mizerová +420 603 180 444
Tajemník: Ing. Pavel Šebek; +420 777 317 117

PŘEDSTAVENSTVO

Prezident: Václav Antonín
Viceprezident: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
Viceprezidentka: Tatána Olivová, DiS.

Členové představenstva:

Mgr. Simona Bramborová, DiS.
Jana Červená
Petr Klingr, DiS.
Tomáš Langhammer
Michal Vymyslický, MSc.
Ing. Bc. Jiří Žaloudek

REVIZNÍ KOMISE

Předsedkyně: Bc. Kateřina Žaloudková, DiS.
Členové:
Mgr. Michal Graca
Bc., Mgr. Zuzana Stříteská

Toto představenstvo a revizní komise zahájilo svoji činnost dnem konání valné hromady dne 22. 6. 2019, kde bylo zvoleno na volební období 2019-2023.