Přihlásit se

Jak se přihlásit?

Uživatelské jméno pro přihlášení je Vaše členské číslo nebo email, pod kterým je účet veden. V případě, že zapomenete Vaše heslo, tak si ho můžete obnovit přes email. 

Pokud máte nadále problémy s přihlášením, kontaktujte kancelář SČOO.