Valné hromady

Zapis a přilohy k zápisu z jednání valné hromady SČOO – 22. 6. 2019, Praha: 

Pouze pro členy SČOO.

Zapis a přilohy k zápisu z jednání valné hromady SČOO – 24. 09. 2017, Olomouc: 

Pouze pro členy SČOO.