Valné hromady

Pozvánka na Valnou hromadu SČOO, která proběhne 3. 6. 2023 v Praze:

       Pozvánka na jednání Valné hromady SČOO
       Kandidáti do voleb orgánů SČOO

Přílohy:

Pouze pro členy SČOO

Zápis z jednání Valné hromady  SČOO, konané 4. 6. 2022 v Praze:

Pouze pro členy SČOO.

Zápis z jednání Valné hromady  SČOO, konané 18. 9. 2021 v Praze:

Pouze pro členy SČOO.

Zápis z jednání Valné hromady SČOO, konané 22. 6. 2019 v Praze: 

Pouze pro členy SČOO.

Zápis z jednání Valné hromady SČOO, konané 1. 12. 2018 v Praze: 

Pouze pro členy SČOO.

Zápis z jednání Valné hromady SČOO, konané 24. 09. 2017 v Olomouci: 

Pouze pro členy SČOO.