Stanovy

Společenstvo českých optiků a optometristů, z.s.

SČOO je odborný spolek sdružující fyzické a právnické osoby působící v oboru oční optika a/nebo optometrie na území České republiky. V moderní podobě byl založen v roce 1992 sloučením Zájmového sdružení očních optiků a Společnosti očních optiků, ale jeho historie sahá až do šedesátých let minulého století – historicky byl pod stejným názvem založen ředitelem národního podniku Oční Optika, panem Josefem Navrátilem, v květnu 1968. V současnosti sdružuje přes 700 členů. Historií a počtem členů je výrazně největším a nejvýznamnějším profesním spolkem v ČR.

SČOO je aktivním členem Evropské rady optometrie a optiky (ECOO) a spolupracuje se Světovou radou optometrie (WCO). Tajemník SČOO je již přes dvacet let členem představenstva ECOO a působí ve funkcích sekretářů různých výborů ECOO a bývá aktivni i v rámci WCO.

Úkoly a cíle Společenstva

  • hájit profesní a podnikatelské zájmy svých členů v oboru oční optika a/nebo optometrie při jednání se státními a jinými orgány, pojišťovnami a třetími osobami
  • podporovat řádné podnikání a výkon povolání v oborech oční optika a optometrie
  • vyvolávat a účastnit se jednání se státními orgány, podávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy státním orgánům návrhy, informace a stanoviska týkající se cílů Společenstva
  • podílet se na informační, vzdělávací a osvětové činnosti v oboru oční optiky a optometrie

Orgány Společenstva jsou

  • Valná hromada
  • představenstvo v čele s prezidentem
  • revizní komise v čele s předsedou revizní komise

… podrobnosti viz Stanovy SČOO