Členství v SČOO

Členství ve Společenstvu

Členem Společenstva se může stát fyzická nebo právnická osoba, která vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy nebo je podnikatelem v oboru na území ČR, a nově (od 2021) student optiky a optometrie a instituce obor vzdělávající (škola) také konkrétně:

 • osoba fyzická – zaměstnanec / nepodnikající, která vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy (*)
 • osoba fyzická – OSVČ / podnikající, která podniká v oboru nebo vykonává povolání očního optika a/nebo optometristy (*)
 • osoba právnická, která je podnikatelem v oboru oční optiky a/nebo optometrie
 • student/ka řádného studia oboru oční optiky a/nebo optometrie, který/á nepodniká ani není zaměstnán
 • škola – instituce vzdělávající obor oční optiky a/nebo optometrie
 • důchodce – optik a/nebo optometrista, který již “odešel” do důchodu
 • na mateřské – optička a/nebo optometristka, která přerušila profesní činnost z důvodu mateřské

 

(*) nebo je odborníkem v oboru a aktivně činným v rámci svého povolání nebo jiné společensky významné činnosti

… podrobnosti k členství viz Stanovy SČOO

Výhody členství v SČOO

Ano, členství v SČOO má jistě mnoho finančních a praktických výhod, jako například:

 • zdarma předplatné časopisu Česká oční optika (4 čísla za rok)
 • celoroční informační servis z oboru na webu Společenstva (viz tento web a pravidelné Zprávy SČOO)
 • zdarma možnost využití právního poradenství (dle úrovně členství), které je zpoplatněno pro nečleny
 • monitoring legslativního dění pro členy – podnikatele
 • přístup k přehledům (Metodikám) o zákonech a povinostech optiků a optometristů
 • slevu při účasti na každoročním národním kongresu Společenstva “OPTOMETRIE-OPTIKA”
  (nově sleva pro všechny členy SČOO)
 • zdarma vstup na veletrh OPTA
 • vstupenka na dnes již legendární OPTA Party, pořádanou Společenstvem při veletrhu OPTA
 •  … a další

Ale, hlavním přínosem členství v SČOO je skutečnost, že se jím optici a optometristé podílí na utváření zdravého a kontrolovaného profesního prostředí, které mohou svým názorem a hlasem přímo ovlivnit.

V dnešní době, kdy neustále vznikají nové vyhlášky a regulace, kdy se nová evropská i národní legislativa snaží často nezodpovědně osekávat pravomoce a kompetence oboru a vytvářet pravidla, která sice nelze obejít, ale která jsou těžko pochopitelná, může pouze zdravě fungující profesní organizace provádět své členy džunglí těchto pravidel a zákonů a navíc ji kultivovat ku prospěchu profese.

K tomu však potřebuje podporu svých členů – optiků a optometistů.

Samozřejmě, SČOO není zákonodárným orgánem a nemůže státu své názory a zájmy diktovat. Může však monitoringem a spoluprácí s inteligentními externími poradními společnostmi, řešením neustále vznikajících komplikací a lobováním, legislativu a pole působnosti profese regulovat a upravovat tak, jak by jednotlivi optici a optometristé sami nemohli. Což také činí.

Svým členstvím a zapojením se do dění v SČOO tedy členové přispívají ke zdravému fungování profese, která se dnes ani v budoucnosti bez jimi podporované a fungující profesní organizace neobejde.

V tomto je hlavní přínos členství v SČOO, a to jak pro optiky a optometristy, tak i pro profesi a její budoucnost.

Buďte proto nadále nebo staňte se nově naším členem – nestojí to příliš a vynaložené peníze se vrátí vám dnes i budoucím profesním generacím mnohonásobně. Za tím si stojíme.

Poplatky za členství

Výše členských příspěvků je stanovena usnesením valné hromady SČOO ze dne 24. 9. 2017 dle kategorií členství popsaných výše, a to:

 • člen – fyzická osoba (zaměstnanec):                1,500 Kč /ročně
 • člen – fyzická osoba (podnikající, OSVČ):        4,500 Kč /ročně
 • člen – právnická osoba:                                      6,000 Kč /ročně
  (s max. 10ti zaměstnanci)
 • člen – právnická osoba:                                    12,000 Kč /ročně
  (s více než 10ti zaměstnanci)
 • člen – důchodce:                                                     600 Kč /ročně
 • člen – na mateřské:                                                600 Kč /ročně
  (přerušená praxe)
 • člen – student:                                                              0 Kč (**)
 • člen – odborná škola:                                                  0 Kč (**)

(**)
Oba typy tohoto členství neplatí příspěvky žádné, protože přispívají Společenstvu odbornou náplní, např. přednáškami, odbornými články a jiným nefinančním způsobem. Pro školy je navíc účetně velmi složité hradit členské příspěvky odborným organizacím.

Členství pro studující

Členství slouží k rozšíření povědomí studujících o dění v jejich oboru a jeho rozvoji.

Členství je určeno pro studující ve studijních programech/oborech na středních, vyšších odborných a vysokých školách, kteří se zaměřují na studium oční optiky, nebo optometrie a ještě nezískali profesní kvalifikaci.

Konkrétně se týká studijních oborů/programů:

 • Oční optik (střední škola)
 • Diplomovaný oční optik (střední odborná škola)
 • Oční optika a optometrie – bakalářské studium (vysoká škola)
 • Optometrie – bakalářské studium (vysoká škola)

 

Podmínky členství:

 1. Při přihlášení musí žadatel přiložit potvrzení o aktivním (nepřerušeném) studiu v jednom z výše zmíněných studijních oborů/programů.
 2. Pravidelné dokládání potvrzení o studiu platné vždy k 1. říjnu příslušného kalendářního roku. Potvrzení je třeba zaslat bez vyzvání. Nedoložení potvrzení o studiu bude důvodem k přerušení členství ze strany SČOO a zamezení přístupu k poskytovaným informacím.

 

Studující členové získají:

 • přístup k informacím o rozvoji oboru oční optika a optometrie v ČR i zahraničí
 • přístup ke členským zprávám Společenstva českých optiků a optometristů
 • základní přístup do členské sekce webu: www.scoo.cz
 • za určitých podmínek pak přístup na akce/školení/kongresy/večírky pořádané Společenstvem českých optiků a optometristů
 • přístup na valnou hromadu spolku bez práva hlasovat

 

Studující členové nezískávají oproti plnému členství:

 • časopis Česká oční optika zdarma
 • plný přístup na akce pořádané Společenstvem českých optiků a optometristů
 • možnost hlasovat na valné hromadě a ovlivňovat směřování oboru

Přihláška k členství v SČOO

Vyplnění přihlášky ONLINE

Nově je možné přihlásit se pomocí online formuláře, kde stačí vyplnit veškeré potřebné informace. Potvrzení o odborném vzdělání žadatele, případně o odborném vzdělání garanta lze nahrát přímo v prostředí formuláře.

Přihláška pro fyzickou osobu – zaměstnance      /      Přihláška pro fyzickou osobu – OSVČ      /       Přihláška pro právnickou osobu       /       Přihláška pro studující       /       Přihláška pro školy vzdělávací instituce       /

> Žádosti o redukované členství (člen-důchodce nebo člen-na mateřské) zasílejte e-mailemZDE

Vyplnění přihlášky pomocí PDF

Přihlásit se můžete také ručním vyplněním přihlášky ve formátu PDF a jejím odesláním do kanceláře SČOO e-mailem případně běžnou poštou – ZDE.