Zprávy SČOO – Archiv

Archiv “Zpráv SČOO” od roku 2012

2018

2  Duben
Nový web SČOO > GDPR informace > Ohlédnutí za OPTOU 2018 > Informace k členským příspěvkům…

1  Únor
SČOO na veletrhu OPTA 2018 > OPTA PARTY 2018 > OPTA FORUM – odborný program veletrhu > Praktické informace k veletrhu OPTA 2018 > GDPR, aktualizace Metodiky pro oční optiky a Metodiky pro optometristy > Nový web SČOO > Účinkující na OPTA Party 2018 > Dotazníkový průzkum…

Ke stažení

Pouze pro členy SČOO

2017

8  Prosinec
Nový web > Navýšení příspěvků > OPTA 2018 – party ubytování > GDPR v oční optice z pohlwedu legislativy i IT > Kreditní systém pro optometristy a osvědčení o výkon zdrav. povolání od MZ…
7  Říjen
Valná hromada SČOO > Změny datového rozhraní VZP > Další zpráva z VZP > GDPR – evropské nařízení přinášející nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 > Silmo Paris 2017 > Zasedání Evropské rady ECOO v Praze…
6  Červenec B
Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 v Olomouci > Změna datového rozhraní VZP pro poukazy na brýle > EU nařízení o ochraně osobních údajů a oční optika > Zasedání ECOO v Praze > Ohlašovací povinnost výrobce IZZP do registru RZPRO…
5  Červenec A
Valná hromada SČOO > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 v Olomouci…
4  Květen
Valná hromada SČOO > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2017 > Ohlédnutí za veletrhem OPTA 2017 > Změna datového rozhraní VZP pro individuální doklady: Poukaz na brýle a optické pomůcky > Informace o peripetiích s registracemi na SÚKLu (registr RZPRO) > Výzva časopisu ČOO…
3  Březen B
EET a oční optiky – informace SČOO v březnu 2017…
2  Březen A
OPTA 2017 > Stánek Společenstva na OPTĚ > Veletrh Silmo Paris na stánku SČOO > Soutěž o zdarma účast na veletrhu Silmo Paris 2017 > OPTA Party 2017 v SONO Centru > EET a oční optika – přednáška > OPTA Fórum – program > Praktické informace k OPTĚ >  Zpráva z kanceláře SČOO…
1  Únor
EET a oční optika > Problémy s prodloužením registrace v registru RZPRO (SÚKL) > OPTA 2017…

Ke stažení:

Pouze pro členy SČOO

2016

7  Prosinec
Zpráva ze sekretariátu > Uzavření kanceláře Společenstva koncem roku > Prosba o aktualizaci kontaktních údajů >  Informace o žalobě proti SČOO > Čistota oboru je ve vašich rukách – podávání podnětů? > EET – odkdy mají oční optiky zavést? > EET – možnost vyloučení e-shopů > EET – prodej kontaktních čoček a roztoků > OPTA 2017…
6  Říjen
Poděkování za kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 >  Čistota oboru je ve vašich rukách > Jaký bude mít EET dopad na náš obor?…
5  Září
Metodika pro optometristy > Elektronická evidence tržeb (EET) v oční optice a optometrii > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2016…
4  Červen
Valná hromada SČOO, 14. května 2016 > Změny ve vedení Společenstva > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2016 > Může optik provádět měření zraku? > Smlouvy optometristů s pojišťovnami > Povinnosti aktualizace informací ve vztahu ke státním orgánům…
3  Květen
Valná hromada SČOO, 14. května 2016 > Metodika pro oční optiky a připravovaná Metodika pro optometristy > Metodika SČOO ke splnění ohlašovací povinnosti výrobce IZZP > Změny týkající se veletrhů OPTA > Kongres OPTOMETRIE–OPTIKA 2016, 17. – 18. září 2016 v Praze…
2  Březen
Metodika pro oční optiky > Nové stanovy SČOO > Valná hromada SČOO > Stánek SČOO na veletrhu OPTA 2016 > INFO Program stánku SČOO > Rozvrh prezentací v OPTA FORUM 2016 při veletrhu OPTA  > OPTA PARTY 2016…
1  Únor
Opta Party 2016 > INFO program stánku SČOO > Rozvrh prezentací v „OPTA FORUM 2016“ > Praktické informace k veletrhu OPTA 2016 >  Ubytování při veletrhu OPTA > Ohlašovací povinnost pro výrobce IZZP do registru RZPRO > Objednávka metodické podpory SČOO…

Ke stažení: 

Pouze pro členy SČOO

2015

4  Prosinec
Úvodník > Práce na přípravě metodiky pro oční optiky započaly > Kdo je Mgr. Jan Zahálka? > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2015 v září v Olomouci > Informace z kanceláře SČOO > Seznam řádně přijatých členů na VH 20. 9. 2015  > Seznam podmínečně přijatých členů na schůzích představenstva dne 21. 10. 2015 a 3. 12. 2015 > Návrh na strukturu členů SČOO k datu 20. 09. 2015
3  Červenec
Úvodník > Nové představenstvo a revizní komise > Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2015
2  Červen
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu > Praktické informace k VH > Kandidátní listina > Informace sekretariátu > Představení kandidátů
1  Březen
Úvodník > Děkovný e-mail z BVV > Nová vlna registrací na NCO-NZO > Návrh nové členské struktury > OPTA 2015 – Ohlédnutí > Valná hromada – 18. dubna 2015 Praha > Seznam nových členů > Činnost představenstva SČOO > Zprávy ze sekretariátu > Příloha: Plná moc pro valnou hromadu > Příloha: Řád elektronického hlasování

Ke stažení: 

Pouze pro členy SČOO

2014

5  Prosinec
Novoroční přání > registrační povinnost > živnostenský zákon v roce 2015 > OPTA 2015 > facebookový profil SČOO > valná hromada 2015 > SVĚTLO PRO SVĚT > podmínění členové > činnost představenstva > zprávy ze sekretariátu > placená inzerce > ubytování při OPTA 2015 > OPTI Mnichov 2015
4  Září
Elektronické hlasování > registr absolventů oční optiky a optometrie > o výpalném autorsko-zvukařském > ceník inzerce > kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2014 (informace, pozvánka a anotace k přednáškám) > podmínění členové > činnost představenstva
3  Červen
Úvodní slovo Bena Blachuta > úvodní slovo Richarda Bašteckého > personální obsazení v SČOO > aktivity představenstva > kongres  OPTOMETRIE-OPTIKA 2014 (informace a pozvánka) > oční lékaři a výdej kontaktních čoček > podmínění členové > informace sekretariátu
2  Březen
Informace k volební valné hromadě > pozvánka na valnou hromadu > seznam kandidátů > společné programové prohlášení devíti kandidátů > představení kandidátů > programové prohlášení kandidáta Mgr. Petra Veselého
1  Leden
Úvodní slovo Bena Blachuta > Informace k volební valné hromadě > Informace k veletrhu OPTA > Program veletrhu OPTA 2014 >  Pozvánka vystavovatelů na veletrh > Nabídka ubytování při OPTĚ > Informace sekretariátu > Výměr členských příspěvků pro odběratele tištěných Zpráv SČOO

Ke stažení: 

Pouze pro členy SČOO

2013

3  Prosinec
Informace představenstva > usnesení VH SČOO konané 22. 9. 2013 v Olomouci > nové stanovy SČOO schválené na VH v Olomouci >  nabídka ubytování na veletrhu OPTA > informace sekretariát > pozvánka k návštěvě veletrhu OPTI 14 v Mnichově
2  Srpen
Informace Společenstva > informace sekretariát > program kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2013 v Olomouci > anotace přenášek na kongresu >  registrace na kongres > návrh Stanov SČOO k připomínkování
1  Červen
Úvodní slovo Bena Blachuta > informace o kongresu OPTIKA-OPTOMETRIE 2013 – registrační formulář > body projednané na VH 2013 v Brně > zpráva RK SČOO za rok 2012 > usnesení VH 2013

Ke stažení: 

Pouze pro členy SČOO

2012

3  Prosinec
Úvodní slovo Bena Blachuta > informace Společenstva > informace sekretariátu > pozvánka k návštěvě mezinárodního veletrhu OPTI v Mnichově > nabídka ubytování v hotelu Voroněž
3  Červenec
Úvodní slovo Bena Blachuta > informace o kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2012 > registrační formulář > program kongresu > výše účastnických poplatků > články z časopisu DOZ optometrie & fashion > informační servis > tisková zpráva MPSV
2  Duben
Prohlášení výkonné rady SČOO > rozhovory ministra zdravotnictví v tisku > zápis z valné hromady SČOO 2012 > usnesení VH > zpráva revizní komise za rok 2011 > otevřený dopis paní Stašové a panu Trnkovi > informace ze sekretariátu
1  Únor
Úvodní slovo Bena Blachuta > pozvánka na veleth OPTA 2012 > program sobotních a nedělních přednášek > informace pro členy > nabídka ubytování v hotelu Voroněž > předpis úhrad členských příspěvků

Ke stažení: 

Pouze pro členy SČOO