Stanovy a řády

Stanovy SČOO  – schválené Valnou hromadou 14. 5. 2016

Etický kodex – projednán Valnou hromadou dne 24. 09. 2017 a následně přijat usnesením představenstva č. 08/2017 ze dne 14. 12. 2017

Členský a příspěvkový řád – projednán valnou hromadou dne 24. 09. 2017 a následně přijat usnesením představenstva č. 08/2017 ze dne 14. 12. 2017

Jednací řád valné hromady – přijat valnou hromadou dne 24. 09. 2017

Volební řád SČOO – schválený Valnou hromadou 1. 12. 2018