Stanovy a řády

Stanovy SČOO  – schválené Valnou hromadou 4. 6. 2022

Etický kodex – projednán Valnou hromadou dne 24. 09. 2017 a následně přijat usnesením představenstva č. 08/2017 ze dne 14. 12. 2017.