Stanovy a řády

Stanovy SČOO  – schválené Valnou hromadou 19. 9. 2021

Etický kodex – projednán Valnou hromadou dne 24. 09. 2017 a následně přijat usnesením představenstva č. 08/2017 ze dne 14. 12. 2017.