Vzdělávání v oboru

Vysoká úroveň vzdělávání očních optiků a optometristů má na našem území dlouhou tradici. Po „sametové revoluci“ v roce 1989 se vzdělávací instituce zaměřily především na srovnání, obdobím “komunismu” mírně zakonzervované, úrovně vzdělávání profese v ČR s přirozeně a průběžně se rozvíjející úrovní vzdělávání v profesně nejvyspělejších státech Evropy, čehož se jim po nemalém úsilí podařilo úspěšně dosáhnout. SČOO je v jejich úsilí vždy aktivně podporovalo, propojovalo je svými kontakty se zahraničím a díky svému know-how a lobistickému působení zajišťovalo i vhodné národní legislativní prostředí – viz.

Koncepce vzdělávání očních optiků a optometristů:

Oční optici jsou vzděláváni na středních a vyšších odborných školách:

  • formou čtyřletého středního odborného studia určeného absolventům ZŠ, zakončeného maturitou a získáním titulu: „oční optik“
  • formou tříletého vyššího odborného studia určeného absolventům SŠ, zakončeného absolutoriem a získáním titulu: „DiS – diplomovaný specialista“

Optometristé jsou vzděláváni na univerzitách:

  • formou tříletého denního bakalářského studia určeného absolventům SŠ zakončeného bakalářskou zkouškou a získáním titulu „Bc. – bakalář“
  • formou dvouletého denního magisterského studia optometrie určeného absolventům bakalářského studia, zakončeného magisterskou zkouškou a získáním titulu „Mgr.- magistr“

Střední a vyšší odborné školy vzdělávající oční optiky:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Praha 1, Alšovo nábřeží 6
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Brno, Merhautova 15
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
Plzeň, Ledecká 35
Vyšší odborná škola – Diplomovaný oční technik, s.r.o.
Pardubice, Masarykovo náměstí 1484
AHOL Střední odborná škola
Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Univerzity vzdělávající optometristy:

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta
Olomouc, 17. listopadu 1192/12
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
Brno, Komenského náměstí 220/2
ČVUT, Fakulta biomedicinského inženýrství
Kladno, Nám. Sítná 3105