Informace

Aktualizace Metodik pro oční optiky a optometristy – verze 2021

Společenstvo v roce 2016 pro své členy zevrubně setřídilo a vysvětlilo práva a povinnosti provozovatelů očních optik i optometristů dle dotčených právních předpisů. V září 2018 jsme oba dokumenty zevrubně aktualizovali dle vývoje legislativy. V roce 2021 jsme pak byli legislativními změnami, zavedením MDR a dalšími okolnostmi donuceni Metodiky opět aktualizovat. Aktuální verze 2021 naleznete zde: > Metodiky pro oční optiku a pro optometristy.

Modrá kniha optiky a optometrie 2020 (ECOO)

Společenstvo přeložilo a zveřejňuje zde na svém webu překlad „Modré knihy Evropské rady optometrie a optiky 2020“, kterou vytvořila Evropská rada optometrie a optiky (ECOO). Tento mnohostránkový dokument podává přehledným způsobem zcela aktuální pohled na profesní prostředí a trendy v Evropě a přehledně porovnává profesi v jednotlivých státech Evropy.

Modrá kniha slouží také jako výborný podklad pro zamyšlení se nad současným stavem, vývojem a budoucností oboru. Konkrétně tento zcela unikátní dokument popisuje nastavení vzdělávání, legislativy a praktikování profese, např. pole působnosti, standard vyšetření očí a zraku, počty odborníků a provozoven, zapojení do národního zdravotního systému a další, vše se spoustou podrobností a informací, týkajících se jednotlivých zemí Evropy.

Modrá knihy optiky a optometrie 2020 … česká verze  ke stažení – ZDE.

Tajemník Společenstva vás provede tímto 46 stránkovým dokumentem ve video-prezentaci, která proběhla v rámci virtuální výstavy OPTINFO – ZDE.

Výše DPH na služby a zboží v provozovnách oční optiky

Vypracovali přehled základních služeb a zboží nabízených očními optikami, včetně aplikovaných sazeb DPH – ZDE.  Přehled nemusí být úplný a může obsahovat odchylky, dané například odlišnou sazbou na vstupu, nejasným či nevhodným pojmenováním a podobně. Takové případy doporučujeme konzultovat s daňovým poradcem.

Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) byl zřízen novelou zákona o zdravotních službách a nahrazuje Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu spravovaný dříve Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů („NCO NZO“). Jaké povinosti z toho našemu oboru plynou? Proč ÚZIS vyzývá ke splnění povinnosti registrace v NR-ZP? > Podrobnosti ZDE.

VZP – Nové datové rozhraní, poukazy a metodika pro pořizování a předávání dokladů

Dnem 30. 6. končí přechodné období pro vykazování dávek ve verzi datového rozhraní 6.2.32. Od 1. 7. 2018 dochází ke změnám v metodice pro pořizování a předávání dokladů, v poukazu i v datovém rozhraní. Zpracovali jsme pro naše členy k tomuto podrobné informace, které naleznete v sekci Poradna. Přímý odkaz ZDE.

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation nebo-li GDPR) je nová legislativa EU, která má zvýšit ochranu osobních dat občanů EU, a která vstoupila v účinnost 25. května 2018.

Společenstvo vypracovalo pro své členy-podnikatele velmi stručný návod i podrobné informace k implementaci GDPR v očních optikách, které se nachází na podstránce: Informace > GDPR.
V orientaci v problematice GDPR může pomoci také pročtení našich četných odpovědí na dotazy našich členů v sekci: Poradna.

Metodika SČOO ke splnění ohlašovací povinnosti výrobce IZZP

Ohlašovací povinnost pro výrobce individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (IZZP) do registru RZPRO stále trvá. Společenstvo poskytuje v tomto svým členů metodickou podporu. Více informací ZDE.

Číselník VZP

Aktuální verze číselníku VZP pro zdravotnické prostředky: ZDE

Karta klienta

Karta s profesními záznamy o zákaznících/klientech, kterou doporučovalo SČOO v roce 2013
– ke stažení:

Pouze pro členy SČOO.

Záznam o informovaném souhlasu

SČOO vytvořilo formulář k vyplnění informací o zákaznících při provádění refrakcí, jehož podpisem zákazník potvrdí, že byl informován a je si vědom, že mu bylo provedeno měření zraku, které nenahrazuje vyšetření očí lékařem, že záznamy o jeho zdravotním stavu mohou být předány jeho lékaří a další důležité podrobnosti. Jedná se o dokument, který má optometristu právně chránit a Společenstvo jeho používání velmi doporučuje.

Jedná se o bloček samopropisovacích formulářů velikosti A5, v jednom bločku je 100 listů, tedy 50 listů s 1 kopií, náhled tiskopisu je zde.

Bloček formulářů si mužete objednat v jakémkoliv množství; za zvýhodněnou cenu nabízíme praktický „balíček“ 4 kusů těchto bločků:

  • cena pro členy za 1 ks: 50 Kč
  • cena pro členy za 4 ks: 120 Kč
  • cena pro nečleny za 1 ks: 100 Kč
  • cena pro nečleny za 4 ks: 240 Kč
    (ceny jsou uvedeny vč. DPH a poštovného; jeden „balíček“ = jedna zásilka = jedna obálka).

Zásady posuzování kvality práce očního optika

Zásady posuzování práce očního optika dle SČOO – vypracované představenstvem a schválené valnou hromadou SČOO dne 24. 2. 2006.

České technické normy pro profesi – ke stažení:

Pouze pro členy SČOO.

Výkladové slovníky pro optiky a optometristy

Profesní výkladové slovníky česko/německo/anglické autora Bc. Ladislava Najmana.
V letech 2003-4 vycházely v časopise Česka oční optika velmi užitečné slovníky pro optiky a optometristy, které vytvořil profesor Ladislav Najman ze SZŠ Brno.
V elektronické podobě je naleznete zde:

Pouze pro členy SČOO.

Wasemova studie

Srovnávací analýza poskytování primární péče o zrak ve třech evropských zemích – Francie, Německo, Velká Británie. Analýzu nechala vypracovat Evropská rada optimetrie a optiky (ECOO) v roce 2011 institutem IBES. Dokument je dostupný pouze v angličtině.