ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA pro právnickou osobu

Do 10 zaměstnanců včetně je členský příspěvek 6.000 Kč ročně.
Nad 10 zaměstnanců je členský příspěvek 12.000 Kč ročně.

(použijte informaci o velikosti firmy, která je v systému ARES)

Firemní údaje
Sídlo
Korespondenční adresa (OPTA karta apod.)
Údaje o odborném garantovi
Kontaktní osoba

K přihlášce je třeba doložit doklad o odborném vzdělání.
Prosím nahrajte potvrzení do polí níže.
Lze nahrát pouze soubory .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .doc, .docx a .otd

Přihlášku projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání a rozhodne o Vašem členství (čl.5, odst. 5.3 stanov). O rozhodnutí Vás budeme informovat a následně obdržíte fakturu k úhradě členských příspěvků.

Odesláním přihlášky vyjadřuji souhlas, aby SČOO zpracovávalo mnou poskytnutá data pro účely a v rozsahu potřebném pro evidenci mého členství ve Společenstvu. SČOO prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jmenovitě s § 11, použije osobní údaje, obsažené v přihlášce pouze ke stanovenému účelu a nebude je předávat třetím osobám.