Vyplnění přihlášky k členství do SČOO pomocí PDF

Vyplnění přihlášky k členství do SČOO pomocí PDF

Přihlásit se můžete i ručním vyplněním přihlášky ve formátu PDF (níže) a jejím odesláním do kanceláře SČOO e-mailem případně běžnou poštou. V každém případě musí být přílohou přihlášky scan nebo kopie dokladu o odborném vzdělání žadatele, případně o odborném vzdělání garanta.

Přihláška pro fyzickou osobu – zaměstnance      /      Přihláška pro fyzickou osobu – OSVČ      /       Přihláška pro právnickou osobu       /       Přihláška pro studující       /       Přihláška pro školy vzdělávací instituce       /