Celoživotní vzdělávání optometristů v ČR

V září 2017 došlo k významným změnám v nastavení povinnosti celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, tedy i optometristů. Povinnost tohoto vzdělávání sice zůstala zachována, zajišťovat ji mají nově zaměstnavatelé, nejsou však nastavena žádná pravidla pro kontrolu nebo registraci tohoto vzdělávání. Podle všech informací se vypracovávání upřesňujících prováděcích vyhlášek bohužel zatím neplánuje.

Představenstvo bude o tomto s MZ jednat a k řešení této situace je vyzývat. Prosazení změn nebo upřesnění v tomto bude narážet na skutečnost, že by se úpravy nutně musely dotknout všech zdravotnických profesí. Systém celoživotního vzdělávání se nastavuje jednotně pro všechny zdravotnické profese, udělit výjimku jedné z profesí v tomto prý nelze.

Pokroku v tomto se bude zřejmě těžko dosahovat, neboť kvůli požadavkům zdravotních sester byl prý původní pro nás fungující systém celoživotního vzdělávání zrušen. Nicméně, o vysokou odbornost našeho malého, ale pro společnost stejně důležitého oboru budeme dále usilovat.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář