Čistota oboru je ve vašich rukách

Mnoho z vás dlouhodobě a opakovaně informuje sekretariát Společenstva o nekalých profesních nebo podnikatelských praktikách ve svém okolí a žádá o řešení situace. Společenstvo je organizací, která má obor formovat, stmelovat a směrovat do prosperující budoucnosti a určitě tedy není jeho přímou úlohou udávání a vytváření nesvárů. Nicméně, vaše četné stížnosti a plošné porušování legislativy v našem oboru nás přinutily tuto situaci řešit.

Ve spolupráci s poradenskou společností re-medical jsme proto informovali o pozadí nekalých podnikatelských a profesních činností v našem oboru ministerstva.

Ministerstvu průmyslu (MPO) jsme vysvětlili, že dochází k častému nedodržování zákonných povinností některými podnikateli, především k porušování právní úpravy výkonu činností v oboru oční optika, kde výkon některých odborných činností, které jsou obsahem živnosti oční optika, je poskytován osobami, které nesplňují požadavky odborné způsobilosti – tedy, že optické služby zde poskytují osoby, které nevystudovaly optiku.

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) jsme informovali o časté situaci, kdy dochází k poskytování zdravotních služeb neoprávněným subjektem, kdy služby náležející poskytovatelům z oboru optometrie jsou velice často poskytovány očními optikami bez platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb anebo k jejich poskytování podnikateli s platným oprávněním, nicméně mimo schválené prostory a nekvalifikovaným personálem – tedy, že refrakci často provádějí osoby bez optometrického vzdělání a/nebo probíhá mimo zákonné místo poskytování zdravotních služeb (dříve nazývané NZZ).

Ministerstva s námi začala komunikovat a doporučila nám ve věci následující postup:

Pro řešení podnětů státními orgány je daleko příznivější, když stížnosti na konkrétní případy nekalého podnikání budou přicházet přímo od vás, od odborníků působících a podnikajících v oboru a ne od profesní organizace. Podněty a stížnosti vycházející od nás by vždy měly nádech konkurenčního boje nebo zvýhodňování určitého zájmového segmentu trhu a nebyla by jim proto věnována potřebná pozornost s náležitou urgencí.

Připravili jsme proto pro vás vzory podnětů/dopisů na Krajské a Živnostenské úřady.

Podnět k provedení živnostenské kontroly z důvodu poskytování činností očního optika osobami bez odborné způsobilosti (směřovaný na Živnostenský úřad): zde

Podnět k prověření činnosti, kdy optometrické služby neposkytují optometristé (směřovaný na Krajský úřad): zde

Podnět k prověření činnosti, kdy optometrické služby neposkytují optometristé a navíc jsou optometrické služby poskytovány zařízení, které nevyhovuje zákonu o zdravotních službách – provozovna není oficiálně místem poskytování zdravotních služeb nebo-li dříve NZZ (směřovaný na Krajský úřad): zde

Nezříkáme se tedy odpovědnosti doporučením tohoto postupu přímého řešení čistoty našeho oboru, jen prostě a přirozeně – vy víte o případech nekalé praxe nebo máte na ně podezření, tak prosím podejte podnět. My jsme pro vás situaci připravili, ministerstva jsme o pozadí problémů a očekávaných podnětech od vás informovali, zpracovali jsme ideální formulace (vzory) pro podávání podnětů a jsme připraveni vás naším renomé a argumentací následně v konkrétních případech podpořit a také případně dále spolupracovat na řešení případů se státními orgány.

První krok k zajištění tzv. čistoty oboru, o kterou často žádáte, tedy leží nyní přímo ve vašich rukách!

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář