Čistota oboru je ve vašich rukách

Mnoho z vás dlouhodobě a opakovaně informuje sekretariát Společenstva o nekalých profesních nebo podnikatelských praktikách ve svém okolí a žádá o řešení situace. Společenstvo je organizací, která má obor formovat, stmelovat a směrovat do prosperující budoucnosti a určitě tedy není jeho přímou úlohou udávání a vytváření nesvárů. Nicméně, vaše četné stížnosti a plošné porušování legislativy v našem oboru nás přinutily tuto situaci řešit.

Ve spolupráci s poradenskou společností re-medical jsme proto informovali o pozadí nekalých podnikatelských a profesních činností v našem oboru ministerstva.

Ministerstvu průmyslu (MPO) jsme vysvětlili, že dochází k častému nedodržování zákonných povinností některými podnikateli, především k porušování právní úpravy výkonu činností v oboru oční optika, kde výkon některých odborných činností, které jsou obsahem živnosti oční optika, je poskytován osobami, které nesplňují požadavky odborné způsobilosti – tedy, že optické služby zde poskytují osoby, které nevystudovaly optiku.

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) jsme informovali o časté situaci, kdy dochází k poskytování zdravotních služeb neoprávněným subjektem, kdy služby náležející poskytovatelům z oboru optometrie jsou velice často poskytovány očními optikami bez platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb anebo k jejich poskytování podnikateli s platným oprávněním, nicméně mimo schválené prostory a nekvalifikovaným personálem – tedy, že refrakci často provádějí osoby bez optometrického vzdělání a/nebo probíhá mimo zákonné místo poskytování zdravotních služeb (dříve nazývané NZZ).

Ministerstva s námi začala komunikovat a doporučila nám ve věci následující postup:

Pro řešení podnětů státními orgány je daleko příznivější, když stížnosti na konkrétní případy nekalého podnikání budou přicházet přímo od vás, od odborníků působících a podnikajících v oboru a ne od profesní organizace. Podněty a stížnosti vycházející od nás by vždy měly nádech konkurenčního boje nebo zvýhodňování určitého zájmového segmentu trhu a nebyla by jim proto věnována potřebná pozornost s náležitou urgencí.

Připravili jsme proto pro vás vzory podnětů/dopisů na Krajské a Živnostenské úřady.

Podnět k provedení živnostenské kontroly z důvodu poskytování činností očního optika osobami bez odborné způsobilosti (směřovaný na Živnostenský úřad): zde

Podnět k prověření činnosti, kdy optometrické služby neposkytují optometristé (směřovaný na Krajský úřad): zde

Podnět k prověření činnosti, kdy optometrické služby neposkytují optometristé a navíc jsou optometrické služby poskytovány zařízení, které nevyhovuje zákonu o zdravotních službách – provozovna není oficiálně místem poskytování zdravotních služeb nebo-li dříve NZZ (směřovaný na Krajský úřad): zde

Nezříkáme se tedy odpovědnosti doporučením tohoto postupu přímého řešení čistoty našeho oboru, jen prostě a přirozeně – vy víte o případech nekalé praxe nebo máte na ně podezření, tak prosím podejte podnět. My jsme pro vás situaci připravili, ministerstva jsme o pozadí problémů a očekávaných podnětech od vás informovali, zpracovali jsme ideální formulace (vzory) pro podávání podnětů a jsme připraveni vás naším renomé a argumentací následně v konkrétních případech podpořit a také případně dále spolupracovat na řešení případů se státními orgány.

První krok k zajištění tzv. čistoty oboru, o kterou často žádáte, tedy leží nyní přímo ve vašich rukách!

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Napsat komentář