Členství v SČOO pro školy i studující v oboru

Společenstvo českých optiků a optometristů přijalo na své poslední Valné hromadě nové stanovy (ZDE), ve kterých zavedlo speciální členství pro školy vzdělávající oční optiky a optometristy a studující těchto škol. Školy i studující získají přihlášením do Společenstva přístup k informacím o směřování oboru, k informacím o činnosti Společenstva a přístup na odborné akce, které Společenstvo pořádá – budou tedy součástí života oboru.

Členství pro školy i studující je zdarma. Školy se v přihlášce zavazující podílet se na životě oboru přípravou přednášek na vzdělávací akce pořádané Společenstvem a přispívat do časopisu Česká oční optika. Na rozdíl od platících členů nebudou moci školy a studující hlasovat na Valné hromadě Společenstva.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.
viceprezident Společenstva

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář