Pracovní povinnost poskytovatelů zdravotních služeb – doplňující informace

>> finanční odměny; nárok na vzniklé škody; možnosti odmítnutí; výjimky, např. pro matky dětí mladších 15 let, přestupky a pokuty; oznamovací povinnost…

Vážené kolegyně a kolegové,

posíláme vám informace z dílny SASp (Sdružení ambulantních specialistů, MUDr. Zoran Jojko). Jejich text je přehledně zpracovaný a odpovídá na některé otázky, které vás velmi pravděpodobně také zajímají, a které se týkají přesně stejně zmíněných ambulantních specialistů, jako i zdravotnických pracovníků nebo-li optometristů. Proto jsme si dovolili jejich informaci převzít.

Níže se tedy jedná o námi provedený výňatek z:

Informace členům SAS k tzv. povolávacím rozkazům do nemocnic – aktualizace k datu 6.3.2021

Informace  ambulantním specialistům, kteří dostali či dostanou pracovní příkaz k práci v nemocnici

(text doplněný do původní verze dne 5.4. a 6.3.2021)

———————————————————————————————————————–

Vláda vyhlásila pracovní povinnost pro ambulantní specialisty. Na tomto místě chceme uvést některé informace.

  1. Peníze těm, kdo budou povoláni do nemocnic:

V nemocnici byste měli dostat pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti.  Lékař by měl nastoupit za obvyklou mzdu, pokud se s ním nemocnice nedohodne jinak.

Podle §36 Krizového zákona máte nárok na náhradu takto vzniklé škody Vašim ambulancím. Tu by měl uhradit stát. Měli byste tedy dostat celkově takový hrubý příjem za dobu, kdy budete v nemocnici, jako byste měli při práci v ambulanci.

Peněžní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti rozhodl.

Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož důsledku vznikl nárok .

Nejedná se tedy o nárok směrem ke zdravotním pojišťovnám, jak uvádí ministr, ale o peníze od toho, kdo pracovní povinnost nařídil.

Během 4. a 5.3. 2021 jsme písemně komunikovali a měli jednání s několika hejtmany. Registrujeme, že většina z nich preferuje dohodu, t.j. bude ráda, když nebude muset nikoho povolávat, ale lékaři a sestry pomohou dobrovolně.

Někteří dokonce akceptují i částečný úvazek, či pomoc jen během víkendů či jen v očkovacích centrech.

Pokud  budete chtít pomoci dobrovolně, ale zároveň budete  chtít, aby Vám KÚ zaplatil příslušné kompenzace s event. náhradou Vám vzniklé škody, je nezbytné  si nechat vypsat od KÚ ten “povolávací rozkaz”. Bez něj na tyto peníze nebudete mít nárok.

  1. Možnost odmítnutí plnění povinnosti

Dle  §31, odst. 4 Krizového zákona může  fyzická osoba  odmítnout akceptaci povinnosti, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob nebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

V komentáři k tomuto ustanovení si dovedeme představit odmítnutí z toho důvodu, že nejste očkování dvěma dávkami a neuplynula doba 2 týdny po 2. dávce očkování.

Dále je možno zdůvodnit nedostatečnou kvalifikací, práce nekvalifikovaného lékaře je v rozporu se zákonem, tedy nemůže např. atestovaný psychiatr působit na JIP.

  1. Výjimky

V zákoně jsou uvedeny výjimky z povinnosti pracovního nasazení v nouzovém stavu:

– věk nad 62 let,

– matky dětí mladších 15 let,

– těhotné a po porodu,

– osoby zdravotně nezpůsobilé pro výkon této práce (tedy některá chronická onemocnění). Neschopnost nastoupit ze zdravotních důvodů má posuzovat lékař, kterého kraj určí.

  1. Přestupky, pokuty

Dle §34 ti, kteří dostanou výzvu a neuposlechnou a nesplňují žádnou výše uvedenou výjimku, mohou dostat sankční pokutu, až do výše 50 000 Kč.

  1. Oznamovací povinnost

Nařízením vlády je stanoveno, že máme v krátkém čase 24 hodin svým KÚ nahlásit seznam u nás pracujících zdravotníků. Některé KÚ v tom smyslu již rozesílají mailem instrukce na jejich území  působícím AS.

Zde je třeba připomenout, že oficiální oznámení by nám měla přijít výhradně doporučenou poštou či dodatové schránky.

Za nedodržení této povinnosti vláda ČR nestanovila žádnou sankci.

Dále doporučujeme  všem ambulantním specialistům, kteří nebudou povolání do nemocnic, aby po tuto dobu nouzových opatření upravili svůj pracovní program tak, aby odložili zbytná vyšetření pacientů  a udělali si časový prostor na nezbytná akutní vyšetření pacientů, jejichž lékař musel do nemocnice nastoupit.

Naše dřívější informace na toto téma >

Pracovní povinnost poskytovatelů zdravotních služeb – doplňující informace

 

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář