Výzva ke správnému nastavení pozice odborného garanta provozovny oční optiky (PZS)

Vážení kolegové,

představenstvo SČOO vnímá pozici odborného garanta provozovny oční optiky poskytující zdravotní služby (PZS) jako pracovní pozici odborníka, který je schopen kdykoliv reagovat na řešení každodenních situací, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. I podle výkladu Ministerstva zdravotnictví má být v provozovně přítomen odborný garant po celou její otevírací dobu.

Otevřeným zdrojem pro posuzování informace o odborném garantovi každé PZS je registr Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Z analýzy údajů v tomto registru je však zřejmé, že ne všechna pracoviště PZS mají pozici odborného garanta řádně nastavenou. Často je v něm například uváděn jeden garant pro větší množství poboček jedné společnosti.

Pro uvedenou situaci mohou být dva důvody:

  1. Jde o formální záležitost, kdy provozovatel pracoviště PZS má odbornou garanci správně zajištěnou dle výše uvedených zásad a nahlášenou na KÚ, pouze se chybně objevuje v registru. Představenstvo SČOO bude žádat správce příslušných registrů o to, aby informace UZIS byly správné a aktualizované.
  2. Provozovatel PZS má pozici odborného garanta zajištěnou jen formálně, bez faktického naplnění jeho role – tak, jak je uvedeno výše.

Vyzýváme členy Společenstva, aby si roli odborného garanta uvedli s výše uvedeným do pořádku, protože jen tím, že odborný garant bude fakticky přítomen na pracovišti PZS, bude naplněn smysl legislativních předpisů, stanov SČOO a Etického kodexu SČOO.

Děkujeme – představenstvo SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář