Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Národní registr zdravotnických pracovníků (NR-ZP) byl zřízen novelou zákona o zdravotních službách a nahrazuje Registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu spravovaný dříve Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů („NCO NZO“). Jaké povinnosti z toho našemu oboru plynou? Proč ÚZIS vyzývá ke splnění povinnosti registrace v NR-ZP?

Pouze pro členy SČOO - podnikatele.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

2 komentáře

Napsat komentář