Aktualizace 5. září: Kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2019 – 21. září 2019 v Olomouci… !

Společenstvo českých optiků a optometristů pořádá ve spolupráci s Katedrou optiky PřF UPOL
13. národní vzdělávací kongres OPTIKA-OPTOMETRIE 2019,
v sobotu 21. září 2019 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vážení kolegové,

jak víte nedávno proběhly volby do orgánů SČOO a byl zvolen nový prezident, viceprezidenti a revizní komise – informace ZDE.

Na první ustavující schůzi 16. 7. nevé představenstvo rozhodlo, že se změní formát i téma letošního kongresu, který proběhne v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a to během soboty 21. září – tedy akce bude jednodenní.

Odborný program začne společnými tematickými přednáškami, odpoledne proběhne větší počet seminářů, ze kterých si budou moci účastníci vybírat a bude zakončen moderovanou diskusí.

Před zahájením kongresu během registrace proběhne snídaně, během dne budou zajištěny přestávky na kávu a oběd a večer proběhne Party s hudbou a s večeří formou rautu.

Během kongresu bude v přilehlých prostorách budovy probíhat výstava společností a firem působících v oboru.

Celá akce a veškerý program, prezentace firem a občerstvení, včetně party, proběhnou v budově Přírodovědecké fakulty UPOL.

Podrobnosti:

13. kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2019
sobota 21. září 2019
téma kongresu: Díváme se do budoucnosti

9.00–10.00      Registrace + snídaně
10.00               Zahájení
                          Vize SČOO „Kde budeme za 10 let“
10.30– 11.15   Přednáška I: Rozvoj vašeho podnikání na základě vašeho růstového myšlení| Ing. Michal Musil
11.15 – 11.45     přestávka na kávu
11.45-12.30     Přednáška II: Co může optometrista a co patří již do rukou oftalmologa? – kazuistiky | MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D a Ing. Alexandra Petrlíková
12.30-13.30       oběd
13.30-14.30     Přednáška III: Jak být vidět v digitálním světě? | Dalibor Jaroš
14.30-15.00       přestávka na kávu
15.00-15.45     Semináře I
15.45-16.15       přestávka na kávu
16.30-17.15     Semináře II
17.15-18.00     Moderovaná diskuse:
                         Vize budoucnosti z pohledu společností působících v oboru.
18.30-23.00     Party a večeře – raut– v nejvyšším patře budovy s terasami.

Přednášky:       budou společné pro všechny účastníky kongresu.

Semináře:

 • Hranové filtry v oční optice – Mgr. Jiří Koláčný
 • Revoluční přístup k měření refrakce – Mgr. Roman Heinz, Milan Terš
 • První pomoc a urazy a poranění oka – Ing. Martin Červený DiS.
 • Přední segment oka – jak na anamnézu a co vyšetřit – Ing. Alexandra Petrlíková a MUDr. Markéta Zemanová, Ph.D
 • Jak předcházet únavě očí pomocí vhodných kontaktních čoček? – doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
 • Screening binokulárních funkcí – RNDr. František Pluháček, Ph.D.

Novinka:
Individuální konzultace k novým úhradám v sobotu 21. září při kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2019 v Olomouci!
Při nadcházejícím kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2019 v Olomouci během přestávek v odborném programu bude náš odborník a nový člen představenstva Ing. Bc. Jiří Žaloudek poskytovat účastníkům individuální konzultace na konkrétní dotazy z oblasti nového systému příspěvků pojišťoven na pomůcky ke korekci zraku (ZP).
Konkrétně, konzultace budeme poskytovat na stánku SČOO v 2. podlaží v časech: 9.00-10.00 / 11.15-11.45 / 12.30-13.30 / 14.30-15.00 / 15.45-16.15

Info k seminářům:
– pro lepší výběr programu účastníky proběhnou semináře ve dvou řadách – tzn. že každý seminář proběhne 2x za sebou
– každý účastník časově tak zvládne účast na dvou seminářích dle jeho výběru
  (výběr seminářů proběhne ráno při registraci v místě konání kongresu)

Poznámka:
Účastníkům bude na konci kongresu poskytnuto potvrzení o absolvování celoživotního vzdělávání, které slouží zaměstnavatelům jako doklad o plnění jejich povinnosti zajištění vzdělávání svých zaměstnanců.

POPLATKY

 • Poplatek pro účastníky, členy SCOO i pro studenty zahrnuje: účast na přednáškách a občerstvení o přestávkách, oběd, party (vč. rautu)
 • Poplatek zahrnuje automaticky i vstup na sobotní party. Při neúčasti na party se poplatek nesnižuje.
 • Samostatný poplatek za sobotní party (vč. rautu) se platí pouze za doprovodné osoby účastníků kongresu na raut (když se tyto osoby jinak kongresu neúčastní)
 • Nečleni SČOO musí platit účastnický poplatek včetně DPH, ve faktuře bude DPH vypočteno.
 • Členi SČOO a studenti platí účastnický poplatek bez DPH.
 • Poplatek za doprovodnou osobu na raut zahrnuje DPH pro všechny (účastníky, členy SČOO i studenty) ve faktuře bude DPH vypočteno.
 • Členi-právnické osoby mají pro svojí společnost jeden účastnický poplatek za členskou cenu.

Poplatek (vč. party) VČAS -> registrace provedena a poplatek zaplacen do 21. 8. 2019
– účastníci: 2722 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO: 1850 Kč
– studenti optiky a optometrie*: 500 Kč

Poplatek (vč. party) PO TERMÍNU -> registrace provedena a poplatek zaplacen po 21. 8. a do 9.9. 2017 do půlnoci (změněno z původního termínu 7. 9. 2019)
– účastníci: 2965 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO: 2050 Kč
– studenti optiky a optometrie*: 500 Kč

Poplatek (vč. party) ZCELA POZDĚ -> registrace provedena a poplatek zaplacen od 10. 9. do 17. 9. 2019 (včetně)
– účastníci: 3207 Kč (vč. DPH)
– členové SČOO: 2250 Kč
– studenti optiky a optometrie*: 700 Kč

Party vč. rautu (pro doprovodné osoby, které se neúčastní programu kongresu)
– 484 Kč (vč. DPH)

 • (*) Studenti optiky a optometrie, jsou pouze studenti denního řádného studia optiky nebo optometrie, kteří při registraci před kongresem předloží potvrzení o studiu ze své školy.

HRAZENÍ POPLATKŮ

 • účastnické poplatky prosím uhraďte až po obdržení faktury v rámci její splatnosti. (fakturu vám zašleme po obdržení vaší registrace)
 • vaše registrace bude platná, až po uhrazení poplatku
 • řádný poslední termín příjmu registrací a poplatku (i možnosti zrušení registrace a vrácení poplatku): 21. srpen 2019
 • všechny pozdější operace budou zpoplatněny, registrace nebude moci být zrušena a poplatek bude navýšen – viz výše poplatky a termíny.

On-line registrace k účasti na kongrese – ZDE.

Těšíme se na setkání v Olomouci!

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář