Musí se stále skenovat nebo kopírovat a 5 let uchovávat lékařské předpisy?

Dotaz:
Doneslo se ke mně, že prý není potřeba skenovat nebo kopírovat lékařské předpisy a uchovávat je 5 let, a že prý toto nařízení bylo zrušeno – je to pravda?

Odpověď:
Tato povinnost je stanovena přímo zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (§ 54 písm. d) zákona), který stále v této podobě platí. Povinnost tedy zrušena nebyla.

Doplňující dotaz:
Nedá mi to a pořád přemýšlím o těch předpisech. V zákoně (v citovaném paragrafu) je stanoveno, že výdejce je povinen :d) uchovávat všechny doklady vztahující se k vydávanému zdravotnickému prostředku, včetně lékařských předpisů, po dobu 5 let.
 Nikoliv kopie lékařských předpisů.  a předpisy za nás uchovávají pojišťovny, kde jsou dohledatelné…..

Doplňující odpověď:
Níže naleznete oficiální vyjádření Ministerstva zdravotnictví k dané problematice:

Jak postupovat při uchovávání lékařských předpisů u výdejce?
Požadavek § 54 písm. d) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „ZoZP“) lze v případě zdravotnických prostředků, které jsou plně či částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, zabezpečit např. takovým způsobem, že výdejce bude uchovávat papírovou kopii lékařského předpisu či jeho elektronickou formu (např. ve formě naskenovaného dokumentu nebo v podobě elektronické evidence), jehož originál zasílá v rámci vyúčtování zdravotní pojišťovně. Poukazy, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, se pak musí uchovávat u výdejce v originální podobě.

Odkaz na informace MZ ČR k dané problematice –  ZDE.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář