Národní registr zdravotnických pracovníků – výzva k aktualizaci údajů

Zdroj informací: www.nconzo.cz
Stránky registru
Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

V souvislosti s tím se budou údaje v dosavadním Registru zdravotnických pracovníků převádět do vznikajícího Národního registru zdravotnických pracovníků, který by měl být spuštěn v březnu 2018. Tam budou nadále vedeny údaje o nelékařských zdravotnických pracovnících, NCO-NZO tyto osoby vyzývá k aktualizaci údajů. Ty by měly být dostupné po přihlášení a v případě změn je třeba je nahlásit tímto formulářem.

Kontakt na Registr
Telefon: 543 559 358 – v pracovních dnech 8 – 12 hod
Email: infolinka@nconzo.cz

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář