Nejdůležitější změny týkající se nelékařských zdravotnických pracovníků

zdroj www.nconzo.cz

Stránky registru
Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků

Zrušení Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Nová osvědčení se již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se zastavují.

Zkoušky k vydání osvědčení se od účinnosti novely zákona nekonají.

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků se vedou do dne předání těchto údajů do vznikajícího Národního registru zdravotnických pracovníků. Tam budou nadále vedeny údaje o nelékařských zdravotnických pracovnících, zprovoznění se očekává v březnu 2018, NCO-NZO tyto osoby vyzývá k aktualizaci údajů. Ty by měly být dostupné po přihlášení a v případě změn je třeba je nahlásit tímto formulářem.

Kontakt na Registr
Telefon: 543 559 358 – v pracovních dnech 8 – 12 hod
Email: infolinka@nconzo.cz

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář