Platnost úhradové vyhlášky a měření zraku optikem – prohlášení prezidenta SČOO

Vážení členové SČOO, kolegyně a kolegové,

dovolte mi se vyjádřit ke dvěma aktuálním záležitostem, týkajících se našeho oboru.

1)
Změny v úhradové vyhlášce a termín jejich zavedení do praxe očních optik

V posledních dnech sledujeme zvýšený zájem médií o změny zákonných úhrad, konkrétně o ukončení proplácení předpisů na brýle pracovně aktivnímu obyvatelstvu. Téma je populisticky přitažlivé, a tak jsou v médiích uváděny různé polopravdy, vymyšlená čísla a bombastické údaje, od kterých se samozřejmě distancujeme.

Věc se má následujícně. …Společenstvo mnoho let udržuje vztahy se státními orgány v ČR. Jedná tedy také pravidelně například s Ministerstvem zdravotnictví i se zdravotními pojišťovnami. Zároveň hlavním orgánem Společenstva je valná hromada. A právě valná hromada Společenstva několikráte vyjadřovala svůj záměr zrušit předpisy pro pracovně aktivní část obyvatelstva a dne 24. 2. 2013 přímo svým usnesením v tomto představenstvo úkolovala “pokračovat v krocích vedoucích ke zrušení poukazů na brýle pro pacienty od 15 let do 65 let v produktivním věku, při zachování poukazů pro zdravotně postižené”.

Zadaný úkol jsme se snažili dlouhodobě prosadit, ale úhrady různých zdravotních prostředků jsou provázány a proto se zdálo nemožné prosadit změny samostatně pouze pro “brýle”. Ministerstvo však shodou okolností urgentně v roce 2018 zevrubně přepracovávalo zákonné nastavení úhrad a my jsme tedy mohli do dění konečně zasáhnout a požadované se snažit prosadit.

Změny se pro náš obor nepovedlo prosadit napoprvé v hektickém procesu rovnou dokonale, ale na druhou stranu se nám podařilo stát se přímým členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci, která má v gesci pravidelnou novelizaci vyhlášky. Jelikož VZP vyplácela na úhrady brýlí v minulosti přibližně 60 milionů korun (ne stamiliony, jak bylo uváděno v médiích), což není v rámci úhrad závratná částka, tak věříme, že se nám nyní podaří navrácení úhrad seniorům a navýšení úhrad dětem, tak jak jsme od počátku návrhu změn požadovali. Zcela jistě se nám podaří prosadit úpravy a upřesnění v konkrétním znění a nastavení jednotlivých položek, které nyní zpracováváme.

Informace týkající se zavedení změn úhrad do praxe očních optik jsme podrobně vysvětlovali našim členům na webu SČOO, a to jak v období přípravy nového zákona, tak po jeho schválení a při řešení přechodného období. Informace jsou pro ně na webu dále k dispozici. Naleznou ZDE jak podrobnou zprávu o novelizaci úhrad poukazových zdravotnických prostředků, tak termíny pro uplatnění poukazů dle nového a starého úhradového systému, informaci o přechodném období na úhrady brýlových obrub a skel, o datu zahájení úhrad tvrdých kontaktních čoček a další.

Na téma úhradové vyhlášky jsme také zorganizovali velmi početně navštívenou přednášku JUDr. Jana Zahálky při nedávné OPTĚ 2019 a informace jsme během tohoto veletrhu podávali na stánku SČOO.

Jaký je tedy termín pro uplatnění poukazů dle nového a starého úhradového systému a jaké je přechodné období na úhrady brýlových obrub a skel? Zjednodušeně, platí to, co jsme tvrdili po celou dobu – poukaz, který zákazník v optice uplatní do 31. 7. 2019 bude proplacen dle starého systému, ale od 1. srpna se však již postupuje podle systému nového.

Situace v tomto byla jako vždy nejasná a ani státní orgány neměly jasno ve věci termínu platnosti nového systému a přechodného období. Proto jsme několikrát žádali Ministerstvo zdravotnictví, jako vrcholný orgán v této záležitosti, o závazné a právně použitelné stanovisko. To se nám nakonec podařilo získat. Nyní ho zde zveřejňujeme v plném znění, aby mohlo být v případě potřeby použito všemi kolegy z oboru. Závazné vyjádření Ministerstva zdravotnictví.

Podrobnější informace naleznete na našem webu a pokud máte další dotazy, obraťte se prosím přímo na naši kancelář.

2)
Kompetence očního optika v ČR

Druhou záležitostí, na kterou nás v poslední době nás naši členové často upozorňují, je skutečnost, že jsou při různých profesních příležitostech a školeních prostřednictvím ŽKČOO šířeny zavádějící informace o kompetencích optiků, konkrétně takové, že optici mohou legálně provádět měření zraku neboli refrakce.

Uznáváme právo každého na svobodu slova a nemáme v úmyslu působit proti jiným profesním subjektům, ale v tomto případě musíme pouze varovat všechny kolegy a kolegyně v našem oboru, aby těmto informacím nevěřili. Nic se nezměnilo, refrakce je dále beze změn a zákonem zahrnuta pouze mezi kompetence optometristů.

Děkujeme našim členům za spolupráci a všem kolegům přejeme úspěch v jejich podnikání.

Václav Antonín
prezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář