POZVÁNKA na jednání valné hromady SČOO

tuto pozvánku ve formátu k tisku naleznete ZDE

Prosíme o potvrzení Vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení na e-mailovou adresu kanceláře. Děkujeme.
ZDE.

XXXXXXXXXX

Společenstvo českých optiků a optometristů z.s.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1

V Praze, dne 27. 10. 2018

POZVÁNKA
na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.,
kterou svolává představenstvo SČOO

Termín a čas:                     sobota, 1. prosince 2018 od 14.00
Místo konání:                     budova Autoklubu České republiky (v 1. patře ve Smetanově sále),
Adresa:                               Opletalova č. 1337/29, 110 00 Praha 1

Představenstvo SČOO si Vás dovoluje pozvat na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

Program valné hromady:

1       Zahájení
2       Volba předsedajícího, sčitatelů, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3       Schválení programu valné hromady
4       Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období
5       Zpráva revizní komise
6       Výsledek hospodaření za rok 2017
7       Rozpočet na rok 2018
8       Rozpočet na rok 2019
9       Představení a schválení volebního řádu valné hromady SČOO
10     Diskuse
11     Usnesení valné hromady
12     Zakončení valné hromady

Přílohy programu:

Pouze pro členy SČOO.

Přibližný časový rozvrh konání valné hromady:

13:00               registrace účastníků
14.00               zahájení VH
16.30               zakončení VH

Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

 

……………………………………….                            ……………………………………….
Václav Antonín , v.r.                                                   RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., v.r.
prezident SČOO                                                         viceprezident SČOO

……………………………………….
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., v.r.
viceprezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář