POZVÁNKA na jednání valné hromady SČOO

tuto pozvánku ve formátu k tisku naleznete ZDE

Prosíme o potvrzení Vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení na e-mailovou adresu kanceláře. Děkujeme.
ZDE.

XXXXXXXXXX

Společenstvo českých optiků a optometristů z.s.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1

V Praze, dne 27. 10. 2018

POZVÁNKA
na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.,
kterou svolává představenstvo SČOO

Termín a čas:                     sobota, 1. prosince 2018 od 14.00
Místo konání:                     budova Autoklubu České republiky (v 1. patře ve Smetanově sále),
Adresa:                               Opletalova č. 1337/29, 110 00 Praha 1

Představenstvo SČOO si Vás dovoluje pozvat na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

Program valné hromady:

1       Zahájení
2       Volba předsedajícího, sčitatelů, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3       Schválení programu valné hromady
4       Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období
5       Zpráva revizní komise
6       Výsledek hospodaření za rok 2017
7       Rozpočet na rok 2018
8       Rozpočet na rok 2019
9       Představení a schválení volebního řádu valné hromady SČOO
10     Diskuse
11     Usnesení valné hromady
12     Zakončení valné hromady

Přílohy programu:

Pouze pro členy SČOO.

Přibližný časový rozvrh konání valné hromady:

13:00               registrace účastníků
14.00               zahájení VH
16.30               zakončení VH

Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

 

……………………………………….                            ……………………………………….
Václav Antonín , v.r.                                                   RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D., v.r.
prezident SČOO                                                         viceprezident SČOO

……………………………………….
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., v.r.
viceprezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Napsat komentář