Zrušení Valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s., (měla proběhnout 6. února 2021)

Aktualizace 1. února 2021:
Bohužel, s ohledem na pokračující nouzový stav a krizová opatření přijata Vládou ČR jsme nuceni zrušit Valnou hromadu svolanou na 6. 2. 2021. Novou Valnou hromadu vyhlásíme, jakmile to situace umožní. Děkujeme za pochopení.
Představenstvo SČOO.

>>><<<

 

Aktualizace 14. prosince 2020:
S ohledem na prodloužení nouzového stavu a Vládou ČR přijatá krizová opatření tímto odkládáme valnou hromadu, která se měla konat dne dne 14. 11. 2020 (a následně po prvním odložení ze stejných důvodů dne 19. 12. 2020), na den 6. 2. 2021 v  budově Autklubu ČR v Praze – oficiální oznámeníZDE.

Aktualizace 23. listopadu 2020:
Současný nouzový stav a přijatá krizová opatření neumožnují, aby se vyhlášená Valná hromada SČOO 19. prosince konala.
Nouzový stav však nyní platí do 12. 12. 2020. Pokud nebude prodloužen, pak se valná hromada bude moci konat. V opačném případě, tedy při prodloužení nouzového stavu, bude muset být valná hromada opět odložena na pozdější datum.
Předpokládáme tedy, že nejpozději 14. 12. 2020 Vás budeme moci finálně informovat, zda se valná hromada proběhne.

Aktualizace 2. listopadu 2020:
S ohledem na nouzový stav a Vládou ČR přijatá krizová opatření tímto odkládáme valnou hromadu, která se měla konat dne 14. 11. 2020, na den 19. 12. 2020 v budově Autklubu ČR v Praze – oficiální oznámení – ZDE.

Informace k valné hromadě:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ne, nejsme blázni, že vyhlašujeme a snažíme se uspořádat valnou hromadu v době nouzového stavu, šířící se nákazy a omezeného počtu osob, které se mohou scházet.

Ale… valnou hromadu jsme letos již vyhlásili v březnu před nástupem vládních opatření. Měla proběhnout v dubnu při plánované akci SILMO Showroom Praha, tu jsme však již byli nuceni s ohledem na jarní situaci zrušit. Možný termín konání celé akce jsme dvakrát posouvali a následně jí v červnu museli zcela rušit. Prázdniny také nebyly vhodným termínem a uvažovali jsme tedy uskutečnění valné hromady v září, a to při plánované mini-výstavě OPTA, případně při naší vzdělávací akci. I tyto plány jsme však museli opustit, a ani v říjnu nebylo pro svolávání valné hromady vhodné prostředí.

Fungovat však SČOO musí dál a zákony a stanovy jeho představenstvu nastavují povinnost valnou hromadu v letošním roce uskutečnit, včetně zákonných termínů na její vyhlášení s řádným předstihem atd.

Proto jsme Valnou hromadu vyhlásili původně na 14. listopadu, později s ohledem na situaci ji odložili na prosincový termín. Jsme dále optimističtí a věříme, že 6. února 2021 se již budeme moci sejít a zajistit tak správné nastavení Společenstva na další období.

Těšíme na setkání s Vámi při valné hromadě a o případných změnách vynucených vývojem národní covidové situace a opatření vlády Vás budeme případně informovat.

následující pozvánku ve formátu k tisku naleznete – ZDE

Prosíme o potvrzení Vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení na e-mailovou adresu kanceláře. Děkujeme.
ZDE.

XXXXXXXXXX

14. prosince 2020:
S ohledem na prodloužení nouzového stavu a Vládou ČR přijatá krizová opatření tímto odkládáme valnou hromadu, která se měla konat dne dne 14. 11. 2020 (a následně po prvním odložení ze stejných důvodů dne 19. 12. 2020), na den 6. 2. 2021 v  budově Autklubu ČR v Praze – (oficiální oznámení – ZDE)

2. listopadu 2020:
S ohledem na nouzový stav a Vládou ČR přijatá krizová opatření představenstvo SČOO odložilo valnou hromadu SČOO, která se měla konat dne 14. 11. 2020, na den 19. 12. 2020 v budově Autoklubu ČR v Praze. (oficiální oznámení – ZDE)

Společenstvo českých optiků a optometristů z.s.
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1

V Praze, dne 12. 10. 2020

POZVÁNKA
na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.,
kterou svolává představenstvo SČOO

Termín a čas:            sobota, 6. února 2021 od 14.00 (registrace účastníků od 13:00)
(Upozornění: tato Valná hromada byla představenstvem na 6. února 2021 podruhé odložena – z 19. prosince a z původně vyhlášeného 14. listopadu 2020)

Místo konání:            budova Autoklubu České republiky (v přízemi v prostorách restaurace Autoklub),
Adresa:                      Opletalova č. 1337/29, 110 00 Praha 1

Představenstvo SČOO si Vás dovoluje pozvat na jednání valné hromady Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

Program valné hromady:

1       Zahájení
2       Volba předsedajícího, sčitatelů, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3       Schválení programu valné hromady
4       Zpráva o činnosti představenstva a plán činnosti na další období
5       Zpráva revizní komise
6       Výsledek hospodaření za rok 2019
7       Rozpočet na rok 2020
8       Rozpočet na rok 2021
9       Návrh a přijetí nových stanov SČOO
10     Diskuse
11     Usnesení valné hromady
12     Zakončení valné hromady

Přílohy programu

Pouze pro členy SČOO.

Přibližný časový rozvrh konání valné hromady:

13:00                registrace účastníků
14.00                zahájení VH
16.30                zakončení VH

Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů z.s.

Václav Antonín v.r. – (prezident SČOO)
Taťána Olivová, DiS, v.r. – (viceprezidentka SČOO)
Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., v.r. – (viceprezident SČOO)

 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti z důvodu zajištění občerstvení na e-mailovou adresu kanceláře. Děkujeme.
ZDE.

XXXXXXXXXX

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář