Principy zpracování osobních údajů členů SČOO

Vážení členové SČOO,

v souvislosti s účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů (často označované jako „GDPR“), bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jakým způsobem SČOO nakládá s Vašimi osobními údaji.

Jaké osobní údaje máme k dispozici?

Vzhledem k tomu, že členem SČOO se může stát pouze osoba s příslušným vzděláním v oboru oční optik či optometrista, vzniká členství v SČOO na základě vyplnění a odeslání členské přihlášky, kterou můžete nalézt na našich webových stránkách (v sekci: SČOO > Členství v SČOO), a doložení dokladů o ukončeném vzdělání. Abychom Vás tedy mohli potvrdit a evidovat jako „plnohodnotného“ člena SČOO, potřebujeme od Vás nejdříve získat určité osobní údaje. K těmto údajům patří jméno a příjmení, adresa Vašeho bydliště, datum narození, kontaktní údaje a název pracoviště, na kterém působíte. Dále od Vás potřebujeme doložit doklady potvrzující Vaše dokončené vzdělání v oboru oční optik či optometrista. Jak sami můžete vidět, jedná se o informace, které nezbytně potřebujeme pro to, abychom mohli evidovat Vaše členství v SČOO a poskytnout Vám výhody s tím spojené.

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

SČOO Vás tímto chce ujistit, že Vaše osobní údaje nevyužívá pro jiné účely, než ke kterým jste nám udělili souhlas. Vaše osobní údaje zpracováváme tedy výlučně za účelem evidence Vašeho členství v SČOO a poskytování služeb, na které máte z titulu členství nárok.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím pověřených zaměstnanců SČOO. Tyto údaje zpracováváme jak manuálně (v papírové formě), tak i automaticky (za pomocí moderních technologií), přičemž dodržujeme základní principy ochrany osobních údajů dle stávajícího zákona o ochraně osobních údajů. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že se samozřejmě připravujeme na účinnost GDPR, a proto v současné době revidujeme naše interní procesy při zpracování Vašich osobních údajů, tak abychom přizpůsobili naši praxi požadavkům GDPR. Zároveň uvádíme, že pokud Vaše členství v SČOO skončí, Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, a následně je likvidujeme.

Na co máte právo?

V této souvislosti bychom Vás zároveň chtěli informovat o některých Vašich právech spojených s ochranou osobních údajů. Máte například právo po nás požadovat bližší informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, a jaké konkrétní údaje o Vás máme k dispozici. V případě, že zjistíte, že zpracováváme chybné osobní údaje, máte právo po nás požadovat opravu těchto údajů nebo jejich doplnění.
Závěrem pouze dodáváme, že GDPR také rozšiřuje Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů.

Podrobnější informace o  Vašich právech v souvislosti s účinností GDPR a o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář