Program vzdělávání při akci „VÍKEND SČOO“

> časový rozvrh; info o přednáškách a přednášejících; anotace; bio

Vzdělávací program při akci „VÍKEND SČOO“
nebo-li
program 2. ročníku Silmo Academy v České republice

vysvětlení červnové akce “Víkend SČOO” (3.-4.6.) v rozhovoru pro ČOO > ZDE

Silmo Akademie (organizovaná Mezinárodní Optickou Asociací – IOA) sdružuje řadu předních odborníků z oblasti optiky a optometrie, kteří účastníkům jejich vzdělávacích akcí předávají nejaktuálnější odborné poznatky a pragmatické rady, a to takovým způsobem, aby byly jednoduše využitelné v profesní praxi.

3 současné trendy v oční optice a optometrii:
V nadcházejících letech ovlivní práci očních optiků a optometristů po celém světě především tři hlavní trendy – krátkozrakost, udržitelnost a zdravé stáří.

Prvním trendem je tzv. Globální problém krátkozrakosti nebo-li Myopie (Global Burden of Myopia – Holden et al, 2016):
Předpokládá se, že 50 % světové populace bude do roku 2050 postiženo myopii, což bude mít samozřejmě přímý dopad na zdraví očí, ale i na celkové zdraví veřejnosti. V této vzdělávací sekci se bude během Víkendu SČOO diskutovat o boji s epidemií myopie a o hledání řešení, jak vhodně řídit její progresi. Prodiskutujeme nejnovější názory na léčbu myopie, což vám poskytne přehled o tom, co jsou a jak se předpokládá, že fungují jednotlivé metody – samozřejmě, se zaměřením na jejich požadovaný účinek. Jako zakončení celé vzdělávací části akce „Víkend SČOO“ proběhne v neděli odpoledne praktická přednáška vysvětlující, jak můžete konkrétně a hned začít s řešením myopie ve vaší oční optice.

Druhým trendem blízké budoucnosti naší profese je Udržitelnost:
Po diskusích na loňské první vzdělávací akci Silmo Akademie a SČOO (v pražském Mánesu) a rozruchu kolem tohoto tématu se budeme letos hlouběji zabývat tím, jak směřovat vaše podnikání k udržitelnosti. Prozkoumáme finanční přínosy i náklady a budeme diskutovat o tom, že udržitelnost nejen pomáhá životnímu prostředí, ale je také novým způsobem komunikace a novou možností oslovení vašich zákazníků. Bude kladen důraz na budování udržitelnější opticko-optometrické praxe a budou podána konkrétní doporučení, jak v tomto směru přizpůsobit vaše podnikání.
Na trh přicházejí zcela nové materiály obrouček, o kterých budou také poskytnuty informace, abyste mohli následně činit informovanější rozhodnutí při jejich pořizování a lépe jejich vlastnosti a výhody vysvětlovat svým zákazníkům.

Zdravé stáří (Healthy Ageing), třetí trend,
vychází z předpokládaného nárůstu procenta starší části populace v naší části světa, a ze související potřeby zajistit jí kvalitní a pohodlný život. Dle statistik dochází k pádům každý rok přibližně u třetiny starší populace. Tyto pády často vedou k dalším zdravotním problémům a to vše, kromě ostatních komplikací, představuje zátěž i pro národní zdravotní systémy. Rizikové faktory přispívající k pádům u starších lidí jsou různého charakteru, zrakové postižení je však považováno za faktor zcela zásadní. Mnoho starších osob logicky potřebuje korekci zraku, a proto vhodnost zvolených korekčních pomůcek, čoček a jejich aplikace i uzpůsobení má na omezení pádů výrazný a přímý vliv.

Dominovým efektem nárůstu procenta stárnoucí populace bude související nárůst postižení demencí (WHO, 2021). V České republice žije dnes s postižením demencí 1 ze 13 lidí starších 65 let. Předpokládá se, že v roce 2050 bude s tímto onemocněním v ČR žít 400 000 lidí, což je pětinásobek počtu z roku 2020. I odborníci na zrak a oči budou muset proto lépe porozumět tomuto stavu a souvisejícím zrakovým potížím, aby mohli pomáhat lidem postiženým demencí žít co nejkvalitněji a s maximální možnou mírou nezávislosti. Ve Spojeném království (U.K.) se uvádí, že 52 % lidí zná někoho s nějakou formou demence (Alzheimer’s Society, 2021), proto věříme, že účast na této přednášce bude pro vás přínosná a poučná, ať už z osobního nebo odborného pohledu.

 

Program akce „Víkend SČOO“

Sobota 3. června 2023

13:00         Uvítání / Káva a pohoštění

13:30         Silmo: napojení na profesi v ČR. Budoucí trendy ve světě optiky.
                   Eric Lenoir – ředitel SILMO Paris

14:00         Nejnovější trendy v léčbě myopie
                    Prof. Kathryn Saunders

15:00         Káva

15:30         Hlavní projev + Workshop:
                    Uvědomme si hodnotu oční optika a optometristy ve společnosti a naučme se jí vysvětlovat zákazníkům, státním orgánům a celé společnosti
                    Stephen Caunter (moderátor: Elaine Grisdale)

16:30         Zápis na Valnou hromadu SČOO / Káva a pohoštění

17:00         Valná hromada SČOO

19:15         Party „Víkendu SČOO“

Neděle 4. června 2023

9:30 – 20.00      bude probíhat menší showroom-výstava SILMO Showroom Praha, na které můžete obdivovat brýle zahraničních firem, které v ČR nejsou běžně k vidění a seznámit se s jejich zástupci,
                                 jinými slovy „to nejlepším z veletrhu Silmo Paris v koncentrované formě“

9:30           Registrace / Káva / výstava SILMO Showroom Praha

10:00         Udržitelnost – výzvy a příležitosti pro podnikání v oční optice
                    Dr Antonia Chitty

10:40         Úvodní kroky k tomu, jak se stát „Udržitelnou oční optikou“
                    Elaine Grisdale

11:15         Nové materiály obrouček a jejich eko-kredit
                    Fiona Anderson

12:00         Oběd / výstava SILMO Showroom Praha

13:00         Předcházení pádům – důležitost správných brýlí
                    Prof. David Elliot

14:00         Úloha optiků při zvyšování kvality života lidí postižených demencí
                    Elaine Grisdale

15:00         Káva / výstava SILMO Showroom Praha

15:45         Jak zahájit vaši cestu k řešení myopie ve vaší oční optice
                    Dr Patrick Richardson

16:45         Vývoj přístupů k řešení myopie v Česku – pohled z praxe
                    MUDr. Miroslava Konvičková (dětská oční lékařka)

17:00         Panel řečníků / Otázky a odpovědi k přednáškám

17:15         Závěrečné slovo (SČOO)

17:25         Zakončení vzdělávacího programu

18:00         Závěrečná cocktail recepce výstavy SILMO Showroom Praha a „Víkendu SČOO”

20.00         Zakončení akce “Víkend SČOO”

 

Informace o přednášejících a anotace přednášek

Sobota 3. června 2023

13:30        Silmo: napojení na profesi v ČR. Budoucí trendy ve světě optiky
                   Eric Lenoir – ředitel veletrhu SILMO Paris

 

Anotace:
Eric, ředitel veletrhu SILMO Paris, vysvětlí význam a smysl akce „Víkend SČOO a SILMO Showroom Praha“ a myšlenky, které stojí za její koncepcí. Následně promluví o trendech, které můžeme v blízké i vzdálenější budoucnosti očekávat v naší profesi i na budoucích výstavách Silmo Paris.

14:00         Nejnovější trendy v léčbě myopie
                   Prof. Kathryn Saunders

Anotace:
Tato přednáška vysvětlí a porovná metody léčby myopie, včetně behaviorálních intervencí ještě před rozvinutím krátkozrakosti i nové nízkoúrovňové terapie červeným světlem. Dále prozkoumá důkazy o účinnosti jednotlivých metod, i oblasti ve kterých u nich panuje nejistota a nastíní příležitosti pro budoucí výzkum a klinickou praxi v této oblasti.

BIO:
Kathryn Saunders je profesorkou optometrie a zrakové vědy na Ulster University v Severním Irsku. Mezi její výzkumné zájmy patří vývoj refrakční vady v nejnižším dětském věku, dětství u typicky se vyvíjejících dětí a při vývojových postiženích. Publikovala více než 70 vědeckých recenzovaných prací a zíakl více než 1,5 milionu britských liber na podporu svých výzkumů. Profesorka Saundersová vede studii Northern Ireland Childhood Errors of Refraction (NICER), velkou longitudinální epidemiologickou studii refrakční vady, která poskytla nový pohled na prevalenci, nástup a progresi myopie u dětí moderního školního věku žijících ve Spojeném království U.K.). Kathryn je spolu-výzkumnicí studie CHAMP-UK, první randomizované kontrolované studie nízké dávky atropinu pro léčbu progrese myopie ve Spojeném království. Přesto vše je stále praktikující optometristkou se zájmem o translační výzkum, který zlepšuje péči o zrak a vizuální výsledky pro lidi se speciálními potřebami i bez nich.

15:30         Hlavní projev + Workshop:
                  Uvědomme si hodnotu oční optika a optometristy ve společnosti a naučme se jí vysvětlovat zákazníkům, státním orgánům a celé společnosti
                    Stephen Caunter (moderátor: Elaine Grisdale)

Anotace: bude zveřejněna

BIO:
Stephenovo motto je „nadšení, zábava a znalosti“. Zeptejte se ho, co je jeho prácí, a on vám zřejmě odpoví „vypravěč“. Tyto atributy dělají ze Stephena velmi úspěšného facilitátora a moderátora. Jeho prezentace bude zaměřena na generování myšlenek a předání vědomostí, které pomohou účastníkům k úspěchu v podnikání i v profesním životě.
Stephen je především zaměřený na témata Networking, Marketing a Zákaznický servis.
Stephenova kariéra řečníka začala v roce 2006 a měl možnost hovořit s tisíci lidí po celém světě. Během své více než 40leté kariéry strávil většinu času jednáním s majiteli firem.
Po období covid se přizpůsobil předávání informací online, a stal tak „mistrem webinářů“!

10:00         Udržitelnost – výzvy a příležitosti pro podniky podnikání v oční optice
                    Dr Antonia Chitty

Anotace:
Tato přednáška bude zaměřena na problém změny klimatu a na to, proč bychom jako profese měli být připraveni přispět k záchraně planety. Antonia se podívá na praktické způsoby, jakým se mohou provozovny oční optiky zapojit do řešení tohoto problému, a zároveň představí zdroje, které mohou podpořit cestu k udržitelnosti.

BIO:
Antonia Chitty je vedoucí organizace Asociace Britských Očních Optiků (ABDO) pro oblast Udržitelnosti. Vytvořila projekt „Uhlíková stopa ABDO“ a dohlížela na jmenování „Sustaina-bility Champions“ pro každé jednotlivé oddělení. Vedle toho vyvinula nástroj pro sebehodnocení udržitelnosti a nástroj pro stanovení emisí ze služebních cest zaměstnanců. Koordinovala mezisektorovou pracovní skupinu pro životní prostředí a vnitřní pracovní skupinu ABDO.
Antonia říká: „Jsem nadšená z toho, jak malé změny, které každý den děláme, přinesou z dlouhodobého hlediska velkou změnu. Je velmi vzrušující sledovat velký pokrok napříč celou optickou komunitou v tématu, které skutečně všechny spojilo.”
Antonia se před přechodem na oblast PR a komunikace vzdělala a mnoho let pracovala jako optometristka. Nedávno dokončila doktorát pomocí postkoloniální teorie a zmonitorovala prožité zkušenosti osob postižených se ztrátou zraku. Je také autorkou více než 20 knih o podnikání a zdraví.

10:40         Úvodní kroky k tomu, jak se stát „Udržitelnou oční optikou“
                    Elaine Grisdale

Anotace:
Svět se probudil a začal reagovat na výzvu změny klimatu. V roce 2015 OSN stanovila 17 cílů udržitelnosti. WHO uvedla, že změna klimatu ovlivňuje sociální a environmentální determinanty zdraví. V roce 2021 pak The Lancet Commission on Global Eye Health pak přidala, že tzv. planetární zdraví je klíčovou složku ke zlepšení kvality péče o oči.
Tato přednáška odpoví na otázku, jak můžete změnit své profesní působení, aby byla činnost provozovny oční optiky udržitelnější. Zejména se bude diskutovat o posouzení životaschopnosti takového projektu a budou poskytnuty rady ve smyslu praktických kroků k provedení transformace.

BIO:
Elaine je Ředitelkou Rozvoje v Mezinárodní asociaci optiků (IOA), jejímž úkolem je „posílit a rozvíjet optickou profesi po celém světě“.
Má za sebou pestrou mezinárodní kariéru v technických oblastech, profesních vztazích, prodeji, marketingu a v pedagogických pozicích. Posledních 35 let přednášela po celém světě na různá témata. Ve své pozici International Professional Relations Manager pro společnost Essilor International byla zodpovědná za sledování externích klinických studií stávajících a nových produktů společnosti Essilor. Elaine byla spolu-ředitelkou a zakladatelkou úspěšné Varilux University v Paříži, prvního mezinárodního centra celoživotního vzdělávání, které bylo zaměřeno především na výuku témat souvisejících s presbyopií a stárnutím oka.
Elaine je také vedoucí profesních služeb a mezinárodního rozvoje asociace ABDO. Kvalifikovala se jako oční optik a zaregistrovala se u General Optical Council (registrační organizace v U.K.) v roce 1985. Je aktivní členkou společnosti The Worshipful Company of Spectacle Makers, členkou Americké Akademie Optometrie (AAO) a členkou Evropské akademie optometrie a optiky (EAOO).
Působí jako tajemnice Výboru veřejných a ekonomických záležitosti (PAEC) Evropské rady pro optometrii a optiku (ECOO) a zasedá v jejich výkonném výboru. Je také členkou správní rady Evropské akademie optometrie a optiky (EAOO). Elaine mluvící plynně francouzsky a je členkou vědeckého výboru Silmo Academy ve Francii a členkou poroty Jurry Verres pro Silmo.
Během lockdownu získala titul First Class Honors v oboru Vision Science a nyní studuje magisterský titul v oboru Demence.

11:15         Nové materiály obrouček a jejich eko-kredit
                    Fiona Anderson

Anotace:
Tato prezentace poskytne přehled o rozrůstajícím se počtu materiálů obrouček, které jsou prodávány jako ekologické. Fiona s vámi prozkoumá jejich eko-kredit a poradí vám, jak s nimi v praxi manipulovat a upravovat je.

BIO:
Fiona Anderson je oční optičkou působící ve Skotsku. Její zájem o optiku se objevil, když jí byl v jedenácti letech diagnostikován myopický astigmatismus. Po obdržení prvních brýlí na předpis se její život změnil a postupně se stalo jí celoživotní vášní zlepšovat zrak svým pacientům a předávat informace a vzdělávání svým kolegům.
Během své kariéry se Fiona získávala další kvalifikace, a to v oborech Business Administration, Refraction & Oftalmical Manufacturing. Je také autorkou nepřeberného množství CPD článků a workshopů, a to jak ve své rodné Británii, tak i  a po celém světě.
Fiona je od roku 2016 prezidentkou Mezinárodní asociace optiků (IOA), je vrchní soudní asistentkou u Worshipful Company of Spectacle Makers – nejstaršího optického orgánu na světě – a Trustee and Hon. Je pokladnicí Evropské akademie optometrie a optiky (EAOO) a jedinou optičkou mezi členy Evropské rady kvalifikací pro optometrii a optiku.
Fiona také působila jako prezidentka Asociace britských očních optiků (ABDO) v letech 2016–2018 a v letech 2010–2020 působila v představenstvu téro asociace.

13:00         Předcházení pádům – důležitost správných brýlí
                    Prof. David Elliot

Anotace:
Pády jsou běžné a představují velmi vážné zdravotní riziko pro starší lidi, neboť jsou hlavní příčinou jejich tzv. nahodilých úmrtí. Nejedná se však ve skutečnosti o náhodné události, a přestože se dějí z mnoha příčin a jsou spojené s řadou vnitřních a vnějších důvodů, špatné vidění je při nich velmi významným rizikovým faktorem. To by naznačovalo jednoduché řešení spočívající v redukci pádů provedením operace šedého zákalu a poskytnutím nových brýlí. Bohužel, není to tak jednoduché a o důvodech proč bude pojednávat tato přednáška. Budou při ní také poskytnuty praktické pokyny týkající se toho, jak může naše profese pomoci v předcházení pádům u starších osob, a to zejména ve vztahu k typu brýlových čoček a refrakční korekci předepsané starším pacientům.

BIO:
David Elliot je profesorem Klinické vědy o vidění na University of Bradford ve Velké Británii. Je editorem učebnice Clinical Procedures in Primary Eye Care, která byla nedávno dotištěna ve svém 5. vydání. V letech 2010 až 2020 byl také šéfredaktorem výzkumného časopisu UK College of Optometrists’ Ophthalmic & Physiological Optics. Americkou akademií optometrie mu byly uděleny ceny Glena Frye (2013) a Williama Feinblooma (2018) jako uznání za jeho výzkum v oblasti „jak zrak ovlivňuje každodenní život starších lidí“.

14:00         Úloha optiků při zvyšování kvality života lidí postižených demencí
                    Elaine Grisdale

Anotace:
Každé 3 sekundy se někde na světě u někoho rozvine demence (dle Alzheimer’s Disease International). Tato prezentace bude o lepším porozumění demenci a o rozvoji iniciativ vedoucím k lepším službám našim pacientům. Jako pro odborníky poskytující primární péči o zrak je pro nás důležité, abychom si byli vědomi nejlepších způsobů, jak zvládnout potřeby oční péče u lidí žijících s tímto onemocněním. Měli bychom se o demenci zajímat profesionálně, ale jednoho dne mohou být informace z této přednášky cenné i pro nás osobně. Je pravděpodobné, že známe někoho s demencí. Tou osobou může být příbuzný, přítel, kolega nebo pravděpodobněji váš zákazník.
Předpokládá se, že celosvětově se populace lidí ve věku 60 let a více do roku 2050 zdvojnásobí (dle United Nations, 2017). Nárůst populace spolu se logickým nárustem demence naznačuje, že demografickým skupinám 60+, kteří v budoucnu vyhledávat služby očních odborníků, hrozí, že budou tímto onemocněním postiženi. Celosvětově existuje 50 milionů případů demence (Alzheimer’s Disease International, 2020), což vedlo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) k definici demence jako „jedné z hlavních zdravotních výzev celé generace“ (WHO, 2015).
Demence je zastřešující termín pro různá onemocnění, která vedou ke ztrátě kognitivních funkcí, což vede k narušení každodení schopnosti myšlení a často i paměti (Alzheimer’s Association, 2021). Ke této ztrátě funkce mozku obvykle dochází v pozdějším věku z různých důvodů, přesto není klasifikována jako související s věkem. To vše znamená, že počet osob postižených demencí, kteří budou vyhledávat pomoc v optické – optometrické – oftalmologické praxi poroste. Oční optici a optometristé mohou pomoci zlepšit kvalitu života lidí s demencí a tato prezentace vám pomůže se souvisejícími aktivitami začít.

15:45         Jak zahájit vaši cestu k řešení myopie ve vaší oční optice
                    Dr Patrick Richardson

Anotace:
Tato prakticky zaměřená přednáška připomene dostupné možnosti řešení krátkozrakosti, přičemž se zaměří na relativní přednosti každé možnosti, a to pro různé věkové skupiny a různé úrovně refrakční chyby. Potřebné vybavení, techniky a zdroje nezbytné k začlenění léčby krátkozrakosti do rušného provozu oční optiky budou prodiskutovány spolu se strategiemi vedoucími k dosažení úspěchu v léčbě.

BIO:
Patrick se kvalifikoval jako optometrista v roce 1989 absolutoriem v City University and Moorfields Eye Hospital. Jeho současná pozice v oblasti zrakové vědy na Ulsterské univerzitě (Severní Irsko) zahrnuje pozici ředitele Kliniky optometrie a jeho v rámci vysokoškolského kurz optometrie učí Zrakovou a oftlmickou optiku, kontaktní čočky, oční onemocnění a provádí klinický dohled nad působením studentů.
Je držitelem prestižní ceny Asociace optometristů – Přednášející roku. Mezi jeho klinické zájmy patří řešení myopie, glaukom a klinický vývoj primární péče o zrak ve smyslu optometrie.
Patrick používá zakládá vzdělávání na existujících důkazech, aby uvedl optometrii do života a co nejvhodněji připravil studenty na praxi. Patrick Richardson, který pracoval na částečný úvazek ve třech akademických odděleních a velké fakultní nemocnici, říká, že jeho klinické zkušenosti hrají ústřední roli v jeho výuce, vysvětluje; “Věřím, že mou hlavní úlohou je předat své zkušenosti studentům a přimět je, aby pochopili přímé vazby mezi teoretickými znalostmi optiky a klinickou prací.”

 

Na víkend do Prahy za vzděláním i zábavou

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář