Prohlášení představenstva k medializované kauze zrušení úhrad na brýle

Následující text byl rozeslán do českých médií, spolu se základními informacemi o SČOO:

Prohlášení ke zrušení úhrad předpisů na brýle pro dospělé v ČR v roce 2019:

Zaznamenali jsme v posledních dnech velký rozruch, který volalo vypuštění doslova “stokorunových” příspěvků na brýlové obruby a skla pro dospělé pojištěnce, na které byl navíc nárok pouze jednou za tři roky.  K vypuštění došlo novelizací zákona, který výši a podmínky úhrady stanovuje pro celou šíři zdravotnických prostředků, nejen tedy brýlových obrub, skel či kontaktních čoček.

Především je třeba zdůraznit, že nastavení výše a podmínek úhrady zdravotnických prostředků, jak je zakotvuje nová, nyní tak vehementně napadaná právní úprava, je výsledkem zřejmě historicky unikátních, velice širokých jednání snad všech zainteresovaných stran – státních autorit, plátců péče, výrobců, dovozců a distributorů, ale především také medicínských odborníků, lékařských odborných společností i sdružení pacientů. Novela zákona předložená ministerstvem zdravotnictví poslancům měla za sebou několik měsíců příprav a mnohdy nesnadných jednání. V kontextu šíře všech provedených změn, úprav a novinek proto považujeme za překvapivé, že se terčem takové kritiky stalo zrovna zrušení příspěvku na brýlové obruby pro dospělé pojištěnce.

Při jednáních o úhradách bylo společnou a všemi akceptovanou filozofií přípravy novelizace důkladně zvažovat, kde má jaký příspěvek pojišťovny nebo úhrada skutečně smysl, a zda jsou stanovené prostředky opravdu využity nejúčelněji. Tímto pohledem a v kontextu reálných cen brýlí v očních optikách lze pak velice těžko obhájit příspěvek na brýlové obruby ve výši 150 korun, poskytovaný nadto jedenkráte za 3 roky(!), tedy “celých” 50 korun ročně. Tento marginální příspěvek se v drtivé většině případů prakticky ztrácí v konečné ceně brýlí, a oční optiky proto v každodenní praxi dlouhodobě vnímaly spíše administrativní zátěž, kterou sebou uplatňování poukazů a jejich vykazování pojišťovnám neslo, než nějaký skutečný ekonomický přínos pro klienty – pacienty. Při jednáních na ministerstvu zdravotnictví jsme proto stáli před otázkou, zda je zrovna tento příspěvek tím nejlepším způsobem, jak omezené prostředky zdravotního pojištění utratit. Pokud tedy posléze byly tyto minimální příspěvky zrušeny s tím, že např. neslyšícím budou v konkrétních případech hrazena dvě sluchadla místo jednoho, invalidům bude možno přispět částkou kolem 20 tisíc na druhý invalidní vozík pro pohyb po bytě, anebo dojde k systémové úhradě senzorů hlídajících těžkým diabetikům hladinu cukru v krvi, pak jsme stále přesvědčeni, že došlo ke správnému rozhodnutí.

Pro případné další vyjádření jsme k dispozici – viz kontakty přes náš web www.scoo.cz.

Za představenstvo SČOO

Václav Antonín
Prezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

2 komentáře

 1. Dobrý den, chtěla bych se optat na slova bývalé náměstkyně ministra zdravotnictví a mluvčího VZP v článku ihned po uveřejnění informace, že budou zrušeny příspěvky na brýle. Níže cituji text článku: “Bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová, která je dnes pro tento resort mluvčí sociální demokracie, pak řekla, že změny už řešila s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny.
  „Přislíbilo mi, že bude poskytovat příspěvek na brýle a čočky – skla – prostřednictvím takzvaného klientského programu,“ uvedla Teska Arnoštová, která opustila Ministerstvo zdravotnictví po nástupu Adama Vojtěcha.
  V takovém případě by pacienti o finanční podporu ze strany této pojišťovny nepřišli.
  Mluvčí VZP Vlastimil Sršeň uvedl, že již v současné době pojišťovna nabízí svým klientům u jednoho z prodejců brýlí slevu na koupi brýlí a kontaktních čoček.
  „Tato sleva významně převyšuje dostavadní příspěvek 150 korun. S dalšími sítěmi optik VZP jedná,“ doplnil Sršeň.” konec citace. Domnívám se, že ze strany VZP dochází k protěžovaní 1 prodejce před ostatními. Víte o tom něco?
  Děkuji,
  Veronika Marková

  1. Dobrý den, děkujeme za příspěvek… ano, víme o tom a i když chápeme, že ze strany VZP je pochopitelně jednodušší a praktičtější spolupráce s řetězcem než uzavírání dohod s jednotlivými očními optikami, tak i nám připadá taková podpora jednoho prodejce ze strany VZP přinejmenším hraniční. Situaci řešíme – příští týden uskutečníme schůzku s VZP. O vývoji budeme informovat. Děkujeme.

Napsat komentář