SČOO a nevyhovující změna datového rozhraní VZP pro poukaz na brýle

S novým datovým rozhraním VZP jsme nyní všichni silně znepokojeni a nespokojeni, což je samozřejmě také využíváno k šíření dezinformací o tom, že Metodika k návrhu datového rozhraní VZP byla vytvořena za souhlasu a s podpisem SČOO nebo dokonce dle jeho přímého přání.

Toto jsou samozřejmě nepravdivé informace a Společenstvo proti nevyhovujícímu návrhu nového rozhraní bojovalo, nesouhlasilo s ním, nepodepsalo ho ani si ho nikdy nepřálo. Připomínkovalo ho zcela zásadně hned začátkem roku – v lednu 2018.

Návrh rozhraní byl původně velmi komplikovaný a nám se podařilo prosadit, aby většina, dle našeho názoru zbytečných a administrativní zátěž způsobujících, nových položek a v návrhu poukazu původně povinných byla překlasifikována na nepovinné.

V novém poukazu jsou tedy nyní oproti starému nyní navíc pouze položky „Do blízka“ „Na dálku“ a „Datum uplatnění poukazu“. Nejvíce jsme však znepokojeni položkou „Doplatek pojištěnce“, která byla na návrh Svazu zdravotních pojišťoven přijata Komisí pro metodiku jako náhrada za položku „cena celkem“, kterou jsme vždy připomínkovali a zásadně odmítali.

Nevzdáváme se, bojujeme dál. Děkujeme proto, že nám posíláte své připomínky k rozhraní ZDE, abychom vytvořili podpůrnou dokumentaci pro naše zářijové jednání s VZP.

Pro Vaši informaci, komunikujeme nyní aktivně s Oddělením metodiky a analytické smluvní politiky VZP, které je ve věci činné. Kvůli rozptýlení jakýchkoliv pochybností o fundovanosti našich aktivit ve věci nového datového rozhraní VZP zveřejňujeme níže náš nedávný dopis tomuto oddělení:

XXXXXXXXXXX

srpen 2018, Praha

oddělení metodiky a analytické podpory smluvní politiky
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Vážená paní… ,

děkujeme za Vaší zprávu a dotaz, který jste na nás vznesla 9. srpna 2018.

Zasíláme Vám v příloze opětovně připomínky našeho Společenstva českých optiků a optometristů k Vašemu návrhu na změnu datového rozhraní pro poukaz na brýle a optické pomůcky (ve formě změn a komentářů k textu v programu Word, který jsme obdrželi od Vás s žádostí o připomínkování)
– a který jsme Vám odeslali již původně 12. ledna 2018.

Naše návrhy se týkaly a dále týkají především následujících záležitostí:

odstranění „Data uplatnění poukazu“:
nepovažujeme tento údaj za podstatný a nechápeme proč nám má jeho vyplňování způsobovat administrativní zátěž a proč zůstal povinnou položkou k vyplnění

odstranění položky rozlišování „Do dálky“ a „Do blízka“:
toto rozlišování je již specifikováno v diagnóze od předepisujícího, a nechápeme proto opětovně, proč nám má vyplňování toho samého údaje dalším kódem způsobovat administrativní zátěž a proč zůstal povinnou položkou k vyplnění

– především pak odstranění položky „Doplatek pojištěnce“:

S ohledem na Váš dodatečný dotaz z 9. srpna 2018 na náš názor na poukaz 12, konkrétně na položku „doplatek pojištěnce“, který byl dle Vašeho vysvětlení na návrh Svazu zdravotních pojišťoven přijat Komisí pro metodiku jako náhrada za položku „cena celkem“ nám dovolte náš názor obšírněji upřesnit:

Jak Společenstvo opakovaně uvádělo, zastáváme nesouhlasné stanovisko týkající se změn Poukazu na brýle a optické pomůcky (změny tiskopisů doplněk č. 5) a Metodiky pro vykazování (doplněk č. 32), ve znění účinném od 1. 1. 2018. Jedná se o uvádění doplatku pojištěnce, který se dle Metodiky rovná rozdílu mezi celkovou cenou optické pomůcky a úhradou pojišťovny.

Uvedení celkové ceny zdravotnického prostředku, tedy vč. doplatku je u optických korekčních zdravotnických prostředků (typicky brýlí) specifické, vzhledem ke značné “spoluúčasti” klientů, což zakládá zvýšenou míru citlivosti těchto údajů. Doplatky se v případě brýlí mohou značně lišit a dosahovat nemalých částek a jednoznačně je lze považovat za informaci o majetkových poměrech klientů. Uvádění toho, kolik klient za brýle celkem zaplatil (tedy poskytování těchto údajů třetí straně – pojišťovně), a především pak shromažďování těchto údajů ze strany zdravotní pojišťovny, považujeme za v této kategorii ničím neodůvodněný zásah do soukromí klientů, který je potenciálně velice problematický s ohledem na právní titul shromažďování a zacházení s těmito údaji, a to především s ohledem na nyní účinnou Evropskou právní úpravu ochrany osobních údajů.

Připomínáme, že Společenstvo v rámci pracovní skupiny pro novou úhradovou regulaci poukazových zdravotnických prostředků souhlasilo se zrušením úhrad standardních brýlí pro dospělé pojištěnce, takže jakékoli shromažďování osobních údajů v tomto segmentu lze jen obtížně obhájit ekonomickými zájmy nebo zákonnými povinnostmi zdravotní pojišťovny.

 Vzhledem k výše uvedenému jsme proto přesvědčeni, že by takto VZP ČR shromažďovala značně citlivé údaje, a to zcela mimo rámec své zákonné působnosti.

 Naším návrhem je zachovat status quo, který v tomto segmentu představovalo uvádění celkové požadované úhrady.

Za Společenstvo pozdravem
Václav Antonín – prezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář