SČOO Koronavir poradna 13: Zprávy SČOO duben 2020/5

SČOO Koronavir poradna >

AKTUALITY >

INZERCE >

Vážené kolegyně a kolegové, členové SČOO,

optimisticky věříme, že pandemie COVID-19 odezní, bude postupně rušena karanténa a nařízená omezení a nám všem se povede vrátit obě naše profese ke zdravému fungování a prosperitě. Samozřejmě, provozování a podnikání v oboru zůstane v nejbližší budoucnosti epidemií ovlivněno, a nechceme strašit tím, že se mohou objevovat i další vlny této nákazy, ani že některá opatření se možná v budoucnosti stanou běžným standardem.

Proto doporučujeme, aby se optici a optometristé připravili na fungování svých provozoven a na práci se zákazníky v pokaranténní době, a to bezpečným způsobem jak pro ně, tak i pro zákazníky, a zákazníky o tomto informovali.

Jak se tedy má náš obor přizpůsobit a bezpečně v této situaci fungovat?
Jak vysvětlit zákazníkům, že chodit do oční optiky, nechat si měřit zrak, vybírat a kupovat brýle je bezpečné?

Připravili jsme co nejjednodušší doporučení, z nichž některá mohou být samozřejmě pozdějšími národními regulacemi ovlivněna – berte proto, prosím, ten dokument tak, jak je nazvaný, tedy jako doporučení profesní organizace „Jak postupovat v oční optice a optometrii v době COVID-19?“.

Doporučení jsme sami vytvořili a opřeli o aktivity našeho tajemníka SČOO v rámci Profesního výboru Evropské rady optometrie a optiky (ECOO), ve kterém inicioval vytvoření takového doporučení na evropské úrovni. Evropské doporučení je stále v procesu příprav, my jsme však přesto na základě informací vytvořili následující předběžný dokument pro SČOO.

Víme, že některá doporučení se mohou zdát nereálná nebo jen těžko proveditelná a je samozřejmě na každém, v jaké míře a podle kterých z nich se bude řídit.

Doba se však změnila a vnímání zdravotně bezpečného fungování naší profese i obavy našich zákazníků o své zdraví jistě v nějaké míře přetrvají i po epidemii, která navíc zatím ani neskončila. Chceme ale všichni, aby náš obor a podnikání prosperovaly, a tak se tedy pojďme na novou situaci co nejdříve připravit a adaptovat.

Aby náš obor začal co nejdříve a nejlépe fungovat, tak vy se musíte chránit a cítit se v provozovně bezpečně, zároveň vaši zákazníci musí pochopit, že chodit do oční optiky je bezpečné a nemusí se bát vstoupit.

Doporučujeme vám tedy aplikovat námi navržená doporučení do vašich provozoven, včetně čitelného vyvěšení informací a zároveň, abyste informovali vaše zákazníky o bezpečně nastaveném provozu, ať již přímým oslovením (e-mailem, na vašem webu atd.) nebo sdělením této skutečnosti na výloze vaší optiky. Můžete se samozřejmě odkázat na plnění bezpečnostních doporučení v době COVID-19 vaší profesní organizace… SČOO.

Ať se oční optice a optometrii v nejbližší i vzdálenější budoucnosti daří!

Kancelář také nyní průběžně fakturuje letošní členské příspěvky, kde s ohledem na současnou situaci nastavuje u faktur tříměsíční splatnost. Rádi bychom tímto poděkovali všem našim členům, kteří navzdory všemu členské příspěvky již uhradili – velmi si toho vážíme!

Vaše představenstvo a kancelář SČOO

Poznámka:
v této nelehké a komplikované době jsme se rozhodnuli zpřístupnit na webu  poradenství celému oboru bez ohledu na členství v SČOO. Věříme, že s tím naši členové souhlasí.

Přečtete si Zprávy SČOO ve webovém prohlížeči

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář