SČOO Koronavir poradna 13: Zprávy SČOO duben 2020/5

SČOO Koronavir poradna >

AKTUALITY >

INZERCE >

Vážené kolegyně a kolegové, členové SČOO,

optimisticky věříme, že pandemie COVID-19 odezní, bude postupně rušena karanténa a nařízená omezení a nám všem se povede vrátit obě naše profese ke zdravému fungování a prosperitě. Samozřejmě, provozování a podnikání v oboru zůstane v nejbližší budoucnosti epidemií ovlivněno, a nechceme strašit tím, že se mohou objevovat i další vlny této nákazy, ani že některá opatření se možná v budoucnosti stanou běžným standardem.

Proto doporučujeme, aby se optici a optometristé připravili na fungování svých provozoven a na práci se zákazníky v pokaranténní době, a to bezpečným způsobem jak pro ně, tak i pro zákazníky, a zákazníky o tomto informovali.

Jak se tedy má náš obor přizpůsobit a bezpečně v této situaci fungovat?
Jak vysvětlit zákazníkům, že chodit do oční optiky, nechat si měřit zrak, vybírat a kupovat brýle je bezpečné?

Připravili jsme co nejjednodušší doporučení, z nichž některá mohou být samozřejmě pozdějšími národními regulacemi ovlivněna – berte proto, prosím, ten dokument tak, jak je nazvaný, tedy jako doporučení profesní organizace „Jak postupovat v oční optice a optometrii v době COVID-19?“.

Doporučení jsme sami vytvořili a opřeli o aktivity našeho tajemníka SČOO v rámci Profesního výboru Evropské rady optometrie a optiky (ECOO), ve kterém inicioval vytvoření takového doporučení na evropské úrovni. Evropské doporučení je stále v procesu příprav, my jsme však přesto na základě informací vytvořili následující předběžný dokument pro SČOO.

Víme, že některá doporučení se mohou zdát nereálná nebo jen těžko proveditelná a je samozřejmě na každém, v jaké míře a podle kterých z nich se bude řídit.

Doba se však změnila a vnímání zdravotně bezpečného fungování naší profese i obavy našich zákazníků o své zdraví jistě v nějaké míře přetrvají i po epidemii, která navíc zatím ani neskončila. Chceme ale všichni, aby náš obor a podnikání prosperovaly, a tak se tedy pojďme na novou situaci co nejdříve připravit a adaptovat.

Aby náš obor začal co nejdříve a nejlépe fungovat, tak vy se musíte chránit a cítit se v provozovně bezpečně, zároveň vaši zákazníci musí pochopit, že chodit do oční optiky je bezpečné a nemusí se bát vstoupit.

Doporučujeme vám tedy aplikovat námi navržená doporučení do vašich provozoven, včetně čitelného vyvěšení informací a zároveň, abyste informovali vaše zákazníky o bezpečně nastaveném provozu, ať již přímým oslovením (e-mailem, na vašem webu atd.) nebo sdělením této skutečnosti na výloze vaší optiky. Můžete se samozřejmě odkázat na plnění bezpečnostních doporučení v době COVID-19 vaší profesní organizace… SČOO.

Ať se oční optice a optometrii v nejbližší i vzdálenější budoucnosti daří!

Kancelář také nyní průběžně fakturuje letošní členské příspěvky, kde s ohledem na současnou situaci nastavuje u faktur tříměsíční splatnost. Rádi bychom tímto poděkovali všem našim členům, kteří navzdory všemu členské příspěvky již uhradili – velmi si toho vážíme!

Vaše představenstvo a kancelář SČOO

Poznámka:
v této nelehké a komplikované době jsme se rozhodnuli zpřístupnit na webu  poradenství celému oboru bez ohledu na členství v SČOO. Věříme, že s tím naši členové souhlasí.

Přečtete si Zprávy SČOO ve webovém prohlížeči

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Napsat komentář