SČOO Koronavir poradna 6: Minimalizace mzdových nákladů

Na frontě se situace mění každým okamžikem…

… je slavný citát ze Švejka a tady platí stonásobně. Většina informací, které se objeví v médiích (a bohužel většinou i na stránkách ministerstev) jsou výsledkem jednání vlády, kde si to ministři nějak vymyslí a domluví. To ale neznamená, že to tak reálně bude. V lepším případě to překlopí vláda do nařízení nebo ministerstvo do vyhlášky, v horším to znamená změnu zákona, která ještě musí, byť zrychleně, projít parlamentem, aby to lidé pocítili a opatření mohla fungovat. Po cestě se samozřejmě může mnohé změnit.

Nebo jsou tu případy jako čerstvá „Pětadvacítka“ ministerstva financí – program na „rychlou pomoc“ živnostníkům finanční injekcí 25 000 Kč. Ministryně ho s velkou slávou představila, aby ještě ten samý den večer po bouři na internetu slíbila, že podmínky kompletně přepracují…

Již v minulosti jsme hodně bojovali s tím, zda nějakou informaci zveřejnit pro členy, i když nebyla ověřená a zdaleka ještě finální, nicméně v této chvíli musíme z našich zásad slevit, a proto nabádáme i vás k opatrnosti a kritickému přístupu k tomu, co se objevuje v médiích apod…

Pro nás klíčový – program Antivirus

Ministerstvo práce a sociálních věcí neustále slibovalo podrobnosti k programu Antivirus, mezitím stihlo kritizovanou přílišnou složitost (režimy A-E) „zjednodušit“ tím, že režimy sesypalo na dvě velké hromady a nyní hovoří pouze o režimech A a B.

Podpora při částečné nezaměstnanosti (snížený odbyt, zaměstnanci doma za min. 60 % mzdy), jak byla na webu představena (původně režim E), spadá nově do režimu B. Podpora nakonec činí 60% náhrady mzdy vč. odvodů.
Informace na stránkách MPSV jsou aktuálně – ZDE.

Až dnes (pátek 3. 4.) ráno konečně MPSV zveřejnilo podrobnější materiál pro zaměstnavatele k programu AntivirusTen doporučujeme důkladně nastudovat – ke stažení je materiál – ZDE.

Shrnutí toho, co zatím víme:

Nechceme suplovat důkladné nastudování materiálu pro zaměstnavatele na odkazu výše, přesto krátké shrnutí:

  • Antivirus počítá s náhradami mezd za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, nicméně prodloužení i na květen 2020 je přislíbeno.
  • Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 6. 4. 2020
  • Bezdlužnost – firmy, které mají nedoplatky (daně, sociální a zdravotní pojistné apod.) jsou z programu vyloučeny. MPSV však v manuálu už nyní deklaruje, že tuto podmínku hodlá zrušit. K tomu je ale potřeba změnit zákon a prozatím tak stále platí.

Pro oční optiky v praxi připadají v úvahu především dvě situace z režimu B:

Vždy se jedná o omezení provozu firmy:

  1. protože 30 % zaměstnanců je „na ošetřovačce“, anebo
  2. kvůli snížení odbytu

1. Info k omezení kvůli absenci významné části zaměstnanců:

Vzhledem k tomu, že oční optiky zpravidla mají nižší počty zaměstnanců (než třeba válcovna plechů), pak v praxi „není problém“, aby nastala situace, kdy více než 30 % zaměstnanců bude pečovat o dítě, nebo bude v karanténě. V tom případě zaměstnancům náleží náhrada ve výši 100 % mzdy.

Pozor!
Situace není přímou náhradou za peníze vyplácené jednomu zaměstnanci co musí zůstat doma – ten totiž dostává ošetřovné (detaily – ZDE), ale v principu se jedná o to, že firma jako celek nemůže řádně fungovat – chybí klíčový zaměstnanci, bez kterých je přítomnost jiných zbytečná. Příspěvek je tedy na náhradu mzdy těch, kteří museli zůstat doma, protože nemá cenu, aby chodili do práce, když je klíčový kolega na „ošetřovačce“.

2. Info k omezení odbytu:

Jak jsme již dříve informovali, zde musí být ve firmě vnitřní předpis (námi doporučený vzor který jsme již dříve poskytli ke stažení – ZDE, textová verze stejného dokumentu – zde) a zaměstnanci náleží náhrada min. 60% mzdy (*) – viz poznámka zcela dole).

MPSV bude tedy kompenzovat 60 % z náhrady mzdy vč. odvodů.

>>>>>

V obou případech je horní limit kompenzace 29 000 Kč/ zaměstnanec/měsíc.

Dle ubezpečení MPSV na webu mohou firmy žádat o příspěvky a nemusí už dále prokazovat skutečnosti prokazující vznik překážky, tedy že jim ubyly zakázky ve spojitosti s epidemií apod.

Z hlediska zaměstnavatele se tedy stále jako nejvýhodnější nástroj ke snížení mzdových nákladů jeví „částečná nezaměstnanost“, kdy lze jít jenom na 60 % mzdy. Pokud máte (navíc) zaměstnance doma s dětmi, lze to kombinovat – takový zaměstnanec by samozřejmě mohl požádat o ošetřovné (detaily včetně odkazů na tiskopisy – ZDE).

Pozor!
Tentýž zaměstnanec nemůže být současně na „ošetřovačce“ a současně na něj pobírán příspěvek 60 % na náhradu mzdy – je tedy třeba u každého zaměstnance zvolit jednu z variant.

Záleží tedy na skutečných mzdových poměrech ve vaší optice, ze kterých je potřeba spočítat, co je pro Vás a pro konkrétní zaměstnance zajímavější – zda ošetřovné (60 % mzdy, řeší se obdobně jako nemocenská, dle podmínek ČSSZ viz odkaz) nebo náhrada mzdy z titulu vyhlášené „částečné nezaměstnanosti“ ve firmě, kdy zaměstnavatel hradí min. 60 % náhradu mzdy (a kde je 60 % (*) příspěvek na náhradu mzdy, max. 29,000Kč/měsíc/zaměstnanec).

(*) Poznámka: 60 % je minimální zákonná výše, zaměstnavatel může stanovit ve vnitřním předpisu i vyšší procenta, nicméně stanovit 100 % kvůli maximalizaci příspěvku od státu považujeme za problematické, protože vyhlásit částečnou nezaměstnanost a zároveň hradit 100 % mzdy nedává smysl, z hlediska zákona je bezpečnou variantou alespoň částečné snížení, tedy např. 80 %).

Sledujte podstatné informace:

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář