Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové SČOO,

Na frontě se situace mění každým okamžikem…

… je slavný citát ze Švejka a v současnosti platí v našem podnikání stonásobně. Většina informací, které se objeví v médiích (a bohužel většinou i na stránkách ministerstev) jsou výsledkem jednání vlády, kde si to ministři nějak vymyslí a domluví. To ale neznamená, že to tak reálně bude. V lepším případě to překlopí vláda do nařízení nebo ministerstvo do vyhlášky, v horším to znamená změnu zákona, která ještě musí, byť zrychleně, projít parlamentem, aby to lidé pocítili a opatření mohla fungovat. Po cestě se samozřejmě může mnohé změnit.

Nebo jsou tu případy jako čerstvá „Pětadvacítka“ ministerstva financí – program na „rychlou pomoc“ živnostníkům finanční injekcí 25 000 Kč. Ministryně ho s velkou slávou představila, aby ještě ten samý den večer po bouři na internetu slíbila, že podmínky kompletně přepracují…

Již v minulosti jsme hodně bojovali s tím, zda nějakou informaci zveřejnit pro členy, i když nebyla ověřená a zdaleka ještě finální, nicméně v této chvíli musíme z našich zásad slevit, a proto nabádáme i vás k opatrnosti a kritickému přístupu k tomu, co se objevuje v médiích apod…

Připravili jsme a posíláme Vám, věříme, zajímavě aktuální informace… a přejeme Vám hezký víkend.

Představenstvo a kancelář SČOO

>>>

Přečtete si Zprávy SČOO ve webovém prohlížeči