SČOO Koronavir poradna 3: Obecné informace – aktualizováno 3. dubna

Vláda tím, že oční optiky výslovně vyňala z povinně uzavřených provozoven, způsobila paradoxní situaci, kdy optikám značně klesly příjmy, nicméně z pohledu zákona se pro ně, coby podnikatele a zaměstnavatele zase tolik nezměnilo, a náklady proto pořád běží.

Poznámka:
v této nelehké a komplikované době jsme se rozhodnuli poskytovat poradenství celému oboru bez ohledu na členství v SČOO. Věříme, že s tím naši členové souhlasí.

Připravili jsme pro vás shrnutí praktických informací z oblasti pracovního a smluvního práva, kde se jako nadějný jeví zejména vládní program Antivirus a konkrétně režim E – omezení poptávky po zboží či službách. V jeho režimu by si mohla oční optika snížit mzdové náklady na zaměstnance až o 70%, více níže.

Situace je rovněž značně neutěšená směrem k nedostatku ochranných pomůcek.

Kontaktovali jsme v této věci Ministerstva zdravotnictví, práce, vnitra a průmyslu a obchodu, a snažíme se dále i předjednat spolupráci na úrovni jednotlivých krajů, kde by v principu neměli být opomíjeni optometristé, coby poskytovatelé, ale samozřejmě ani oční optiky.

V této souvislosti jsme MZ již kontaktovali velmi záhy, nicméně bylo nám sděleno, že se nejedná o „první linii“.

Protože je situace skutečně tristní i v rámci nemocnic, a ani optometrie ani oční optika navíc nepatří mezí oblasti vnímané jako „kritické“, tak v současné době prověřujeme možnosti zprostředkovat nákup ochranných pomůcek – nejúčinnějších volně prodejných (byť téměř nedostupných) respirátorů FPP2 a ústenek.

Společenstvo ohledně současné situace v oční optice a optometrii již kontaktovalo:

 • Ministerstvo zdravotnictvížádost o zařazení mezi obory, kterým jsou rozdělovány osobní ochranné pomůcky
 • Ministerstvo vnitražádost o zařazení mezi adresáty ochranných pomůcek (MV distribuuje do krajů)
 • Ministerstvo průmyslu a obchoduupozornění na tristní situaci v oboru, na to, že oční optiky budou plošně uplatňovat režim E v rámci programu Antivirus; žádost o přizpůsobení opatření vlády pro specifickou situaci očních optik
  (viz naše zveřejněná korespondence – ZDE)
 • Ministerstvo práce a sociálních věcíupozornění na tristní situaci v oboru, na to, že oční optiky budou plošně uplatňovat režim E v rámci programu Antivirus; žádost o přizpůsobení opatření vlády pro specifickou situaci očních optik
  (viz naše zveřejněná korespondence – ZDE)
 • Všechny krajské úřady a magistrát hl.m. Prahyupozornění na situaci očních optik a zařazení mezi adresáty distribuovaných pomůcek s tím, že se oční optiky budou individuálně hlásit

CO DĚLAT… jako zaměstnavatel

 • Dovolená pro zaměstnance

Zaměstnavatel se samozřejmě může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; nařídit zaměstnanci dovolenou lze písemně, alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Bez dohody se zaměstnancem tedy nelze nařídit dovolenou „ze dne na den“.

 • Zaměstnanec v karanténě a pravidla pro dovolenou

Zaměstnavatel nemůže nařídit zaměstnanci čerpání dovolené na dobu karantény, ledaže o to zaměstnanec požádá.
Pokud zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje.

 • Překážky, náhrada mzdy a příspěvek státu

Obecně platí, že tzv. „ošetřovačka“ nebo karanténa patří mezi tzv. překážky na straně zaměstnance, uzavření provozovny rozhodnutím vlády nebo zde omezení poptávky či odbytu jsou naopak překážkami na straně zaměstnavatele.

Zákoník práce s překážkami spojuje různé režimy a úrovně náhrad. Vzhledem k výjimečnosti současné situace Vláda přistoupila v rámci programu Antivirus (detailně popsán na stránkách Hospodářské komory – ZDE) k příspěvku zaměstnavatelům na náhrady mzdy.

3. dubna – AKTUALIZACE následujícího textu – ZDE

Vláda nejprve představila režimy A (karanténa zaměstnance) a B (nařízené uzavření provozu), včera pak Vláda schválila rozšíření o další režimy:

 • Režim C
  – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim D
  – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim E
  – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). 
  Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy. (podrobné vysvětlení – ZDE)

3. dubna – AKTUALIZACE již neplatného textu výše – ZDE

Překážku na straně zaměstnavatele z důvodu dočasného omezení poptávky a odbytu je třeba upravit (i naprosto jednoduchým) vnitřním předpisem (námi doporučený vzor – ZDE, textová verze stejného dokumentu – zde).

 • Zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne. Program bude vyhlášen 1. dubna 2020.

Nově vznikající pracovní poměr a pracovně-lékařské prohlídky

Na základě nařízení vlády ze dne 15. 3. 2020 lze od tohoto dne po dobu trvání nouzového stavu u nových zaměstnanců nahradit zdravotní průkaz nebo posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (vstupní lékařskou prohlídku) čestným prohlášením podle stanoveného vzoru.

 • Po dobu trvání nouzového stavu není nutné provádět u zaměstnanců periodické lékařské prohlídky.

23. dubna – AKTUALIZACE… „Pětadvacítka“ – kompenzace pro OSVČ – ZDE

CO DĚLAT… jako podnikatel?

 • Náhrada škody podle krizového zákona:

Stát podle zákona odpovídá za škody způsobené krizovými opatřeními. Zákon hovoří především o škodě v užším smyslu, náhrada ušlého zisku a samozřejmě plošný rozsah náhrady budou teprve řešeny.

Každopádně platí, že pro uplatnění jakékoli škody je nutné škodu doložit. Uchovávejte proto ekonomické výsledky (jak se zhoršily), uchovávejte dokumentaci k případnému propouštění, dokumentaci zrušených objednávek apod.

 • V rámci jakýchkoli smluvních vztahů dodavatel-odběratel:

Ve smlouvách si zkontrolujte, zda obsahují ustanovení upravující tzv. vyšší moc (vis maior, force majeure). Je častou praxí ve smlouvě s odvoláním na vyšší moc (což by v principu tato situace naplňovala) upravit podmínky dodání, lhůty apod.

Současnou situaci by také bylo možno označit za podstatnou změnu okolností ve smyslu § 1765 – 1766 Občanského zákoníku, a domáhat se tak přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (lze uvažovat např. o prodloužení termínu dodání, úhrada navýšených nákladů na dodání zboží odběratelem apod.). Upozorňujeme nicméně, že velké množství obchodních smluv má užití tohoto ustanovení výslovně vyloučeno (většinou v „obecných“, „ostatních“ nebo „závěrečných“ ustanoveních).

CO DĚLAT… jako výdejce – ochranné pomůcky

 • Oční optika má status výrobce a výdejce dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. S tím nicméně není spojen žádný (ani plánovaný) nárok na ochranné pomůcky.

I přesto doporučujeme obrátit se na krajské úřady a žádat o zařazení mezi adresáty distribuovaných pomůcek.

 • Optometrista je poskytovatelem dle zákona o zdravotních službách – lze se přihlásit na kraji.

Společenstvo obeslalo krajské úřady s obecnou žádostí o zařazení očních optik mezi adresáty distribuovaných ochranných pomůcek, nicméně bude nutné, aby každá oční optika kontaktovala sama za sebe místní úřad.
Návrh žádosti jsme pro Vás připraviliZDE.
Konkrétní kontakty a informace pro jednotlivé krajeZDE.

Obecné informace:

 • Sněmovna schválila pozastavení EET na dobu nouze a tři měsíce. Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Vládní návrh ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna.
 • Vláda schválila odpuštění minimálních záloh OSVČ na půl roku. A to na půl roku od března do srpna. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Karel Havlíček. Návrhy zákonů by měla v úterý projednat sněmovna. Minimální měsíční záloha na sociální pojištění činí letos 2 544 korun a na zdravotní pojištění 2 352 korun. Celkově stát OSVČ odpustí zálohy za zhruba 30 tis. Kč.
 • Ministryně financí po jednání vlády avizovala, že co nejdříve rozšíří daňový liberační balíček vyhlášený minulý týden o další prominutí (významné by bylo zejména plošné prominutí červnové zálohy na daň z příjmů)

Sledujte podstatné informace:

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář