Kdo zařídil nové kódy úhrad a jakou roli v tomto sehrálo a dále hraje SČOO?

V minulých dnech vznášejí členové několik často se opakujících dotazů, na které bychom nyní rádi takto hromadně a veřejně odpověděli a trošku uvedli na pravou míru nepřesné a zavádějící informace, které se v naší profesi šíří.

Dotaz:
„Proč jste přišli s novými kódy, vždyť starý systém byl dobrý?“

Odpověď:
Společenstvo s novými kódy „nepřišlo“… MZ vytvářelo nový zákon o všech zdravotních prostředcích, ve kterých brýle tvoří samozřejmě marginální část, a s tímto zákonem se měl následně propojit systém úhrad. Počítalo se s tím, že výrobci všech zdravotnických prostředků  přeregistrují jednoduše své výrobky, které se nacházely v číselníku ZP. K tomu však nedošlo a hrozilo, že úhrady nebudou vůbec vykazovatelné. Proto se začaly vytvářet kódy nové a proto se SČOO zapojilo do procesu vytváření systémů úhrad a kódů.

Dotaz:
„Jak je možné, že od ŽKČOO dostávám informace, že oni zajistili nové kódy a Společenstvo v tomto nic nedělalo ani nedělá? Je to opravdu takto?“

Odpověď:
Takto to opravdu není, bez ohledu na jakákoli prohlášení. Pojďme se držet faktů:

Fakt 1
Teprve začátkem července bylo všem jasné to, na co jsme průběžně upozorňovali, a to, že pro oblast brýlí nebude v zákoně uvedený způsob hrazení prakticky fungovat. Bez aktivního zásahu by po 1. 8. nebylo možno v praxi vůbec vykázat ani uhradit žádné obruby ani čočky, a to ani dětem.

Zástupci Společenstva nastartovali ne úplně jednoduchou cestu ke vzniku současných kódů, a to následovně:

1 – Kontaktovali jsme Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, VZP i Svaz zdravotních pojišťoven a problém jim vysvětlili,

2 – Abychom měli jistotu, že naše iniciativa nezapadne, kontaktovali jsme v této věci osobně ministra zdravotnictví i ředitele VZP,

3 – Všem úřadům jsme poskytli právní analýzu, která dávala návod, jak situaci vyřešit – pojišťovny ani SÚKL si nemohou “jen tak” vytvářet kódy a ty pak hradit, takže bylo potřeba najít zákonnou cestu, jak tyto mimořádné kódy vytvořit a pak podle nich hradit. Princip jak to udělat a analýzu jak to právně odůvodnit jsme jim tedy poskytli.

Fakt 2
Zdravotní pojišťovny první “várku” kódů bohužel s námi nekonzultovaly a 20. 7. tak vyšly nové kódy, které by sice většinu situací řešily, ale nepokrývaly všechny možné situace. V tomto momentě se poprvé ozvala Komora, která kontaktovala SÚKL a pojišťovny. Ve spolupráci pojišťovny-SÚKL-Společenstvo-Komora pak došlo ke shodě na úpravě kódů, nakonec až do současné podoby.

Fakt 3
V současné době probíhá příprava úplně nové koncepce úhrad, které se účastní všichni výše jmenovaní. Tento týden jsme za Společenstvo předložili komplexní návrh na úpravu zákona.

Závěr
Poprosíme členy, aby na základě výše uvedených faktů (vše výše uvedené je zdokumentováno a lze doložit) sami posoudili, kdo sehrál jakou úlohu a především – jestli Společenstvo skutečně pro nové kódy “nic neudělalo”.

Faktem také je, že jsme jako styl práce vždy upřednostňovali práci, odbornost, kvalitu a obhajitelnost výstupů před jejich „medializací” a sebeprezentací. Informace a rady, za které se můžeme postavit a skutečně je podložit a využít i v boji s úřady, byly pro nás vždy důležitější, než senzační prohlášení a bombastická prezentace domnělých úspěchů.

Dotaz:
„Proč nejsou informace komunikovány od Společenstva členům?“

Odpověď:
Společenstvo informace pravidelně uveřejňuje na webu v sekci pro členy, konkrétní problémy pak v sekci “poradna”. Pravidelně rozesíláme členům shrnutí všech nových příspěvků na webu formou tzv. Zpráv SČOO. Pokud bude zájem ze strany členů, můžeme přejít na neustále rozesílané e-mailové informace, ale v minulosti takový požadavek ze členské základny nebyl, dokonce bylo toto pravidelně a výslovně členy odmítáno, a proto je naší snahou nezahlcovat naše členy emaily, jako se jim to děje z různých komerčních stran. Kdo má zájem o informace, nalezne je na webu – nebo se mu do e-mailové schránky dostane několikrát za rok shrnutí všech informací formou Zpráv SČOO.

Dotaz:
„Chybí nám přehledné vysvětlení co a jak platí.“

Odpověď:
Získat a protřídit informace v chaosu vznikající a neustále se měnící legislativy není v dnešní době jednoduché. Jasné informace a fakta, které od nás členové požadují, většinou neexistují, a my je musíme vytvořit a především ověřit jejich platnost, z právního i odborného pohledu. Jako profesní asociace si totiž nemůžeme a ani nechceme dovolit zveřejňovat matoucí sebepropagační výkřiky a polopravdy, a jejich případným následováním způsobovat našim členům újmy – ať už finančního charakteru (pokuty), tak i poškození důvěryhodnosti členů jejich dalším šířením.

Přesto přehledné informace a tom co a jak platí, poskytujeme na webu pravidelně, a to často dokonce v takové formě, že je přebírají i oftalmologové, pojišťovny a další zainteresované subjekty, protože takovými informacemi samy nedisponují.

Stačí tedy se připojit do své členské sekce na webu SČOO nebo počkat na pravidelně rozesílané shrnutí – Zprávy SČOO. Ano, někdy trvá nějaký čas vytvořit a zkonzultovat důvěryhodné informace.

Další související informace na webu:
Kompletní přehled příspěvků zdravotní pojišťovny na korekční pomůcky oční optiky platný od 1. 9. 2019

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář