Výše členských příspěvků na rok 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové SČOO,

jednou z povinností představenstva daných mu stanovami je ke konci každého roku nastavit výši členských příspěvků na rok další, včetně termínu jejich splatnosti.

Je nám potěšením Vám oznámit, že přes neustále zcela podstatné zdražování všeho-a-všude, jsme díky včas zahájené transformaci kanceláře, zminimalizování nákladů a zefektivnění činnosti, schopni i na další rok opět nezvyšovat členské příspěvky.

Oficiální znění oznámení výše příspěvku na rok 2024 a termínu jejich platnosti členům SČOO – dle zákona:

„Představenstvo Společenstva českých optiků a optometristů z.s., IČ: 457 73 092, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré město, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 2321 (dále jen „spolek“), na své schůzi konané dne 6. prosince 2023 ve smyslu ust. 7.1 stanov spolku stanovilo ke dni 31.12. 2023 členský příspěvek na rok 2024:

člen – fyzická osoba (zaměstnanec):                        1.500 Kč
člen – fyzická osoba
(podnikající, OSVČ):                 4.500 Kč
člen – právnická osoba:                                               6.000 Kč
(s max. 10ti zaměstnanci)
člen – právnická osoba:                                             12.000 Kč
(s více než 10ti zaměstnanci)
člen – důchodce:                                                              600 Kč
člen – na mateřské:                                                         600 Kč
(přerušená praxe)
člen – student:                                                                      0 Kč
člen – odborná škola:                                                          0 Kč

Členské příspěvky jsou splatné dne:               30. dubna 2024

Členský příspěvek, prosím uhraďte až po obdržení faktury.

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář