Zamyšlení Václava Antonína nad oborem

Vážení členové SČOO, dámy a pánové,

není mým zvykem psát dlouhé články, které stejně nikdo nedočte do konce, ale rád bych se s vámi podělil o pár postřehů, týkajících se optiky a optometrie.

Už je to celých 40 let, co jsem nastoupil do vlaku s nápisem Oční Optika. Na své trati projel dlouhou trať s mnoha stanicemi a dnes je to již zcela jiný vlak, jedoucí úplně jinou krajinou.

Oční optik je dnes spíše prodavač, účetní, v lepším případě odborný poradce a výrobce zdravotnického prostředku. Práci za něj z velké části odvádí anonymní zábrusová centra. S naším oborem podnikání jsme seznámili oční lékaře a následně tak vznikly oční ordinace kombinované s provozovnami oční optiky. Zahraniční řetězce už nejsou pouze v obchodních centrech a objevily se také nové formy podnikání, jako Optik do domu a podobné.

Co se týká optometrie, i ta prošla znatelným vývojem – původně byla určena k aplikaci kontaktních čoček pod dohledem lékaře, dnes je to samostatná zdravotnická profese zabývající se vyšetřením zraku.

Již kdysi, když se optika sloučila s optometrií, jsem zastával model profese, aby oční optik byl středoškolák přirozeně následně studující optometrii na vysoké škole. Bohužel toto nepřipouští školský zákon, a proto máme dnes některé optometristy, kteří neumí a nechtějí dělat brýle a naopak optiky, kteří měří bez patřičného vzdělání, i když mají praxi.

S tím vším souvisí i působení SČOO v oblasti vzdělávání, pořádání kongresů Optometrie a Optiky, veletrhů OPTA, vydávání časopisu Česká oční optika a pravidelných Zpráv Společenstva.

A, nyní vás jistě napadne – „tak proč letos nebyl kongres“? Za sebe musím přiznat, že jsme podcenili změny ve společnosti, nezájem o vzdělávací akce způsobený nedořešenými změnami v celoživotním vzdělávání zdravotnických profesí, konkrétně tím že nyní nejsou potřeba kredity. Optická a optometrická komunita prosperuje, tudíž jeví menší zájem o věci profesní a upřednostňuje zájmy komerční. Je to krátkozraké řešení, ale asi přirozené. Proto budu prosazovat pokračování kongresových a ostatních vzdělávacích akcí.

Konkurenční prostředí je dnes složité a mnohdy nás tlačí do pozic, kde jsme nikdy nechtěli být. Internet je kapitola sama pro sebe a boj s ním v rámci naší profese je jen ztraceným časem. Internetové obchody, on line diagnostika z domova, 3D tiskárny atd.

A máme tu konečně také legislativu našich spřízněných oborů. V poslední době mám pocit, že v představenstvu neřešíme nic jiného. Díky neustále se měnící nepřehledné džungli zákonů a nařízení, mnohdy absurdních a komplikujících naši práci se bez právníka a jeho výkladu (pokud možno závazného) prostě neobejdete.

Nejsem pesimista, jak by se mohlo z předchozích řádek jevit. Existuje pár nemalých úspěchů, které ve mně udržují naději v optimistickou budoucnost našeho oboru. Svobodně podnikáme, zbavili jsme se cenové regulace, optometrie se stala uznanou samostatnou zdravotnickou profesí, jsme výrobci zdravotnicképomůcky, máme fungující vzdělávací systém, příští rok spolu oslavíme 25 let OPTY a je nás v našem spolku sdruženo přes 800!

Hodně osobního i profesního štěstí v roce 2019 Vám přeje

Václav Antonín – prezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář