Zasedání ECOO v říjnu 2022

Delegace SČOO se v říjnu 2022 zúčastnila pravidelného zasedání Evropské rady optometrie a optiky (ECOO)

Pavel Cindy VáclavOdstupující prezidentka ECOO Cindy Tromans s prezidentem SČOO Václavem Antonínem a tajemníkem Pavlem Šebkem.

 

Proběhla zde jednání představenstva a Rady Evropského diplomu z optometrie, Workshop a zasedání Výboru profesních služeb, Ekonomického výboru a Valné hromady.

Valná hromada ECOO 1

Valná hromada ECOO 2

Workshop ECOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valná hromada byla tentokrát volební – na příští dva roky byl do pozice současného prezidenta ECOO zvolen Matjaz Mihelčič ze Slovinska, nejbližší budoucí prezidentkou Gabrielle Jansen z Holandska a odstupující prezidentkou se stala Cindy Tromans ze Spojeného království (toto je v ECOO aktivní pozice v rámci představenstva).

Cindy a Matjaz 2022 Matjaz Mihečič president ECOO 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Současný prezident ECOO Matjaz Mihelčič, odstupující prezidentka Cindy Tromans a česká delegace.

 

Akce se kromě zástupců profesních společenstev všech států EU tradičně zúčastnily také delegace Evropské akademie optometrie a optiky (EAOO) a Světové rady optometrie (WCO).

Proč je účast Společenstva na těchto zasedáních pro českou optiku a optometrii velmi prospěšná?

Kromě toho, že se zde dostáváme do kontaktu s kolegy z ostatních evropských zemí a s jejich národními profesními situacemi a problémy, tak získáváme i přímé velmi podnětné informace o profesním dění a jeho vývoji.

V neposlední řadě se zde s kolegy podílíme na nastavování evropské profesní legislativy, kterou se nám daří následně úspěšně prosazovat skrze sekretariát, který působí v Bruselu, situaci neustále monitoruje a je velmi znalý lobbystických aktivit.

Evropské směrnice a zákony stále rezolutněji určují naši národní legislativu a proto je zcela nezbytné, co nejideálněji nastavovat a prosazovat nejdříve ji. To nebývá často jednoduché a rychlé, protože profese v jednotlivých zemích EU bývá v rozdílné historické i současné pozici a její zástupci v ECOO mívají různé představy o její podobě (*).

My (SČOO) následně v ČR dohlížíme na tzv. implementaci nebo-li její zformování do národní legislativy, která opět nebývá jednoduchou a rychlou záležitostí a nemusí často přesně přebírat evropské znění. Není to ani možné, a to kvůli odlišné struktuře národní legislativy, překladům do češtiny a různým zájmům ostatních příbuzných profesí a zájmových skupin.

Proto je zcela nezbytné obeznámení se s celým procesem, od prvních iniciací změn v Evropské komisi, přes dlouhá vyjednávání zájmových skupin a lobbistů a zákonodárných orgánů na evropské i české straně, po vznik návrhů a jejich schvalování při jednáních zákonodárných úřadů až po zapracování změn do národních směrnic a zákonů, na kterém se aktivně podílíme.

Dva příklady z nedávné minulosti: evropskou MDR (*) a následně českou novelu zákona o zdravotnických prostředcích se podařilo nastavit pro náš oboru velmi výhodně (viz odkaz na video-prezentaci níže) a prosazení překvalifikování flouresceinu z léčiv mezi zdravotnické prostředky pro umožnění jeho legálního používání v optometrii trvalo sice roky, ale také se letos konečně povedlo.

Další zákony přicházejí a my je díky našemu členství v ECOO s předstihem řešíme. Koncem roku zveřejníme monitoring legislativy, který vám toto téma podrobněji vysvětlí.

(*) Členové ECOO, tedy zástupci národních profesních společenstev se také ne vždy shodnou. Např. – kvůli nespokojenosti Itálie s jednotnou dohodou na ideálním znění MDR mezi delegacemi v ECOO a s rozhodnutím jejího prosazování v Bruselu odstoupil před dvěma roky tehdejší italský prezident ECOO ze své pozice a Itálie dokonce ostentativně s okamžitou platností ukončila své členství v ECOO. Nyní po dvou letech však zjistila, že MDR bylo nastaveno dobře a naštěstí se do ECOO vrací 🙂

Tajemník Společenstva, Ing. Pavel Šebek, byl v říjnu představenstvem ECOO požádán o pokračování v práci a opětovně vybrán do pozice sekretáře Výboru profesních služeb ECOO. Funkce není honorovaná finančně, je však přínosná pro zapojení Společenstva přímo do epicentra evropského profesního dění.

Výbor profesních služeb ECOO 2022Professional Services Committee of ECOO (Výbor profesních služeb)

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář