Zkouška profese covidem

>> jak si stojíme v této bezprecedentní nelehké době? <<

Covid nákaza a související dění změnily naše životy a ovlivnily zásadně vývoj a nastavení celé společnosti národně i globálně, a zdá se že “navždy”.

Naštěstí, náš obor nebyl doposavad zásadně poničen, většina očních optik nezkrachovala, a naopak prosperuje, stejně jako i v oboru působící výrobní a obchodní společnosti. Mohli jsme pokračovat v provozování profese i v podnikání, a to i v době nejtvrdších lockdownů a věříme, že to tak zůstane i nadále.

Kritická situace ukázala, že jsme jako profese, z velké části díky tři desetiletí trvající činnosti Společenstva, připraven na fungování i v době šíření nákazy, a to především ze dvou důvodů:
A     Orientace na zdravotnictví
  • Optometrie je dnes uznanou zdravotnickou profesí a její provozování probíhá ve zdravotnickém zařízení, tedy v prostorech připravených na krizové podmínky, ve kterých je pak “pouze” nezbytné dodržovat všechna hygienická nařízení a opatření.
  • I v krizových a nouzových podmínkách je nezbytné, aby obyvatelstvo mělo přístup ke zdravotnickým prostředkům, a brýle jsou dle dnešní legislativy zdravotnickým prostředkem a jejich výroba a prodej podléhá souvisejícím omezením – zhotovovat a vydávat zákazníkovi je může výhradně oční optik, a to pouze v provozovně oční optiky.

 

Zdá se to dnes vše asi logické a samozřejmé, ale nebylo to tak vždy a hlavně to tak být nemuselo. Existovalo totiž více názorů a možností směřování vývoje profese v naší zemi po sametové revoluci, a navíc různé související komplikace, omezení a zákonné povinnosti nebyly logicky zprvu přijímány naší profesí s obrovským nadšením.

Ve smyslu orientace profese na zdravotnictví měly velký vliv na naše know-how a na utváření podoby profese v ČR naše mezinárodní zkušenosti, a to především členství v Evropské radě optometrie a optiky (ECOO). Získali jsme tam totiž pravidelný kontakt s profesními společenstvy z ostatních zemí Evropy a s jejich národními problémy, pochopili jsme evropské směřování budoucnosti profese a stali se součástí jejího formování přímo v Bruselu.

B     Kvalitní legislativní práce a profesionální komunikace a spolupráce se státními orgány

Dlouhodobě, pravidelně a na profesionální úrovni komunikujeme s MZ ČR, pojišťovnami, SÚKL, MPO i dalšími státními orgány a jsme i jimi samotnými často žádáni o konzultace. Proto i v kritické době proti-covidových opatření jsme měli možnost s těmito orgány vstupovat do jednání, vysvětlovat jim reálie a potřeby profese a ovlivňovat tak prostředí pro krizové provozování profese.

Samozřejmě, náš spolek není zákonodárným orgánem a nemůžeme o dění a nastavení legislativy přímo rozhodovat, nicméně jistý, a ne úplně malý vliv na dění se nám daří udržovat.

Co se týče naší komunikace se státními orgány a práce na utváření legislativy, tak ta probíhala samozřejmě v historii Společenstva vždy. Během posledních šesti let jsme však začali spolupracovat s prvotřídními odborníky v oblasti zdravotnické legislativy a to naše aktivity a pozici výrazně povýšilo a zefektivnilo.

Z dnešního “covidového pohledu” se tedy dá zodpovědně říci, že se Společenstvo rozhodnulo utvářet profesi v naší zemi správným směrem.

Poděkování dřívějším členům představenstva a všem členům SČOO

Děkujeme všem dřívějším členům představenstev SČOO za to, že také díky nim byla naše profese přivedena až do současné pozice, ve které zatím úspěšně obstála nelehkou “zkoušku covidem”, i všem ostatním členům Společenstva za významnou podporu vyjádřenou jejich členstvím, kterým nám dávají mandát k budování profese. Děkujeme!

Doufáme, že se naše bytí a podnikání vrátí brzy do klidnější podoby, nenaplní se katastrofické epidemiologické scénáře a naše profese bude prosperovat. Budeme jí k tomu dále poskytovat maximální podporu.

Za představenstvo a kancelář Společenstva
Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář