Zkouška profese covidem

>> jak si stojíme v této bezprecedentní nelehké době? <<

Covid nákaza a související dění změnily naše životy a ovlivnily zásadně vývoj a nastavení celé společnosti národně i globálně, a zdá se že “navždy”.

Naštěstí, náš obor nebyl doposavad zásadně poničen, většina očních optik nezkrachovala, a naopak prosperuje, stejně jako i v oboru působící výrobní a obchodní společnosti. Mohli jsme pokračovat v provozování profese i v podnikání, a to i v době nejtvrdších lockdownů a věříme, že to tak zůstane i nadále.

Kritická situace ukázala, že jsme jako profese, z velké části díky tři desetiletí trvající činnosti Společenstva, připraven na fungování i v době šíření nákazy, a to především ze dvou důvodů:
A     Orientace na zdravotnictví
  • Optometrie je dnes uznanou zdravotnickou profesí a její provozování probíhá ve zdravotnickém zařízení, tedy v prostorech připravených na krizové podmínky, ve kterých je pak “pouze” nezbytné dodržovat všechna hygienická nařízení a opatření.
  • I v krizových a nouzových podmínkách je nezbytné, aby obyvatelstvo mělo přístup ke zdravotnickým prostředkům, a brýle jsou dle dnešní legislativy zdravotnickým prostředkem a jejich výroba a prodej podléhá souvisejícím omezením – zhotovovat a vydávat zákazníkovi je může výhradně oční optik, a to pouze v provozovně oční optiky.

 

Zdá se to dnes vše asi logické a samozřejmé, ale nebylo to tak vždy a hlavně to tak být nemuselo. Existovalo totiž více názorů a možností směřování vývoje profese v naší zemi po sametové revoluci, a navíc různé související komplikace, omezení a zákonné povinnosti nebyly logicky zprvu přijímány naší profesí s obrovským nadšením.

Ve smyslu orientace profese na zdravotnictví měly velký vliv na naše know-how a na utváření podoby profese v ČR naše mezinárodní zkušenosti, a to především členství v Evropské radě optometrie a optiky (ECOO). Získali jsme tam totiž pravidelný kontakt s profesními společenstvy z ostatních zemí Evropy a s jejich národními problémy, pochopili jsme evropské směřování budoucnosti profese a stali se součástí jejího formování přímo v Bruselu.

B     Kvalitní legislativní práce a profesionální komunikace a spolupráce se státními orgány

Dlouhodobě, pravidelně a na profesionální úrovni komunikujeme s MZ ČR, pojišťovnami, SÚKL, MPO i dalšími státními orgány a jsme i jimi samotnými často žádáni o konzultace. Proto i v kritické době proti-covidových opatření jsme měli možnost s těmito orgány vstupovat do jednání, vysvětlovat jim reálie a potřeby profese a ovlivňovat tak prostředí pro krizové provozování profese.

Samozřejmě, náš spolek není zákonodárným orgánem a nemůžeme o dění a nastavení legislativy přímo rozhodovat, nicméně jistý, a ne úplně malý vliv na dění se nám daří udržovat.

Co se týče naší komunikace se státními orgány a práce na utváření legislativy, tak ta probíhala samozřejmě v historii Společenstva vždy. Během posledních šesti let jsme však začali spolupracovat s prvotřídními odborníky v oblasti zdravotnické legislativy a to naše aktivity a pozici výrazně povýšilo a zefektivnilo.

Z dnešního “covidového pohledu” se tedy dá zodpovědně říci, že se Společenstvo rozhodnulo utvářet profesi v naší zemi správným směrem.

Doufáme, že se naše bytí a podnikání vrátí brzy do klidnější podoby, nenaplní se katastrofické epidemiologické scénáře a naše profese bude prosperovat. Budeme jí k tomu dále poskytovat maximální podporu.

Za představenstvo a kancelář Společenstva
Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Napsat komentář