Zpráva z veletrhu SILMO Paris 2023

zajímavosti > fotoreport > vítězové soutěže Silmo d’OR

V září jsme se zúčastnili veletrhu SILMO Paris 2023, kde jsme zastupovali a propagovali OPTU a získávali pro ni nové kontakty. Jednali jsme také s vedením SILMO a především pak s jeho vzdělávací divizí SILMO Academy o možnostech pokračování společného projektu “Víkend SČOO” (viz – ZDE). 

Co se týká samotného veletrhu SILMO – opět po covidu povyrostl a proběhl v plné síle a ve smyslu uspořádání výstavní plochy dokonce v zajímavě aktualizované podobě. Omezení a strach covidového období se zdály být již naprosto zapomenuty. Veletrh opět poskytl široké zázemí pro profesní a obchodní setkávání a bohatství informací. Prostředí příjemně útočilo na všechny smysly (barvy koberců, osvětlení, grafika) a interaktivně zapojilo návštěvníky do veletržního dění. Odpočinkové a informační zóny byly rozesety na mnoha místech mezi stánky, spolu s možností různého občerstvení. Vše bylo tradičně pařížsky lehké, barevné, nenásilné a moderní. Vyhlášení výsledků velmi prestižní soutěže SILMO d’OR a související party proběhly v cirkusové aréně a ve velkém stylu. Čísla veletrhu – 926 vystavovatelů, 31 300 návštěvníků, 46 zastoupených zemí, 35 tisíc metrů čtverečních stánkové plochy a přes 75 tisíc metrů čtverečních celkové výstavní plochy hovoří za vše..

Doufejme tedy, že profesní optimismus a energie se projeví také na naší OPTĚ, a třeba se i podaří obohatit náš veletrh o několik kontaktovaných zahraničních vystavujících.

 

SILMO PARIS 2023 na fotografiích – >>

EN_00084.jpg

 

Následuje český překlad závěrečné zprávy od SILMO Paris:


SILMO PARIS 2023,
Pól přitažlivosti pro dynamický průmysl!

Generace SILMO se zúčastnila v plné síle! Vzrušení bylo téměř hmatatelné po celé čtyři dny veletrhu SILMO Paris: zúčastnilo se 31 337 návštěvníků-kupujících (+16,5 % ve srovnání s 2022), včetně 15 902 zahraničních (+18,3 % ve srovnání s 2022) a 15 535 z Francie (+14,7 % ve srovnání s 2022). Ti se mohli setkat s 929 společnostmi na 75 000 m2 výstavní plochy na výstavišti Paris-Nord Villepinte.

Připravené byly všechny potřebné ingredience k zajištění energizujícího a rušného ročníku veletrhu, a to jak pro návštěvníky, tak i pro vystavovatele. Klíčovými body byly jako vždy oblíbené vítání a společenské veselí, podpořené jednohlasně pozitivně přijatou změnou konfigurace veletržní plochy.

SILMO Paris zrcadlí celý průmysl oční optiky a brýlí, s velkými i malými hráči, historickými i novými. Přispění vystavovatelů k úspěchu veletrhu je nesmírný: kvalita jejich stánků, produktů a služeb podtrhuje rozsah, v jakém investují do budoucnosti tohoto hlavního oborového veletrhu.

Letošní SILMO Paris definitivně potvrdilo, že tato pařížská akce je tím místem, kde mají být uváděny nové kolekce a značky, a také mezinárodní inovativní koncepty! Síla SILMO Paris pramení také z obrovského množství akcí probíhajících v rámci veletrhu, které propagují inovace, tvorbu, vědomosti a dovednosti a dávají do perspektivy společnosti, které vymýšlejí oční optiku dneška a zítřka.

30. ročník udílení cen SILMO d’OR, předávaných v překvapivém prostředí cirkusové scény Folies Gruss, byl ústředním pilířem valorizace veletrhu. Členové poroty, za jejichž profesionalitu pořadatelé srdečně děkují, pečlivě prostudovali všechny přihlášky a nestranně vybírali výtvory a novinky, které je zaujaly. V jejich poslání je podpořil předseda poroty působící profesně mimo oblast optiky, který do rozhodování vnesl zcela jiný kritický pohled. Letos tuto výzvu přijal módní návrhář Nicolas Fafiotte, sám sebe se popisující jako „krejčí výjimečných okamžiků“. Tento propagátor francouzské elegance navíc pochází z francouzské optické oblasti Oyonnax!

Vítězové soutěže SILMO d’OR 2023 

DĚTI
společnost ETNIA BARCELONA s modelem « BA-BAAAANG ! »

SPORT
společnost MARCHON s modelem « Flyfree » – NIKE

VIDĚNÍ
Zrakové zdraví – společnost ESSILORLUXOTTICA s výrobkem « Varilux XR Series »
Optický systém – společnost MORROW s výrobkem « Morrow eProgressives »

MATERIÁL-PŘÍSTROJE
společnost SAARGOS s modelem « Quicksee Free » – Plenoptika

OPTICKÉ OBROUČKY « ZNAČKY »
společnost ODLM-SEAPORT s modelem « CC1086 – VEDO » – Carven

SLUNEČNÍ BRÝLE « ZNAČKY »
společnost ODLM-SEAPORT s modelem « CC4091S NOVE » – Carven

TECHNOLOGICKÉ INOVACE V BRÝLÍCH
společnost SBRUSSET&CO s modelem «Meyron-nde OP»

SLUNEČNÍ BRÝLE «NÁVRHÁŘ BRÝLÍ »
ANDY WOLF s modelem « Blossom col.05 »

OPTICKÉ OBROUČKY „NÁVRHÁŘ BRÝLÍ“
společnost CUTLER AND GROSS s modelem « 9126 Lunettes Cat-Eye »

CENA PREMIÉROVÉ TŘÍDY
VERONIKA WILDGRUBER s modelem « LANE »

ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
společnost LAFONT s modelem „Ouvrage“

Slavnostní ceremoniál SILMO d’OR 2023 byl také příležitostí udělit další dvě ceny, z nichž jedna byla udělována vůbec poprvé.
Organizátoři SILMO se rozhodli vytvořit CENU ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, protože sociální a environmentální odpovědnost firem je jádrem dnešních společenských výzev. Cílem ceny, která je otevřena všem vystavovatelům, je odlišit společnost v optickém sektoru za její příspěvek ke snížení dopadu na životní prostředí a optimalizaci jeho sociálního dopadu. Veletrh spolupracoval s CSR agenturou Hyssop na vypracování specifikací ocenění a ohodnocení kandidátských společností. Nezávislá porota složená z optických odborníků a CSR odborníků vyhodnotila přihlášky a vybrala vítěze prvního udílení této ceny: vyhrála MYKITA, společnost se sídlem v Berlíně, založená v roce 2003, která se zavázala ke strategii odpovědnosti zahrnující environmentální a sociální aspekty s cílem snížit stopu svých produktů a svých celkových aktivit.

CENA “MEZINÁRODNÍ OPTIK ROKU”, kterou uděluje IOA (International Opticians Association) ve spolupráci se SILMO Paris, povzbuzuje a odměňuje optiky za jejich vizi a odhodlání prosazovat hodnoty jejich profese. Poprvé získal toto ocenění za rok 2023 Francouz, konkrétně pan Jean-François Porte, spoluzakladatel skupiny Edgard a viceprezident společnosti Rassemblement des Opticiens de France.

Budoucnost odvětví oční optiky a optometrie je jádrem témat, kterými se SILMO Paris zabývá.
SILMO NEXT, multidisciplinární fórum věnované budoucnosti, se vrátilo k nejnovějším technologickým inovacím a hlavním pokrokům v oblasti chytrých brýlí, phygitálních zážitků a ekologicky odpovědného designu. Kromě této pohlcující retrospektivy, FUTUROLOGY odhalila jedinečné zážitkové zóny pro testování chytrých produktů, objevování nových trendů ve virtuální realitě a experimentování s inovativním přístupem k udržitelné výrobě.

Design je králem veletrhu a je zde prezentován dvěma způsoby.
Prvním je TRENDS FORUM, prostor zřízený rovnou u vstupu na výstavu, aby umožnil návštěvníkům ponořit se do hlavních trendů, a to díky tematickému výběru obrouček optických a slunečních brýlí od společností účastnících se veletrhu. Tyto trendy jsou také vysvětleny v 33. vydání digitálního magazínu TRENDS by SILMO.

Druhým byl OPTICAL DESIGN CONTEST, vyhrazený pro studenty designových škol z celého světa; pro tento druhý ročník byli studenti vyzváni k brainstormingu na aktuální téma: sport. Porota složená z profesionálů ze světa optiky a designu, které předsedala Marie-Christine Dorner, interiérová architektka, designérka a scénografka, vybrala koncept Tribi od Huga Plessise, studenta ESDAC v Lille: multifunkční brýle pro triatlon a biatlon. Kromě uznání ve světě optických brýlí získali, jak vítěz, tak i jeho škola, šek na 5 000 eur.

V souladu s tématem “sport”, souběžně s s veletrhem probíhajícím Světovým pohárem v ragby, a v očekávání olympijských her v Paříži v roce 2024 se vědecké sympozium SILMO ACADEMY během svého vzdělávání a diskusí zaměřilo na optimalizaci výkonu a zaručení úspěchu. Toto téma bylo pojato ze dvou úhlů: výkon optického profesionála a výkon pacienta. Optičtí a optometričtí odborníci hrají klíčovou roli při zlepšování kvality zraku a kvality života svých pacientů. Přednášející představili výkonnostní měřítka pro zrakové zdraví, ostrost vidění nebo kvalitu života, podělili se o preventivní opatření a celoživotní postupy pro optimalizaci zdraví očí a zdůraznili, jak důležité je spojit optimálně korigovaný zrak s výkonem, ať už z profesních důvodů, akademického úspěchu, sportovního úspěchu nebo bezpečnosti, například při řízení vozidla.

Sdílení informací a osvědčených postupů znělo také v  THE TALKS: v tomto vyhrazeném, otevřeném prostoru se řada řečníků – vystavovatelů, odborníků, novinářů, pozorovatelů… – věnovalo aktuálním tématům ve vyhrazeném čase 30 minut. A pro návštěvníky, kteří neměli čas tyto prostory navštívit během čtyř dnů veletrhu, jsou tyto Talks k dispozici ve formě videa na webu silmoparis.com.

SILMO Paris, progresivní veletrh, se zaměřuje na výzvy, kterým čelí průmysl a distribuční sektor, a zejména pak na zaměstnanost a nábor talentů. V prostoru SILMO JOB vystavovatelé nabízeli exkluzivní příležitosti a přímá setkání k náboru budoucích zaměstnanců.

Historie a odbornost jsou při veletrhu SILMO Paris neoddělitelně propojeny. MUZEUM HŘEBENÁŘSKÉHO A PLASTIKÁŘSKÉHO PRŮMYSLU v Oyonnax a MUZEUM BRÝLÍ v Morez na veletrhu vystavují (velmi) malou část svých sbírek, čímž demonstrují, že budoucnost je postavena na minulosti. Ve stejném duchu dědictví, BEST CRAFTMEN OF FRANCE (Meilleurs Ouvriers de France), kteří založili svou školu v Morez v roce 2011, aby zde vyškolili a zdokonalili odborníky v oblasti brýlí zaujaté řemeslnou výrobou, dali návštěvníkům veletrhu příležitost zúčastnit se workshopů objevování výroby brýlí.

Protože SILMO Paris je globální a otevřené světu, tak v roce 2023 přivítalo své za-alpské přátele a sousedy v prostoru PLACE D’ITALIE, křižovatce kreativity, místa pro sdílení a setkávání se s italským know-how v centru haly 7, zrcadlícím skutečné Place d’Italie v Paříži. Toto pařížské náměstí, pojmenované v roce 1864 Place d’Italie, nacházející se na křižovatce staré římské cesty a stále spojující Itálii s Francií prostřednictvím silnice Nationale 7, se stalo vhodným symbolem pro prostor Place d’Italie na SILMO Paris!

A navíc SILMO news, zachycovalo celý veletrh živě i přehrávaně.
Každý den na veletrhu shrnovalo denní zpravodajství SILMO news dění na veletrhu, doplněné o rozhovory, debaty a přímé přenosy, aby zachytilo dojmy návštěvníků a vystavovatelů a odhalilo originalitu produktů a firem… Ke shlédnutí a přehrání zůstávají na silmoparis.com, YouTube a všech sociálních sítích SILMO Paris.

Jedno SILMO Paris zavřelo své brány, na druhém se pracuje!
dokud se znovu nesejdeme na olympijském ročníku v Paříži, který proběhne od 20. do 23. září 2024,
setkejte se s námi na nadcházejících akcích SILMO Family:

SILMO Istanbul – 23. až 26. listopadu 2023
SILMO Singapur – 24. až 26. dubna 2024

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář