Pracovní povinnost poskytovatelů zdravotních služeb se vztahuje i na optometristy

>> ano, uložená pracovní povinnost se vztahuje i na optometristy

K četným dotazům z členské základny informujeme, že… Ano pracovní povinnost po dobu trvání nouzového stavu uložená vládou se vztahuje i na optometristy. (usnesení č.247 je přiloženo – ZDE)

„Registrovaná“ optometrie JE poskytovatelem zdravotních služeb (konkrétně ambulantní péče), takže spadá pod bod 1.i usnesení vlády, a tedy (byť to není pravděpodobné) teoreticky je možno optometristy povolat.

Na „registrované“ poskytovatele optometrie se vztahuje povinnost zaslat seznam optometristů hejtmanovi nebo v Praze primátorovi.

Usnesení vlády říká doslova „sestavit seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání…a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy“. Vzor seznamu zdravotnickych pracovníků – ZDE.

Pokud by na povolání skutečně došlo, tak se z pracovněprávního pohledu:

Výkon uložené pracovní povinnosti se považuje za jiný úkon v obecném zájmu – tento pojem upravuje zákoník práce v ustanovení § 200. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, jestliže pracovní povinnost nelze vykonávat mimo pracovní dobu, náhradu mzdy nebo platu mu však neposkytuje.

Náhrada/odměna povolané osobě má být podle tiskových zpráv hrazena „zdravotními pojišťovnami“, což v případě optometrií, které nemají smlouvy o úhradě, nedává vůbec smysl.

Pro povolané osoby zde proto připadá v úvahu peněžní náhrada podle krizového zákona, kterou nevyplácí zdravotnické zařízení, ve kterém byla pracovní povinnost vykonávána, ale orgán krizového řízení, který osobu výkonem pracovní povinnosti pověřil, a to do 6 měsíců od ukončení nouzového stavu, což zde znamená hejtman kraje, který pracovní povinnost nařizuje jako orgán krizového řízení.

Jako součást peněžité náhrady mohou povolané osoby obdržet také uznatelné náklady, které jim v důsledku plnění pracovní povinnosti vznikly, typicky jízdné do místa výkonu pracovní povinnosti.

Vaše SČOO

Naše doplňující informace na toto téma >

Pracovní povinnost poskytovatelů zdravotních služeb – doplňující informace

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář