SČOO Koronavirus poradna 20: Info k zákonu o prominutí pojistného na sociální zabezpečení

Dne 30.6. nabyl účinnosti zákon 300/2020 „o prominutí pojistného na sociální zabezpečení…“.

Jedná se o zákon, který umožňuje prominutí pojistného za červen, červenec a srpen,  resp. snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (24,8%), který:

  • Má k poslednímu dni měsíce max. 50 zaměstnanců účastných na nemocenském pojištění
  • Počet zaměstnanců činí alespoň 90% počtu zaměstnanců k 31. 3. 2020
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
  • Zaměstnavatel řádně odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance)
  • Za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů (tzv. program Antivirus A a B). Každý měsíc se posuzuje zvlášť.

Pokud se tedy oční optika v těchto podmínkách najde, doporučujeme pro detaily navštívit web ČSSZ – ZDE.

Další příspěvky k tomuto zde na webu:

SČOO Koronavirus poradna 21: Mohu uplatnit snížení pojistného, i když mám smlouvu s pojišťovnou? (Antivirus C)

SČOO Koronavirus poradna 22: Mohu ještě uplatnit prominutí pojistného za červen, i když jsem již podal přehled za červen? (Antivirus C)

 

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář