Vánoční přání + dárek všem členům SČOO


Vážení optici a optometristé, milé kolegyně, milí kolegové, členové SČOO,

konec roku 2021 se blíží, a že to nebyl rok jednoduchý si uvědomuje každý z nás. Mnozí museli řešit osobní i profesní situace, se kterými se dosud nesetkali. I za těchto složitých a náročných podmínek, které bohužel stále trvají, náš obor obstál a splnil očekávání našich zákazníků a pacientů.

Je mi proto ctí Vám všem poděkovat za dobře odvedenou práci. Děkuji také celému představenstvu, panu Šebkovi a paní Mizerové, kteří byli a jsou stále připraveni řešit profesní problémy naší optiky a optometrie.

Přeji Vám za celé představenstvo SČOO a za sebe šťastné prožití vánočních svátků s Vašimi blízkými, veselý Nový rok a mnoho štěstí do nového roku 2022.

Václav Antonín
prezident SČOO

Vánoční dárek všem členů Společenstva

Ani v covidové době nezahálíme a jsme rádi, že jsme Vám mohli začátkem prosince zaslat poštou “hmatatelné” výsledky naší práce, které Vám, věříme, budou prospěšné. Poslali jsme Vám jako vánoční dárek – 3 unikátní publikace SČOO, které jsme pro Vás vytvořili a vytiskli:

  • Modrou knihu optometrie a optiky ECOO (česká verze), která vám osvětlí mezinárodní pozici české profese i její evropské směřování, a dále
  • Metodiku pro oční optiky (s účinností od 1. září 2021)
    a
  • Metodiku pro optometristy (s účinností od 1. září 2021),

… ve kterých naleznete přehled všech nejdůležitějších právních předpisů, a to jak pro provozování profesí, tak i pro podnikání, včetně vysvětlení průběhu možných kontrol ze strany veřejných institucí a mnoha dalších přínosných i nezbytných informací a odkazů.

Modrá kniha optometrie a optiky ECOO v češtině

Přeložili jsme, graficky zpracovali, vytisknuli a rozeslali všem našim členům toto aktuální a přehledné srovnání profese v rámci Evropy. Můžete si prohlédnout, jak si v profesním “světě” stojíme, i co se děje v oboru v ostatních zemích.
On-line verzi modré knihy naleznete zdeZDE.

Modrá kniha slouží jako výborný podklad pro zamyšlení se nad současným stavem, trendem vývoje a budoucností oboru. Popisuje nastavení vzdělávání, legislativy a praktikování profese (např. pole působnosti, standard vyšetření očí a zraku, počty odborníků a provozoven, zapojení do národního zdravotního systému a další), vše s podrobnostmi a informacemi týkajícími se jednotlivých zemí Evropy.

Originál Modré knihy vytvořila v angličtině Evropská rada optometrie a optiky (ECOO) a byl to úkol daleko složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Profese oční optiky i optometrie mají totiž v různých zemích různou historii, vzdělávání a související legislativu a kompetence i různou pozici ve společnosti, a proto vytvořit přehledné a účelné celoevropské srovnání není jednoduché. Navíc, i na národní situaci v jedné zemi lze mít různý pohled. Například, u nás v ČR:

Mohou naši optometristé vyšetřovat patologii oka, odesílat zákazníky přímo na oční kliniku?
Vlastně ano, mohou, ale – dělají toto běžně a pravidelně a nebo pouze zřídkakdy? Optometristé u nás provádějí základní vyšetření a v případě odhalení komplikací posílají zákazníky k oftalmologům. Optometristé u nás však standardně nevyšetřují sítnici a nehodnotí nálezy s ní spojené a nepředávají své nálezy oftalmologům. Oftalmolog stanoví diagnózu a další léčebný postup, podle diagnózy a zvoleného terapeutického postupu on odesílá pacienta na specializovanou kliniku.
Mohou naši optometristé informovat oftalmology o patologickém stavu pacienta?
Ano mohou, ale není to legislativně ukotvené jako vykonávaná činnost optometristy a taková spolupráce mezi optometristou a oftalmologem je u nás spíše ojedinělá.

Mohou měřit zrak a předepisovat brýle dětem?
Svým způsobem opět ano, ale pouze pod dohledem lékaře – ne tedy v samostatné praxi.

Cílem Modré knihy však je podat pro účely evropského srovnání národní informace o tom, jaké jsou samostatné kompetence oboru, jak probíhají běžná standardní vyšetření zraku a jak obor běžně funguje. Proto jsme byli nuceni na výše zmíněné, a i některé další dotazy, odpovědět “Ne”, i přes to, že víme, o existenci kolegyň a kolegů, kteří zmíněné úkony v praxi běžně provádějí. Omlouváme se jim a věříme, že toto naše vysvětlení a záměr Modré knihy pochopí.

Věřte, že dotazník, do kterého jsme pro Modrou knihu vypisovali a vysvětlovali údaje za ČR, byl velmi podrobný a rozsáhle vysvětlený. Snažili jsme se předat údaje s maximální objektivitou tak, abychom jako profese nevypadali ani líp ani hůř. Chtěli jsme podat maximálně objektivní pohled na skutečnou běžnou profesní realitu v ČR i získat zpětně objektivní srovnání s ostatními státy. Z Modré knihy je patrné, že si v profesním “světě” nestojíme vůbec špatně, ale i že máme ještě dost co dohánět. Stále existují profesní kompetence, které buď vykonáváme zřídka nebo “bez povolení” a nebo vůbec. Společenstvo se v nejbližší budoucnosti zaměří na vyrovnání tohoto deficitu. Možnost rozšíření kompetencí oboru však záleží především na rozšíření záběru vzdělávání oboru a následně i profesní legislativy. To samozřejmě není jednoduchou a krátkodobou záležitostí a znamenalo by to jak součinnost vzdělávacích institucí (a spoustu práce pro ně), tak i perfektní lobbistickou práci na následném přetváření legislativy. My jsme připraveni poskytnout k tomuto procesu maximální podporu.

K Modré knize jsme pro Vás natočili praktickou video-prezentaci provázející jejím obsahem – naleznete ji v sekci Videa na našem webu (přímý odkaz na prezentaci – ZDE)

Aktualizované verze Metodiky pro oční optiky a Metodiky pro optometristy (s účinností od 1. září 2021)

Všem našim členům jsme také zaslali výtisky obou Metodik, do kterých jsme zapracovali všechny legislativní změny za poslední tři roky, samozřejmě včetně nového zákona pro zdravotnické prostředky a Evropského nařízení MDR, regulace reklamy a dalších aktuálních změn. V těchto aktualizovaných Metodikách můžete nalézt přehled všech nejdůležitějších právních předpisů, a to jak pro provozování profesí, tak i pro podnikání, včetně vysvětlení průběhu možných kontrol ze strany veřejných institucí a mnoha dalších přínosných i nezbytných informací a odkazů.
On-line verze Metodik nalezneteZDE.

K novým Metodikám jsme natočili praktickou video-prezentaci, ve které pro Vás Mgr. Jan Zahálka jednoduše shrnul všechny aktualizované informace (oproti starším verzím Metodiky) – naleznete ji v sekci Videa na našem webu (přímý odkaz na prezentaci – ZDE)

Co jsou Metodiky a jejich historie?

Metodiky SČOO jsou velmi unikátní a obsahově odvážné dokumenty, které si troufají vysvětlovat podrobně a na jednom místě kompletní, složité a provázané legislativní pozadí jak optometrie, tak i oční optiky. Oba obory jsou rozkročeny nad pomezím živnosti, zdravotní péče a výroby a prodeje zdravotnických prostředků, a orientace ve všech s tím souvisejících předpisech proto není ani zdaleka jednoduchá. Metodiky jsou proto skutečně unikátní pomůckou, nevíme alespoň o tom, že by jiné profese měly takovéto metodiky zpracované.

Trocha historie – v roce 2016 se Společenstvo poprvé rozhodnulo pro své členy zevrubně setřídit a vysvětlit práva a povinnosti provozovatelů očních optik i optometristů dle dotčených právních předpisů, a to v podobě dvou obsahem zcela unikátních a graficky přehledně zpracovaných brožur “Metodika pro oční optiky” a “Metodika pro optometristy”. V roce 2016 tak vznikly první verze Metodik, které jsme s ohledem na měnící se legislativu aktualizovali v září 2018. Nyní jsme, s ohledem na zásadnější změny v legislativě, vypracovali a předkládáme členům SČOO aktuální verze obou Metodik – účinných k 1. září 2021.

Poděkování členu Společenstva panu Petru Vrubelovi a jeho společnosti OPTIKA Čivice s.r.o. za finanční podporu tohoto projektu

Tisk obou Metodik i Modré knihy pro všechny naše členy je v dnešní příjmově nejisté době finančně velmi náročný, a proto jsme velmi vděčni členu Společenstva panu Petru Vrubelovi, který při diskusi na zářijové Valné hromadě SČOO uvedl, že věří, že všechny tři dokumenty, které Společenstvo vytvořilo, obsahují velmi kvalitní a unikátní informace, které by neměly zůstat pouze v on-line verzích, ale měli by je členové Společenstva obdržet v tištěné podobě. S ohledem na nelehkou dobu zároveň nabídl, že prostřednictvím své společnosti Optika Čivice s.r.o. může tisk a rozeslání všech dokumentů finančně sponzorovat. Děkujeme!

Za představenstvo a kancelář Společenstva
Ing. Pavel Šebek
tajemník SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář