Antivirus C a kontroly ČSSZ ?!

Množí se nám dotazy, které vyvolal dopis ČSSZ rozeslaný dne 3. 2. (viz odkaz zcela dole), kde je víceméně plošně vyhrožováno poskytovatelům zdravotních služeb, kteří „potenciálně mohli“ neoprávněně využít programu Antivirus C v souběhu s kompenzačními mechanismy systému veřejného zdravotního pojištění.

ČSSZ očividně vzali adresář poskytovatelů a seznam smluv zdravotních pojišťoven a začali bez většího rozmyslu rozesílat poplašné výzvy.

Pokud pomineme šokující tón, kterým úředníci – námi placení zaměstnanci – víceméně vyhrožují v současné šílené situaci podnikatelům, pak je potřeba především upozornit na to, že je celá situace značně absurdní a směrem k optometristům je aktivita ČSSZ od počátku z logiky věci nesmyslná!

Níže uvedené vysvětlení jsme vypracovali jako vzor pro Vaši odpověď ČSSZ, pokud Vás budou kontaktovat s kontrolou, jak už se některým kolegům bohužel stalo:

“Optometristé jsou subjekty, které z podstaty své činnosti a své (ne)pozice v systému veřejného zdravotního pojištění ani nemohly porušit výše uvedené podmínky programu Antivirus C, neboť optometristé jednoduše nejsou součástí systému hrazené zdravotní péče, nemají žádnou péči hrazenou ze zdravotního pojištění, nemají smlouvy o hrazené péči se zdravotními pojišťovnami, a tedy ani nemohli být adresáty zmiňovaných kompenzačních mechanismů zdravotního pojištění, které se s Antivirem C vylučují.

Provozovny oční optiky sice smlouvy se zdravotními pojišťovnami mají, ale pouze o výdeji, nikoliv o péči, a ani nejsou poskytovatelem zdravotních služeb, ale živností vázanou. Proto ani ony nemohly být vůbec zahrnuty do úhradových kompenzací, které, jednoduše řečeno, mířily na lékaře se smlouvou o úhradě péče.

Skutečnost, že se u optometrie často jedná o „stejné IČO“ s oční optikou, která je smluvním výdejcem brýlí, může být sice při prvním, velice povrchním pohledu, do jisté míry matoucí, ale na celé situaci nic nemění.”

<<<>>>

Ještě nám dovolte Vás informovat, že o této situaci, kdy byly osloveny subjekty, které objektivně nemohly tyto podmínky Antiviru C porušit, bylo prostřednictvím Společenstva českých optiků a optometristů dopisem informováno ústředí ČSSZ s žádostí o metodické usměrnění pro územní pracoviště tak, aby nedocházelo ke zbytečným úkonům a  výdajům kontrolního aparátu ČSSZ – tento dopis s důkladnou právní analýzou je přiložen níže.

Dopis od ČSSZ ze dne 3.2. – ZDE 
Reakce Společenstva -> náš dopis do ČSSZ  – ZDE.

Další informace k tomuto zde >

ČSSZ a kontroly Antivirus C

Pokračování -> Antivirus C a kontroly ČSSZ ?!

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář