Pokračování -> Antivirus C a kontroly ČSSZ ?!

Dále pokračuje naše komunikace s ČSSZ ve smyslu „čerpání Antiviru C a možných kontrol ČSSZ“, což jsme vysvětlovali nedávno v příspěvku zde na webu.

Co se děje?… Velmi zjednodušeně:

A    Původní dopis ČSSZ, kterým byly osloveny oční optiky – ZDE.
ČSSZ rozeslala do očních optik dopis, upozorňující na jejich možné nezákonné čerpání dotací a výhod.

B    Naše dřívější – Informace SČOO č. 1 – ZDE.
Dopis vzbudil mnoho emocí a nesprávných vysvětlení v očních optikách, proto jsme ho z právního pohledu zanalyzovali a vysvětlili našim oční optikám + doporučili jim vzor odpovědi na případné dotazy nebo kontroly z ČSSZ.

C    Dopis SČOO do ČSSZ č. 1 – ZDE.
Zároveň jsme zaslali do ČSSZ dopis, kterým jsme informovali, že nepovažujeme za zcela korektní, že jejich úřad rozesílá očním optikám dopis, který se jich netýká, ale ze kterého by přesto mohly pochopit, že je čekají kontroly, vracení peněz a penále.

D    Odpověď ČSSZ Společenstvu – ZDE.
Obdrželi jsme odpověď z ČSSZ, ve které pan ředitel pojištění OSVČ vysvětluje pozadí z jejich strany a důvody, které je k rozesílání tohoto dopisu opravňují a trochu se i „zlobí“ na tón informací (směrem k ČSSZ), které jsme poskytnuli členům zde na webu. Dopis však jasně potvrzuje to, co jsme říkali od začátku, že problém se očních optik vlastně netýká.

E    Dopis SČOO do ČSSZ č. 2 – ZDE.
Napsali jsme tedy nyní druhý dopis panu řediteli do ČSSZ, kde vysvětlujeme, že oční optiky a vůbec podnikatelé se v dnešní době v informačním chaosu způsobovaným vládou velmi těžko vyznávají, a že proto orientaci v něm (v chaosu) a poradenství ke konkrétním záležitostem týkajících se přímo našeho oboru členům Společenstva poskytujeme a že se jim “jen” snažíme vytvářet “schůdné” prostředí pro jejich podnikání. Zároveň jsme uznali, že samozřejmě chápeme jejich komplikovanou situaci v dnešní pro ně nelehké době, ale že i jistá frustrace ze strany našich odborníků je v dnešní době poměrně pochopitelná.

F    Informace SČOO č. 2 – viz níže.
Některé oční optiky vznesly mezitím na ČSSZ samy za sebe dotazy a dostalo se jim zavádějící odpovědi. Situaci jsme opět právně zanalyzovali a vysvětlujeme níže oční optikám + doporučujeme jim opět argumenty odpovědi:

O co jde?:

Na základě prvotního varovného dopisu rozesílaného ČSSZ do očních optik o možném neoprávněném čerpání programu Antivirus, někteří provozovatelé oční optiky i oční ambulance zajímal postoj ČSSZ např. k tomu, že konkrétně „na zaměstnance optiky program použili, na zaměstnance oční ambulance nikoliv“. Proto samy za sebe vznesly žádost o vysvětlení.

Dostalo se jim z ČSSZ (z oboru pojistného, OSVČ a kontroly) odpovědi ve smyslu „vy ale jste poskytovatel zdravotních služeb, i když zaměstnáváte nejen zdravotníky ale mj. i optiky”.
Toto ale míjí smysl podstaty problému, proto…

Vysvětlení SČOO:

„ANO, takové oční optiky/oční ambulance, které zaměstnávají nejen zdravotníky ale i oční optiky, jsou jako společnost poskytovatelem zdravotních služeb, ale NE, nemají nárok na kompenzaci dle kompenzačních mechanismů veřejného zdravotního pojištění. Proto se jich dopis adresovaný kompenzovaným poskytovatelům nemůže týkat.

A to ne proto, že by zrovna některá konkrétní oční optika neměla smlouvu s pojišťovnou apod., ale proto, že ŽÁDNÝ optometrista ani oční optik z principu ani takovou smlouvu se zdravotní pojišťovnou mít NEMŮŽE, a proto u nich kompenzační mechanismy zdrav. pojištění VŮBEC nepřipadají v úvahu…“

To ostatně bylo důvodem, proč jsme reagovali jako Společenstvo na prvotně rozesílaný dopis od ČSSZ, protože výzvy shazované v rámci kobercového bombardování, které „nevyhrožují“, ale „jenom“ zmiňují penále a nedoplatky, se v případě našeho segmentu prostě krutě minuly cílem a neměly být našim členům (ale vlastně v současné situaci v ČR nikomu) vůbec odeslány.

Oční optiky, které se s tímto potýkají, mohou použít jako argumenty naše „Vysvětlení SČOO“ (tučným písmem výše) a případně i dopis, který jsme obdrželi od ředitele oboru pojištění OSVČ – ZDE … a nebo také nemusí posílat nic, a ušetřit si čas a nervy, protože je budeme zdá se všichni ještě potřebovat.

Vaše SČOO.

Dřívější informace >

ČSSZ a kontroly Antivirus C

Antivirus C a kontroly ČSSZ ?!

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář