Co jsme udělali pro obor od poslední Valné hromady?

Vážené kolegyně a kolegové, oční optici, optometristé a podnikatelé v oboru,

rok 2020 přinesl sice do našeho oboru mnoho změn. Byla zrušena OPTA, následně i menší brněnská výstava, nemohli jsme uskutečnit naplánovanou vzdělávací akci ve spolupráci se Silmo ani jiný náhradní národní kongres později, protože to prostě nešlo. Několikrát jsme také posouvali Valnou hromadu. Přesto jsme letos dělali pro obor a naše členy, co bylo možné – kvůli nastínění některých našich aktivit zveřejňujeme níže Zprávu o činnosti, kterou jsme měli připravenou pro listopadovou Valnou hromadu SČOO, která je nyní odložena na prosinec 2020:
(poznámka: Zpráva neobsahuje naše aktivity od vyhlášení VH, tedy od října)

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRO VALNOU HROMADU SČOO – svolanou na 14. listopad 2020

1     VALNÁ HROMADA

Bohužel, vinou nekonání OPTY letos v březnu, kongresu připravovaného na konec dubna, přesouvaného postupně na květen a červen, dále nekonání náhradní OPTY v menším formátu a nemožnosti konání jakékoliv vzdělávací akce, jsme uskutečnění VH odkládali až do listopadu, tu jsme pak byli nuceni přesunout na prosinec. Letošní rok prostě nebyl pro konání VH ideální.

 2     ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SČOO

Od poslední Valné hromady SČOO (konané 22. června 2019) se představenstvo sešlo 13 krát, z toho kvůli koronaviru 2 krát prostřednictvím internetu. Proběhlo mnoho menších schůzek, při kterých se menší skupina představenstva sešla s zástupci ministerstev, pojišťoven a jiných subjektů.

3     ZPRÁVY SČOO ROZESÍLANÉ ČLENŮM E-MAILINGEM

Od poslední Valné hromady jsme rozeslali našim členům 20 krát Zprávy SČOO… tedy interaktivní přehled různých informací a zpráv, týkajících se oboru, podnikání, členských záležitostí a profesní inzerce.

4     MONITORINGY LEGISLATIVY

Zveřejňujeme na webu pravidelně měsíční Monitoring legislativy pro členy SČOO – podnikatele na webu SČOO. (ZDE)

5     PORADENSTVÍ SČOO KE COVID-19

Společenstvo poskytovalo již od března letošního roku na svém webu intenzivní zdravotnické, ekonomické a legislativní poradenství spojené s profesním děním v době covid-19, a to nejen svým členům, ale otevřeně a zdarma celému oboru, konkrétně:

COVID-19 a související dění / Obecné informace / Respirátory a roušky pro oční optiky? / Vysvětlení k možnosti „uzavření provozovny z důvodů poklesu odbytu“ / Minimalizace mzdových nákladů / Koronavir zajistil roční odklad MDR, tedy nového evropského nařízení pro zdravotnické prostředky / „Pětadvacítka“ – kompenzace pro OSVČ / Podrobné vysvětlení k „částečné nezaměstnanosti“/ Podrobné vysvětlení k „částečné nezaměstnanosti“/ kurzarbeitu a příspěvku od státu v rámci programu Antivirus / Ukázka naší komunikace s MPSV a MPO / Nová jednorázová rouška pro každého zákazníka vstupujícího do optiky? / Pětadvacítka i pro malá s.r.o.„Pětadvacítka“ i pro společníky malých s.r.o.!Příspěvek na nájemJe povinnost používat roušky v provozovně oční optiky?  / Info k zákonu o prominutí pojistného na sociální zabezpečení / Mohu uplatnit snížení pojistného, i když mám smlouvu s pojišťovnou? (Antivirus C) / Mohu ještě uplatnit prominutí pojistného za červen, i když jsem již podal přehled za červen? (Antivirus C) / Praha od pondělí zavádí povinnost nošení roušek v nepobytových zdravotnických zařízeních / Je povinné nošení roušek v očních optikách od 1. září?
+
Manuál „Jak postupovat v oční optice a optometrii v době COVID-19?“ – Doporučení SČOO
Jak dezinfikovat brýle z ULTEM a podobných materiálů? + Podrobnosti k dezinfekci pomocí UV výbojek a ozónových generátorů
a související
Jak dezinfikovat brýle z ULTEM a podobných materiálů? + Podrobnosti k dezinfekci pomocí UV výbojek a ozónových generátorů

6     NOVÝ VZHLED WEBU SČOO

Před několika lety jsme zásadně změnili funkčnost i podobu webu, přes který poskytujeme interní a uzavřené informace našim členům a dále otevřené informace nečlenům v oboru i základní informace veřejnosti. Web za těch několik let rozrostl (přes 300 příspěvků a informací) o velké množství obsahu a stal se ne zcela přehledným. Proto jsme web nyní aktualizovali a to opět jak vzhledově, tak i funkčně. Informace na webu jsou a budou daleko lépe řazené a dohledatelné, tedy tzv. uživatelsky příjemnější. Změny již proběhly, nicméně se web bude dále upravovat a optimalizovat. (ZDE)

7     VIDEA > „KRIZE JE NOVÁ PŘÍLEŽITOST“: 4 části 

Přišli jsme s nápadem natočit video-interview s několika osobnostmi profesní scény, které by se podělily o své zážitky, vize, prognózy a doporučení, týkající se překonání současné nelehké situace, a pokusily se o náhled do budoucnosti oboru ovlivněného nákazou COVID.

Hodinové video jsme zveřejňovali ve 4 částech (během srpna 2020 postupně po týdnu) zde na webu Společenstva:

 1. část – Jak bylo za karantény?
 2. část – Co nás čeká a kam směřovat profesi a podnikání?
 3. část – Je potřeba rozšiřovat kompetence oboru? Možný přínos COVIDu pro profesi?
 4. část – Blízká budoucnost? Lehké to nebude, ale půjde to!

Ve videu se hovořilo:

 • o významu zdravotnického zaměření profese a nastavení provozovny oční optiky jako zdravotnického zařízení
 • o tom, zda bylo prospěšné, že optiky mohly zůstat otevřeny i v době karantény
 • o přizpůsobení profesních služeb karanténě a také o činnostech a pomoci Společenstva členům a celé profesi
 • o současném fungování společností vyrábějící dioptrická skla i společností prodávající brýlové obruby a o tom, jak se s touto situací vyrovnávají
 • jak probíhají mezinárodní dodávky brýlí a skel, kdy budou novinky na trhu a kdy se zlepší distribuční kanály
 • o dění v oboru a v očních optikách
 • o ekonomických a sociálních vlivech nákazy covid-19 na profesi
 • doporučení co je potřeba sledovat a na co se připravit, jak složitý je restart provozoven očních optik, jak se přizpůsobit současnému profesnímu obchodnímu zpomalení či jaké marketingové strategie by měly pomoci krizi překonat
 • o nezbytnosti investic a profesního vzdělávání a nutnosti vytyčení krátkodobých i dlouhodobých cílů
 • jak udržovat zaměstnance aktivní, i když je méně práce
 • zda by se měly zvýšit ceny za profesní služby, a jak si uvědomit, na které aspekty je potřeba dát si pozor, a to jak zdravotně, tak ekonomicky
 • jaká základní ekonomická opatření mohou pomoci udržení životaschopnosti očních optik
 • informace srovnávající situaci u nás s profesním děním v zahraničí
 • v čem byl koronavirus snad i přínosný
 • jak se vyvíjela a pravděpodobně bude vyvíjet profesní legislativa a různé regulace trhu
 • zda se změnilo směrování vývoje profese více k optometrii neboli k tzv. primární péči o zrak
 • zda jsou vhodné snahy o rozšíření kompetencí i pole působnosti oboru, to vše zasazeno do legislativního rámce
 • o hygienických opatřeních v provozovnách oční optiky, a zazní názory na to, zda některá z nich v profesi zůstanou zachována i v budoucnosti a jestli bude doopravdy nutné je neustále dodržovat
 • o profesních veletrzích, výstavách a odborných kongresech v budoucnosti

8     VELETRH OPTA 2020

Společnost Veletrhy Brno a.s. se v pátek 6. března rozhodnula zrušit březnové konání veletrhu OPTA 2020 a přesunout jeho letošní konání „na nějaký pozdější“ termín. Akce by nakonec stejně nemohla proběhnout, neboť 12. března od večera vyhlásilo MZ zákaz konání veřejných akcí s vyšším počtem účastníků než 100.

8.1  SČOO ZÓNA aneb „Červený koberec SČOO“ na veletrhu OPTA 2020

OPTA byla zrušena pouze týden před jejím plánovaným konáním, a tak samozřejmě vše bylo již ze strany SČOO připraveno. Co vše mělo proběhnout v našem prostoru SČOO ZÓNA aneb Červený koberec SČOO?

Jelikož se náš partner Veletrh Brno a.s. letos na vlastní přání zhostil organizace OPTA Party (a pořádání akce jsme mu s důvěrou přenechali), mohli jsme se více zaměřit na vytvoření prezentace a předávání informací během veletrhu:

8.1.2      STÁNEK SČOO

V celém průběhu OPTY bylo připraveno posezení v příjemném prostředí, s pohoštěním a ochutnávkou kvalitních řemeslných piv a za doprovodu hudby velmi empatického DJe (k večeru se zábava mohla přetransformovat i do menší party). Na stěnách stánku jste si mohli přečíst zajímavé informace.

V prostoru stánku bylo připraveno:

Informační pult SČOO

Pro řešení členských záležitosti, získání informací o legislativě a dění v oboru, a to jak v přímé komunikaci, tak z informačních cedulí na stěnách stánku. Informace o připravované Valné hromadě SČOO a vzdělávacím kongresu s Cocktail-party, které jsme plánovali pořádat během akce SILMO Showroom Praha koncem dubna v Praze, při které mělo SČOO pořádat svoji Valnou hromadu a vzdělávací kongres.

Informační pult pařížského veletrhu SILMO

Pro získání informací o mezinárodním veletrhu SILMO Paris 2020 pod názvem „FUTURISSILMO“ a o možnosti zúčastnit se soutěže o 2 letenky, ubytování na 1 noc a dva V.I.P. vstupy na tento zářijový veletrh v Paříži; zaregistrovat se na komentované prohlídky veletrhu SILMO 2020; získat informace o SILMO Showroom Praha.

Informační pult časopisu Česká oční optika a NCO-NZO

Pro informace o časopisu a jeho obsahu, o jednotlivých vydáních i o inzertních možnostech a o možnosti si časopis předplatit (členové SČOO zdarma). Informace od NCO-NZO.

8.1.3       SPECTACULUM HISTORIA – výstava historických brýlí

Od pátku do neděle měla probíhat unikátní výstava sbírky historických brýlí z období od 14. do konce 19. století, kterou ze svého archivu zapůjčil a vystavuje člen dřívějšího představenstva SČOO pan Vilém Rudolf.

K vidění měly být brýle, brýlová pouzdra, zvětšovací skla a divadelní kukátka z období od čtrnáctého do devatenáctého století z celého světa včetně unikátů, které žádná jiná podobná kolekce neobsahuje, a v Česku nebyly nikdy vystaveny. Při výstavě měla proběhnout Komentovaná prohlídka výstavou
a přednáška v OPTA FÓRU: Historie zrakové korekce

8.1.4      OPTA FORUM – ODBORNÝ PROGRAM 26. ročníku veletrhu OPTA 2020

Připravili jsme již velmi bohatý program přednášek a prezentací v prostoru OPTA Forum nedaleko našeho stánku, konkrétně:

Hygiena vidění / Fyziologické a patologické nálezy v praxi optometristy / Nežádoucí účinky vysoce ředěného atropinu / Přenosné refraktometry Welsh Allyn a Plusoptix – naše zkušenosti / Využití eye trackingu při výzkumu dyslexie / Hranové filtry v oční optice / Zahájení výstavy o historických brýlích, komentovaná prohlídka / Možnosti profesního vzdělávání při zaměstnání pro pracovníky očních optik
/ Jak využít sociální sítě pro efektivní propagaci oční optiky? / Historie zrakové korekce  – přednáška navazuje na výstavu historických brýlí / Vliv Nd:YAG kapsulotomie na polohu nitrooční čočky / Nový produkt SYSTANE COMPLETE /  Ellen Haeser / Možnosti profesního vzdělávání při zaměstnání pro pracovníky očních optik /Jak využít sociální sítě pro efektivní propagaci oční optiky?
/ Vyšetření fúzních rezerv dospělých osob /  Vergenčně-akomodační systém a jeho změny s věkem / Aktuální situace na trhu oční optiky a možná budoucnost tradiční optiky /  Legislativní aktuality z našeho oboru / Kongres SČOO a SILMO Showroom v Praze – představení nového konceptu.

8.1.5         OPTA Party

Party měla proběhnout na přání společnosti Veletrhy Brno zcela v jejich režii.

8.1.6                  Legislativní poradenství SČOO při OPTĚ 2020

Připravili jsme možnost privátního poradenství a konzultace s Mgr. Jan Zahálkou i jeho přednášku “Legislativní aktuality z našeho oboru”
(tématem přednášky mělo být: nové úhrady – mýty a skutečnosti; preskripční karta pro oftalmology; MDR – nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích a jeho vliv na náš obor (začne platit v květnu 2020); poslední vlna EET; Klub pevného zdraví VZP a mnoho dalších informací…s prostorem pro dotazy)

9     JEDNODENNÍ B2B VÝSTAVA „OPTA BUSINESS DAY“ V ZÁŘÍ

Společnost BVV zvažovala uspořádání jednodenní b2b výstavy „OPTA Business Day“, a to v sobotu 12. září v Brně. Z toho důvodu proběhl průzkum zájmu o tuto jednodenní akci mezi optiky, optometristy a společnostmi působícími na trhu. Zájem byl však malý a akce byla nakonec zrušena.

10   OPTA 2021 – video

Jednáme s BVV o podobě příští OPTY 2021 i vzájemné spolupráci na další roky mezi SČOO a BVV. Při schůzkách jsme natočili a později zveřejnili na našem webu video rozhovor se zástupci BVV (generální ředitel, obchodní ředitel a ředitelka OPTY), abychom informovali naše členy o situaci ve výstavnictví, v BVV a o plánech a přípravách na OPTU v příštím roce, a to přímo od zdroje. – ZDE

11    VALNÁ HROMADA, KONGRES SČOO A SILMO SHOWROOM PRAHA v Galerii Mánes v Praze

Společenstvo bylo připraveno nabídnout letos na jaře oboru velmi unikátní akci…

SILMO Paris – známý mezinárodní veletrh oční optiky připravoval letos v dubnu pro české optiky a optometristy SILMO Showroom Praha, tedy představení toho nejlepšího z pařížského veletrhu v Praze a SČOO se rozhodnulo pro své členy využít prostředí toto atraktivního show a dlouholetého přátelství a podpory SILMO  k zorganizování své každoroční valné hromady i vzdělávacího kongresu, při kterém měli přednášet přednášet světoví odborníci SILMO a aktivity SILMO a SČOO měla propojit společná večerní Koktejl-Party, s velmi kvalitním cateringem a hudební produkcí.

Záměrem bylo umožnit…

 • našim členům během jednoho víkendu v elegantním prostředí a na krásném místě v Praze účast na valné hromadě, řešení členských a oborových záležitostí, získání unikátních odborných znalostí a informací od mezinárodních přednášejících a zábavu při party
 • všem optikům a optometristům (tedy i nečlenům) pak získání přehledu o výrobcích předních světových firem působících v oboru a vystavujících na Silmo

… a to vše zdarma ve velmi exkluzivním a uvolněném prostředí Galerie Mánes v Praze, s prvotřídním pohoštěním a za doprovodu DJe po celý den.

Pořádání akce muselo být měsíc před jejím konáním z důvodu vládních opatření (Covid) nejdříve posunuto na květen, později na červen a nakonec zrušeno s tím, že s jeho uskutečněním počítáme v roce 2021.

Se Silmo dále spolupracujeme a jsme připraveni akci uskutečnit v plánovaném rozsahu v roce 2021, umožní-li to situace s nákazou Covid v ČR i na mezinárodní úrovni.

12   SČOO OFICIÁLNÍM PARTNEREM VELETRHU SILMO PAŘÍŽ 2020/2021

Díky dlouhodobé spolupráci s vedením veletrhu Silmo mělo být  Společenstvo již druhý rok oficiálním partnerem tohoto 52. mezinárodního veletrhu v Paříži. Byli jsme připraveni v Paříži propagovat veletrh OPTA.

Navíc jsme se ve spolupráci s PROMOSALONS CZ c/o Active Communication rozhodli ulehčit českým návštěvníkům orientaci na velkém veletrhu SILMO a připravili jsme společně  zajímavé komentované prohlídky v českém jazyce.

Pořádání akce muselo být měsíc před jejím konáním z důvodu vládních opatření (Covid).

Jsme připraveni být partnerem veletrhu SILMO 2021.

13      ECOO – EVROPSKÁ RADA OPTOMETRIE A OPTIKY

ECOO i v covidové době funguje poměrně stabilně přes internet. Proběhlo několik schůzek a jednání jednotlivých výborů (včetně Výboru profesních služeb, jehož sekretářem je tajemník SČOO) a představenstva (v němž máme také zastoupení v osobě našeho tajemníka), proběhla také 2 zasedání valné hromady ECOO, a to v květnu standardní a v říjnu i volební.

I jednání ECOO v rámci EU (tedy Evropské komise) probíhají, i když vše je v dnešní době složité a zpožďující se.

Pro SČOO (ČR) v ECOO mimo jiné nyní řešíme klasifikaci a zařazení brýlí a činností optika a optometristy do MDR, nebo-li do nového evropského zákona o zdravotnických prostředcích (podrobné informace níže v bodě 14). Záležitost je to poměrně složitá, protože v jednotlivých zemích EU jsou brýle a činnosti našich odborníků historicky různě zařazené a nastavené a jednotlivé země mají specifické potřeby a ideální představy o novém nastavení legislativy. Evropská komise má navíc samozřejmě představy svoje a dívá se na brýle a jejich výrobu jako součást většího celku primární péče o zrak obyvatel. My se snažíme ovlivňovat nastavování nového evropského zákona naším směrem, tedy aby situace byla tak. jak jí máme nastavenou my v ČR.

Evropský zákon měl vstoupit v platnost v květnu 2020, kvůli nákaze covid byl nakonec na poslední chvíli termín platnosti o rok posunut.

Web ECOOZDE

14   MDR – nové evropské nařízení pro zdravotnické prostředky

Po loňském honu na vyděšené podnikatele pod praporem GDPR nás mělo letos na konci května postihnout další evropské nařízení, a to tzv. MDR – nařízení pro zdravotnické prostředky. Toto nařízení mělo nahradit dosavadní směrnice (z roku 1993), na kterých je postaven i relativně nový český zákon z roku 2014. Tím, že se jedná o nařízení, není teoreticky nutná úprava národním zákonem, ale i přesto ministerstvo zdravotnictví novou prováděcí legislativu chystalo, nicméně ta ještě neprošla parlamentem a na finální znění nového zákona tak dodnes čekáme.

Co se reálných dopadů MDR týče, mělo se u zdravotnických prostředků jednat o skutečnou revoluci, a to zejména pro výrobce. Požadavky na různé papíry – dokumentace, certifikace a analýzy se opět obrovským skokem přiblížily léčivům (a evropská Komise má tak asi pocit, že zvyšuje bezpečí a blaho pacientů v EU). Faktem nicméně je, že pokud např. vyrábíte umělé kyčle nebo ortopedické šrouby, budete mít velký problém nechat si je ponovu ocertifikovat (neboť proběhla čistka i mezi certifikačními autoritami), no a tam kde certifikace není třeba, např. u plen, holí nebo vozíků, nastupuje množství nového papírování, které doposud nebylo potřeba.
Někteří odborníci předem odhadovali, že změny nepřežije 30-50% výrobců (především těch menších), kterým se buď nevyplatí zavádět složitá a nákladná opatření, nebo na nové postupy jednoduše nebudou mít prostředky.
MDR má zavést nová pravidla a požadavky i pro distributory a další osoby na trhu, nicméně tam jsme s naším zákonem z roku 2014 byli „napřed“, a tak se čeští distributoři a prodejci nemusí bát převratných novinek – alespoň k něčemu tak byla dobrá přehnaná iniciativnost, kdy jsme několik let byli papežštější než papež. Takže kdo od roku 2014 řešil skladování, distribuční praxi apod., tak ho MDR nepřekvapí.

Tomu, co se v praxi mělo dotknout očních optik, jsme byli připraveni se průběžně věnovat jak na webu Společenstva, tak i formou dodatku k Metodikám pro oční optiky a optometristy, vždy v návaznosti na podrobnou podobu nového zákona, který ale do začátku doby koronavirové nebyl přijat.
Navázali jsme v této otázce kontakt i se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který bude i nadále tuto oblast spravovat, a jakmile budou stanovovány konkrétní požadavky pro trh ČR, budeme Vás blíže informovat. V této chvíli nicméně nejsou podle odpovědi na přímý dotaz žádné praktické podrobnosti pro oblast „individuálů“ vůbec stanoveny.

Co jsme věděli
, že podle MDR říct je, že u „individuálek“ bude platit povinnost vypracovat nějakou dokumentaci.

Doslova: „vypracovat, průběžně aktualizovat a pro potřeby příslušných orgánů uchovávat dokumentaci obsahující informace týkající se výrobního místa či míst výrobce a umožňující pochopení návrhu, výroby a účinnosti výrobku, včetně očekávané účinnosti výrobku, aby bylo možné provést posuzování shody prostředku s požadavky MDR.“

Shrnutí toho, co se výrobců „individuálek“ prokazatelně týkat nemělo:

 • Evropská registrace „výrobce“
 • Zavedení, udržování a aktualizace systému řízení kvality
 • Vypracování a aktualizace technické dokumentace
 • Systém UDI (unikátní „SPZka“ každého jednotlivého zdravotnického prostředku)
 1. dubna 2020 však Evropský parlament s ohledem na vývoj nákazy Covid-19 schválil posunutí termínu platnosti nového zdravotnického nařízení pro zdravotnické prostředky o 1 rok. Věříme, že s ohledem na průběh nákazy a problémy se zajišťováním zdravotních prostředků předvedl v praxi nepraktičnost a nebezpečnost mnohých přehnaných restrikcí a to se odrazí na úpravách a zlidštění zákona MDR, který by měl tedy nyní začít platit od května 2021.

Společenstvo v tomto bude ovlivňovat (přes ECOO) nastavení evropské legislativy pro ČR vhodným směrem a pro své členy bude připravovat aktuální informace tak, aby se opravdu změnilo pro oční optiky jenom nutné minimum, a to s minimálními náklady.

15   KONEC PLATNOSTI EET CERTIFIKÁTŮ

Platnost těchto EET certifikátů je vždy 3 roky. Vzhledem k tomu, že většina očních optik začala evidovat dle zákona platby v EET od února 2017, ukončila se v roce 2020 platnost certifikátů mnohých očních optik.
Doporučili jsme podrobný postup jak certifikát jednoduše obnovit.

16   MOŽNOST STÁT SE PARTNEREM KLUBU PEVNÉHO ZDRAVÍ VZP

V reakci na podněty z členské základny jsme kontaktovali ústředí VZP ČR a dohodli spolupráci v oblasti prezentace očních optik v rámci „Klubu pevného zdraví“ (KPZ).
Klub pevného zdraví je nejrozšířenějším „klubem“ pojištěnců, kde VZP, výměnou za poskytnutí slev členům, pomáhá s prezentací smluvních partnerů. Některé větší (řetězcové) oční optiky se partnery tohoto klubu staly, a byly pak prezentovány na webu VZP. Na schůzce s odpovědnou náměstkyní ředitele VZP jsme za Společenstvo informovali, že o partnerství mají zájem i menší optiky a nabídli jsme, že pro naše členy zprostředkujeme navázání kontaktu pro oční optiky, které by o takovou propagaci měly zájem.

Abychom celou věc administrativně zjednodušili, nabídli jsme se, že pro VZP shromáždíme seznam očních optik, které by o partnerství s KPZ měly zájem. Shromážděné kontakty na zájemce jsme předávali na VZP, a odpovědní zaměstnanci regionálních poboček VZP pak kontaktovali přímo zájemce a detaily s nimi individuálně doladili. Dohodnuli jsme s VZP také vzor co nejjednodušší smlouvy s VZP.

17   KONGRES OPTOMETRIE-OPTIKA 2019

Na první ustavující schůzi 16. 7. 2019 nové představenstvo rozhodlo, že se změní formát i téma tradičního kongresu, a tak jsme v září 2019 uskutečnili ve spolupráci s Katedrou optiky PřF UPOL
13. národní vzdělávací kongres OPTOMETRIE-OPTIKA 2019, pod názvem „Díváme se do budoucnosti“. Během této jednodenní akce jsme představili vizi „Kde budeme za deset let“.

Odborný program pak začal společnými tematickými přednáškami:
Rozvoj vašeho podnikání na základě vašeho růstového myšlení / Co může optometrista a co patří již do rukou oftalmologa? – kazuistiky / Jak být vidět v digitálním světě?,

odpoledne proběhl větší počet seminářů:
Hranové filtry v oční optice / Revoluční přístup k měření refrakce / První pomoc a urazy a poranění oka / Přední segment oka – jak na anamnézu a co vyšetřit / Jak předcházet únavě očí pomocí vhodných kontaktních čoček? / Screening binokulárních funkcí,

a k večeru následovala moderovaná diskuze „Vize budoucnosti z pohledu společností působících v oboru“.
Před zahájením kongresu během registrace proběhla snídaně, během dne byly zajištěny přestávky na kávu a oběd, a večer proběhlo party s hudbou a s večeří formou rautu.

Během kongresu v přilehlých prostorách budovy probíhala výstava společností a firem působících v oboru.

Grafické info ke kongresu – ZDE

18   Film z Kongresu OPTOMETRIA-OPTIKA 2019

Z 13. kongresu OPTOMETRIE-OPTIKA 2019, který proběhl v září v Olomouci, jsme vyrobili a prezentovali film.
Film z kongresu – ZDE
Fotoreportáž z kongresu – ZDE

19   ZMĚNY PŘÍSPĚVKŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA KOREKČNÍ POMŮCKY PORADENSTVÍ SČOO A ZAPOJENÍ SČOO DO NOVELIZACE ZÁKONA

V druhé polovině roku 2019 došlo také ke změnám úhradové vyhlášky, která byla nakonec vydána s mnoha nedokonalostmi pro náš obor, a to i přes to, že jsme se opravdu usilovně pokoušeli vše nastavit co nejlépe. Došlo dokonce k chybě v tisku ve finální verzi, vinou které vypadly některé položky pro náš obor důležité a vznikaly i jiné komplikace. Nicméně, vše špatné k něčemu dobré. Díky našim aktivitám a schůzkám na MZ a VZP atd. se nám nakonec povedlo se stát přímým členem Komise pro novelizaci úhradové vyhlášky (ne „jen“ prostřednictvím výrobců zdravotnických prostředků, ale přímo jako SČOO) a to nám nyní umožňuje do úprav vyhlášky přímo zasahovat.

Změny příspěvků zdravotní pojišťovny na korekční pomůcky oční optiky začaly být platné od 1. 9. 2019. Vytvořili jsme proto pro členy SČOO konsolidovanou „Tabulku SČOO“, která na jednom místě obsahovala jak nové čtyřkové kódy po nedávné „revizi“, tak i přeohlášené položky, k nim i nové kódy platné od 1. 12. a pro úplnost i 4 regulérní individuálkové kódy pro zakázkové kontaktní čočky a oční protézy (které platí již od ledna).

Nový systém úhrad pro náš obor nebyl dokonalý a jeho zavedení do praxe se zdálo zmatečné. Bylo jasné, že bude chvíli trvat, než se systém vyladí, ale SČOO je přímo členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci ZP, a proto jsme se snažili systém uspokojivě nastavit.
Společně se zástupci Svazu zdravotních pojišťoven, VZP a ČOS jsme pracovali na návrhu změn v číselníku zdravotních prostředků pro korekci zrakových vad. Cílem prací bylo napravení nedostatků stávajícího systému úhrad, zjednodušení a přiblížení dělení současným reáliím v oboru. Snažili jsme se prosadit i úpravy výše některých příspěvků, a především vrácení příspěvku našim starším spoluobčanům, kteří jsou ve věku, kdy se jim příjmy výrazně tenčí a naopak výdajů na zdravotní péči přibývá, ale tyto změny v současnosti zástupci zdravotních pojišťoven nejsou ochotni podpořit.

 1. 9. 2019 na Ministerstvu zdravotnictví zasedala Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Spolu s MUDr. Zobanovou, která zastupovala Českou oftalmologickou společnost, jsme se jí zúčastnili, abychom náš společný návrh vysvětlili a hájili. Ohlas Komise byl pozitivní a námi navržený seznam byl zařazen do návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Následuje legislativní „kolečko“ schvalování novely ve Sněmovně, Senátu i na Hradě. Tento legislativní proces trvá obvykle 1-1,5 roku a na jeho výsledek, tedy vznik aktualizovaného zákona, tedy stále čekáme.

19.1                   Nové kódy úhrad a role SČOO v tomto sehrálo a dále hraje?

Společenstvo s novými kódy „nepřišlo“… MZ vytvářelo nový zákon o všech zdravotních prostředcích, ve kterých brýle tvoří samozřejmě marginální část, a s tímto zákonem se měl následně propojit systém úhrad. Počítalo se s tím, že výrobci všech zdravotnických prostředků  přeregistrují jednoduše své výrobky, které se nacházely v číselníku ZP. K tomu však nedošlo a hrozilo, že úhrady nebudou vůbec vykazovatelné. Proto se začaly vytvářet kódy nové a proto se SČOO zapojilo do procesu vytváření systémů úhrad a kódů. Bez aktivního zásahu by po 1. 8. nebylo možno v praxi vůbec vykázat, ani uhradit žádné obruby ani čočky, a to ani dětem.

Zástupci Společenstva nastartovali ne úplně jednoduchou cestu ke vzniku současných kódů, a to následovně:
1 – Kontaktovali jsme Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, VZP i Svaz zdravotních pojišťoven a problém jim vysvětlili,
2 – Abychom měli jistotu, že naše iniciativa nezapadne, kontaktovali jsme v této věci osobně ministra zdravotnictví i ředitele VZP,
3 – Všem úřadům jsme poskytli právní analýzu, která dávala návod, jak situaci vyřešit – pojišťovny ani SÚKL si nemohou „jen tak“ vytvářet kódy a ty pak hradit, takže bylo potřeba najít zákonnou cestu, jak tyto mimořádné kódy vytvořit a pak podle nich hradit. Princip jak to udělat a analýzu jak to právně odůvodnit, jsme jim tedy poskytli.

Zdravotní pojišťovny první „várku“ kódů bohužel s námi nekonzultovaly a 20. 7. 2019 tak vyšly nové kódy, které by sice většinu situací řešily, ale nepokrývaly všechny možné situace. Ve spolupráci se SÚKL a pojišťovnami došlo ke shodě na alespoň úpravě kódů, nakonec až do současné podoby.
 Zároveň začala probíhat příprava úplně nové koncepce úhrad. Za Společenstvo jsme předložili komplexní návrh na úpravu zákona.

Informace jsme pravidelně uveřejňovali na webu v sekci pro členy, konkrétní problémy pak v sekci „poradna“. Pravidelně jsme rozesílali členům shrnutí všech nových příspěvků na webu formou tzv. Zpráv SČOO.
Přehledné informace a tom co a jak platí, jsme poskytovali na webu pravidelně, a to často dokonce v takové formě, že je přebírají i oftalmologové, pojišťovny a další zainteresované subjekty, protože takovými informacemi samy nedisponovali.

19.2                   Konkrétní průběžně předávané informace našim členům

Kompletní číselník VZP aktuální verze 1018, která byla přidaná na web VZP dne 22. 8. 2019 / Výběr z aktuálního číselníku VZP, týkající se pouze skupiny 09 / Doplňující metodika pro vykazování zdravotnických prostředků ve skupině 09 pro doklad 12 – Poukaz na brýle a optické pomůcky / Změny ve vykazování příspěvků na OKLUZORY a pomůcky pro slabozraké / Co nyní děláme pro nápravu nedostatků v číselníku zdravotnických prostředků? / Kdo zařídil nové kódy úhrad a jakou roli v tomto sehrálo a dále hraje SČOO? / Kompletní přehled příspěvků zdravotní pojišťovny na korekční pomůcky oční optiky platný od 1. 9. 2019 / Zjednodušené Tabulky aktuálních úhrad platných od 1. 8. 2019 / Jak je to s kódem na “brýle + čočky sféra + minerální tvrzení pro děti 6-15 let”? / Podrobné vysvětlení – Neexistence kódu pro minerální čočky sférické pro 6-14 let včetně / „Tabulka SČOO“ se všemi vykazovanými kódy a vysvětlení termínů uplatnění poukazů na dioptrické brýle a optické pomůcky.

<<<<>>>> 

… toto a mnoho dalšího jsme pro obor a pro naše členy udělali od poslední Valné hromady SČOO.

v říjnu 2020
Václav Antonín, v.r.
prezident SČOO

Sdílejte tento příspěvek

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Napsat komentář